Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Personlig integritet’

Idag fyller denna blogg 2 år. Den 6:e juli 2008 postade jag mitt första inlägg. Kanske inte det bästa inlägget jag skrivit men… FRA-lagen var den lag som fick mig att börja blogga. När jag såg hur lagen under rent parodiska formet röstades igenom insåg jag att nu fick det vara nog – inga fler knutna nävar i byxfickorna. Nu krävs det handling! Redan i mitt andra inlägg, postat den 8/7 2008, tar jag upp debatten om lagen.

Nu är det snart val i Sverige. Den nuvarande mandatperioden har inte varit den mest upplyftande. Visst har jag fått det betydligt bättre ekonomiskt med Alliansen vid makten men samtidigt har jag sett hur rätten till min personliga integritet försvunnit med ett antal integritetskränkande lagar. Tyvärr är det rödgröna laget inte ett dugg bättre ur integritetssynpunkt. Istället är det uppstickaren Piratpartiet som vunnit min gunst. Piratpartiet har redan bevisat att de håller vad de lovat efter valet till Europaparlamentet där Piratpartiet fick 1 mandat av 736 (snart 2 av 754). Bra jobbat Christian!

Jag tänkte avsluta detta inlägg  med ett tänkvärt och aktuellt citat:

The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise — with the occasion. As our case is new, so we must think anew, and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country.

Trots sin aktualitet är det Abraham Lincolns ord från 1862.

Bonus: Här kommer några inlägg på bloggen som jag är extra stolt över! Läs och kommentera! Många är lika aktuella nu som när jag skrev som!

Andra bloggar om: bloggar, FRA, integritet, Piratpartiet, val 2010

Read Full Post »

Den 20:e maj 1940 anländer en liten skara människor till ett nybyggt läger utanför den polska staden Oświęcim. Den 27:e januari 1945 befriar Röda Armén de kvarvarande fångarna i lägret som sedan dess har fått stå som sinnebilden för mänsklig ondska, Auschwitz. Under de knappt fem åren har enligt beräkningar ca 1.1 miljoner judar och andra fångar mördats i lägret.

Philip Zimbardo vet vad som skapar ondska. Han ledde det ökända ”Stanford prison experiment” 1971, vars syfte var att undersöka hur människan reagerar i fångenskap och hur sociala roller påverkar beteendet. Man valde 24 st studenter och delade slumpvis in hälften som fångar och hälften som fångvaktare. Experimentet gick snabbt överstyr och fick avbrytas i förtid. Till exempel uppvisade en tredjedel av ”fångvaktarna” ett direkt sadistiskt beteende. Det skrämmande var att Philip själv, som försöksledare, inte kunde se vad som hände. Istället var det Christina Maslach, som inte var med i experimentet, som fick Philip att inse vad som hade hänt. Slutsatserna från experimentet är att ondska skapas då man:

  • pratar nedsättande
  • avhumaniserar andra
  • avindividualiserar sig själv
  • sprider ansvaret
  • blint lyder auktoriteter
  • okritiskt anpassar sig till gruppnormen
  • passivt tolererar ondska genom overksamhet eller ointresse

”Is the internet the greatest power the world has ever seen?” Det är BBC som undrar (tack
Anna Troberg för tipset). Jag vet inte om man ska se det som ett uppvaknande hos det stora public service företaget för vad som håller på att ske. Trailern visar dock (för ovanlighetens skull) upp de många goda sidorna hos internet (se nedan).

Internet är världens mest komplexa maskin. Internets komplexitet närmar sig snabbt komplexiteten hos den mänskliga hjärnan. Jag skriver detta blogginlägg på en oerhört komplicerad apparat som samtidigt är en ändpunkt, en av 100-miljontals, på den stora maskinen internet. När jag trycker på ”Publicera” kommer detta att vara läsbart för alla andra ändpunkter på internet och av alla de ca 1.6 miljarder användarna av denna fantastiska maskin.

Varför är då internet kanske den största kraft världen någonsin har skådat? Internet är skapat för kommunikation. Låt oss se bakåt i historien!

Internet är ännu ett steg i utvecklingen av kommunikationen mellan människor. Utvecklingen började med ”uppfinningen” av språket som gjorde att människan kunde koordinera sig i grupper för att gemensamt lättare skaffa mat. Nästa steg blev bildkonsten då berättelser, myter och kunskap kunde bevaras i form av bilder. Ur bilderna utvecklades skriftspråket som ytterligare möjliggjorde bevarandet och spridandet av kunskap, tankar, idéer, myter och berättelser. Nästa stora språng kom med tryckpressen. Tryckpressen sänkte kostnaderna för att framställa många exemplar av en text. Samtidigt gjorde tryckpressen att en hel yrkeskår, skrivarna, blev omodern. Kyrkan, bland annat Abboten av Sponheim, försvarade skrivaryrket. Abboten gav bland annat ut skriften ”De Laude Scriptorum” (Till lov för skrivarna). För att effektivt sprida skriften så använde han dock tryckpressen.

Tryckpressen möjliggjorde masspridning av idéer och kunskap vilket i sin tur var en förutsättning för den samhällsomvandling som skedde i och med reformationen då den katolska kyrkans makt bröts. Detta ledde i sin tur till upplysningen, franska revolutionen och demokratins framväxt. Tryckpressar var och är dock dyra så den som äger en tryckpress äger också makten att bestämma vad som ska tryckas. Det blir en kommunikation från ett fåtal till många.

Som jag beskrev ovan så orsakade uppfinnandet av tryckpressen en lång tid av förändringar, inte sällan våldsamma. De som satt på makten kände sin position hotad av den nya tekniken och försökte på alla sätt begränsa den. Ett sätt var införandet av upphovsrätt som från början var ett sätt att dela ut licenser och privilegier till av makten godkända tryckerier. Som så ofta tidigare segrade dock tekniken som raserade de gamla maktstrukturerna och skapade nya. Trycktekniken fick under 1900-talet komplement i radiotekniken och televisionen. Dessa båda medier delade dock tryckkonstens struktur då det är dyrt att sända radio och TV vilket medför att bara ett fåtal har kontrollen över medierna.

Så, i slutet av 1900-talet kom nästa steg i utvecklingen, Internet. Från början var det ett försök i USAs försvarslaboratorier att skapa ett kommunikationsnät som skulle vara decentraliserat så att det inte fanns en enskild punkt som upprätthöll hela nätets funktion. Snart spred sig dock nätet bland universiteten i USA och snart kopplade även utländska institutioner in sig. Allt eftersom datorerna blev billigare och snabbare så sjönk priset för en uppkoppling. Själv kom jag i kontakt med Internet under tidigt 90-tal då jag började på universitetet. 1994 fick jag min första uppkoppling hem.

Med Internet så fanns det nu ett verktyg som möjliggjorde för vanliga medborgare att publicera tankar och idéer för hela världen, en ny typ av massmedia där många kan kommunicera med många. Med utvecklingen av webben så hotades återigen de gamla maktstrukturerna, de som äger den infrastruktur som tidigare behövdes för att nå ut till många, dvs tryckpressar, radio- och TV-stationer, skivpressar (vinyl och CD), samt de som har makten att nå ut i dessa medier som politiker och andra makthavare. Med Internet och de nya sociala medierna försvinner den stabila grund som dessa har stått på i hundratals år. I början av 2000-talet kom boomen med bloggar, wiki, communities mm. Än står vi bara i början av denna omvälvning. De första som har fått känna av effekterna är skivbolag och filmbolag. Tidningarna börjar känna av konkurrensen och i USA pratar man mycket om tidningsdöden. 2009 publicerades dessutom en undersökning som visar att TV-tittandet rasar hos ungdomar till förmån för Internet.

Explosionen av användandet av Internet rubbar även makten på andra sätt. Varje person med tillgång till internet, vare sig det är i datorn hemma, på internet-café, telefonen eller någon annan internetansluten enhet, är potentiellt en informationsspridare med hela världen som mottagare. Med internets möjligheter att sprida text, ljud, bild och video så blir det allt svårare för makten att begå dumheter och komma undan med det. Någon kommer se det och sprida det och världen kommer att utkräva ett ansvar. Det går inte, som tidigare, att bara tysta ett fåtal journalister och tidningsägare. Idag har nästan varje medborgare tillgång till en kommunikationskanal långt mycket kraftfullare än den största tidning hade för 20 år sedan.

Naturligtvis låter makten inte detta ske hur som helst. I och med att kraften i internet blir allt mer uppenbar så försöker makten trycka tillbaka anden in i flaskan. För att återupprätthålla sitt informationsövertag så stiftas nu lagar som FRA-lagen, datalagringslagen m.fl. och man vill censurera och filtrera. En viktig princip i ett rättssamhälle är principen om likhet inför lagen. Jag vill påstå att rätten till likhet inför informationen är minst lika viktig i ett demokratiskt rättssamhälle. Denna likhet rubbas dock av ovan nämnda lagar!

Förra året skrev jag om 1900-talets viktigaste uppfinningar. I slutet av 1999 sammanställde tidningen NyTeknik en lista över 1900-talets viktigaste uppfinningar. På första plats landade penicillinet och först på 18:e plats kom Internet. Jag misstänker att man tog grundligt fel eftersom vi bara befann oss i början av internetrevolutionen år 1999.

Internet är tekniken som kan förhindra ett nytt Auschwitz genom att ta bort några av förutsättningarna för mänsklig ondska, genom att visa för hela världen vad som pågår och utkräva ansvar.

Intressant?

Andra bloggar om: , ,

Read Full Post »

Göran Skytte försöker sig på att diskutera integritet i SvD. Jag tycker inte han lyckas speciellt bra. Bakgrunden är att 8 personer har blivit uppsagda eller slutat på Luftfartsverket efter att ha porrsurfat. De anställda ska ha ägnat 75% av sin arbetstid åt att titta på porrsidor. Samma dag rapporteras det om att integritetsutredningen vill minska möjligheten för arbetsgivare att kontrollera sina anställda med t ex alkotester/drogtester mm. Göran tycker att detta är problematiskt. Varför ska integriteten för anställda skyddas?

Men i ett land, Sverige, där det är öppet för inblick i minsta vrå av medborgarnas liv, där är det plötsligt jätteviktigt med integritet.

Varför det: för att det handlar om kollektivet ”de anställda”. En grupp som i årtionden blivit föremål för en massiv beskyddarverksamhet på olika områden, inte minst av röstsugna politiker. ”Alltid mer, aldrig nog.”

Men just det faktum att vi först får höra om porrsurfande anställda, och några minuter senare om behovet att skydda anställda ytterligare, sätter fingret på den ömma punkten: anställda är inte de enda vars integritet behöver skyddas.

Göran fortsätter lite längre ner:

Tänka sig att jag och du som skattebetalare finansierat (och säkert fortfarande gör det) folk som sitter framför datorn och onanerar, i alla fall mentalt, under 75 procent av sin arbetstid.

På en punkt kan jag och Göran vara överens. Om anställda använder 75% av sin arbetstid till att surfa porr så bör man förmodligen bli av med jobbet. Däremot är vi inte överens om orsaken till varför dessa ska avskedas. För att reda ut detta bör vi resonera lite om vad en anställd respektive en arbetsgivare är eftersom detta ofta glöms bort.

En arbetsgivare är någon som vill ha ett arbete utfört. Det kan vara ett företag som behöver ett antal personer för att sätta ihop företagets produkter och förvalta och styra företaget. För att detta ska vara möjligt köper företaget in arbetskraft i form av anställda. De anställda är i sin tur de som säljer ett arbete till företaget för en överenskommen summa pengar kallad lön. Man kan alltså se det som en strikt affärsuppgörelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren är arbetstagarens kund.

I fallet som Göran Skytte refererar till så har arbetsgivaren köpt de anställdas arbete. De porrsurfande anställda har, får vi förmoda,  däremot inte levererat det som dom har blivit betalda för eftersom de använt 75% av den tid dom sålt till LFV till annat. LFV skulle därmed ha all rätt i världen att göra sig av med de anställda, inte för att de specifikt har porrsurfat utan för att de inte levererat det dom blivit betalda för. Detta är redan idag möjligt med svensk arbetslagstiftning. Dom skulle lika gärna kunnat sitta och läsa SvD 75% av sin tid! Om dom däremot skött sina arbetsuppgifter på 25% av tiden så har LFV gjort en grov felbedömning av värdet på det arbetet som dom vill ha utfört och således betalat på tok för mycket vilket dock inte ska belasta de anställda och således föreligger inte grund för uppsägning. Däremot borde LFV göra in inventering av vad man vill ha utfört och vilken arbetsstyrka som krävs för att utföra detta. Här finns nog en rejäl sparpotential!

Med ovanstående resonemang behöver inte arbetsgivare kontrollera vad de anställda gör på sin fritid i form av att dricka alkohol eller använda droger. Så länge dom sköter det jobb som dom är anställda för att utföra så ska inte arbetsgivaren lägga sig i de anställda förehavanden. Om jobbet av säkerhetsskäl kräver en viss vakenhet (t ex personalen i kontrollrummet på kärnkraftverk) ska detta naturligtvis kontrolleras oavsett vad anledningen är (alkohol, droger eller kanske brist på sömn).

Integritetsutredningen har således helt rätt i sin slutsats att de anställdas integritet bör skyddas bättre.

Intressant?

Andra bloggar om ,, ,

Read Full Post »

Privatliv och personlig integritet måste stärkas på nätet anser Europaparlamentet som idag godkännde ett initiativbetänkande om den personliga integriteten på internet. Betänkandet, framtaget av den grekiska parlamentarikern Stavros Lambrinidis, innehåller en rad skrivningar om demokrati och yttrandefrihet på nätet.

Personer ska inte kunna stängas av från nätet efter att ha fildelat, systematisk övervakning av nätanvändarna ska vara olagligt och myndigheters möjligheter till hemlig avlyssning ska begränsas. Dessutom ska man också kraftigt begränsa de fall där internetoperatörer ska tvingas lämna ut uppgifter om sina kunder till myndigheterna och man fördömer ”statlig censur” av information på internet.

Fler bloggar om , , , , ,

Intressant?

Read Full Post »

DN har satt rubriken på en artikel till ”Nyväckt uppror mot FRA”. Ursäkta men jag märkte inte att FRA-motståndet hade somnat. Nu handlade visserligen artikeln om att Centeruppropet som det skulle ruskas liv i igen efter en kort tids slummer vilket får anses vara ett mycket bra initiativ. Förmodligen har den socialdemokratiska riksdagskvinnan Susanne Eberstein följt aktiviteten i Centeruppropet och följaktligen förklarat hela FRA-debatten insomnad. Uppenbarligen har hon inte tittat i sin inkorg för e-post och sett förfrågningarna från riksdagssvar.se.

Sossarna har varit i blåsväder även när det gäller IPRED. Tomas Eneroth gjorde detta nu famösa uttalande i P3:

På samma sätt som det är tekniskt möjligt att gömma IP- nummer så är det också tekniskt möjligt att gå in via andra personers servrar, och använda deras trådlösa nätverk för att ladda ner, flera av dem här sakerna är det vi pekar på ifrån vår sida som måste täppas till i en ny lagstiftning.

Detta tolkades av många som att sossarna ville förbjuda öppna nätverk och anonymitet på nätet. Riktigt så illa var det nu inte. Leif Nixon har lyckat få fram ett klargörande från Eneroth om vad han menade egentligen. Kart sagt så sa han att IPRED är hopplöst omodern redan innan den trätt i kraft eftersom det finns så många sätt att komma åt internet anonymt. Faran över (denna gång).

Andra bloggar om , , ,

Read Full Post »

Jaha, så var det då ännu en gång ett nytt år. Till och med politikerna vet att 2009 blir ett riktigt skitår. Det börjar inte bra: Sedan 1 januari har FRA-lagen trätt i kraft (även om ledningarna först ska kopplas in i höst). Dessutom är det FRA-lagen version 1.1 (dvs den som antogs av riksdagen i somras) som börjar gälla. De ”integritetsskyddande” tilläggen har ännu inte antagits av riksdagen utan ligger ute som remiss. FRA-lagen, tillsammans med det nu föreslagna datalagringsdirektivet, ger en övervakningsmöjlighet som Stasi inte ens skulle kunna drömma om. Detta i kombination med IPRED ger dessutom penningstarka särintressen möjlighet att övervaka och göra intrångsundersökning hos privatpersoner på mycket lösa grunder, en möjlighet som inte ens polisen har. Polisen har däremot redan fått utökade möjligheter att bugga. Allt detta i vad vi kallar för en demokrati och som sägs stå för yttrandefrihet. Snart har vi väl samma lag som just nu föreslås i Storbritannien, nämligen att polisen ska få rätt att, i förebyggande syfte, rutinmässigt hacka sig in i datorer utan att brottsmisstanke finns. Dessutom pågår förhandlingar om ett avtal där resandes datorer ska få genomsökas och material på dessa kopieras vid gränspassage, även detta utan att brottsmisstanke finns och det ska bli olagligt att inte ge ifrån sig lösenord och kryptonycklar. Vart f-n är vi på väg?

Med detta i bakhuvudet vill jag tipsa om filmen ”Das Leben der Anderen” (”De andras liv”). Filmen hadlar om hur en Stasi-agent i DDR får i uppdrag att avlyssna en författare eftersom en hög partipamp vill ha författarens flickvän. Det är en skrämmande bild av livet i en övervakningsstat. Filmen finns i alla välsorterade videobutiker.

Passa också på att se filmen ”V for Vendetta”!

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Den personliga integriteten är under attack och får nog anses vara utrotningshotad. Sanna Rayman har skrivit en dyster ledare i SvD idag om den personliga integritetens tynande tillvaro. Mårten Schultz också skrivit ett inlägg i debatten. Väl värda att läsa!

Read Full Post »

Older Posts »