Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘IFPI’

IFPI och en av landets två specialåklagare i immaterialrätt säger i dagens SvD att internet-leverantörerna med Telia i spetsen saboterar jakten på pirater på nätet. Anledningen: Internetleverantörerna följer lagen!

OK. Såhär ligger det till. Internetleverantörerna är enligt lag förbjudna att lagra uppgifter om vem som har vilket IP-nummer längre än vad som krävs för t ex fakturering. Här har dock ett antal internetleverantörer slirat betänkligt men i och med den spotlight som riktades in på dessa uppgifter i och med införandet av IPRED-lagen så har internetleverantörerna skärpt till sig ordentligt och har blivit riktigt duktiga på att följa lagen, dvs inte lagra uppgifterna för länge. Detta tycker nu IFPI och specialåklagaren Fredrik Ingblad är att sabotera för särintressen som IFPI. Lars Gustafsson säger till SvD:

– Vi märker i de polisanmälningar vi gjort att det går trögt. Telia slänger alltför snabbt uppgifterna I praktiken innebär det att Telia och en del andra operatörer saboterar spaningen efter brottslingar på nätet, säger Gustafsson.

Gustafsson säger vidare att han tycker att internetleverantörerna måste ”skärpa sig” så att polisens utredare får en möjlighet att göra sitt arbete på ett bra sätt. Kanske behövs till och med lagstiftning för att få operatörerna att spara uppgifter, anser han. Jo du Gustafsson, den lagstiftningen heter ”Datalagringslagen” och är ett arv efter Bodström och Socialdemokraterna som lyckades driva igenom detta som ett EU-direktiv. Lagförslaget har legat en längre tid på departementet men regeringen har beslutat att inte lägga fram det före valet, trots hot om vite från EU. Det är dessutom oklart om direktivet strider mot andra bestämmelser som t ex europakonvensionen om mänskliga rättigheter. Datalagringsdirektivet säger dessutom att den lagrade informationen ska användas för att bekämpa terrorism och annan mycket grov brottslighet. Inte ens IFPI har lyckats få fildelning terrorstämplad – än kanske ska tilläggas. Det har dock mumlats en hel del om ändamålsglidning runt lagförslaget.

Andra bloggar om: , , , , ,

Andra bloggar om artikeln: Daniel Scythe, MinaModerataKarameller

Read Full Post »

Varför skapar människan kultur? Denna fråga har varit brännande het en tid nu med Pirate Bay rättegångar, IPRED-lagar, HADOPI osv osv. Egentligen är det en rätt bra fråga att ställa, och den borde kanske ställas lite oftare av upphovsrätts-organisationer som IFPI, SAMI, STIM, Antipiratbyrån mfl. Dessa organisationer är ju en rätt ny företeelse men kultur har skapats längre än vad IFPI (ca 75 år) eller upphovsrätt (ca 450 år). Själva ordet kultur har gamla anor. Ordet kommer från latinets cultus som betyder odling. Mänsklig kultur har dock funnits längre än vad människan brukat jorden. De första beläggen för kultur och konst är så gamla som 300000 år. Konsten består då av regelbundna streck på benbitar. Längre fram så sysslade neandertalarna med abstrakt konst i rödockra. Denna konst är 150000 – 35000 år gammal. Exempel på högstående konst finns i grottorna vid Lascaux i Frankrike. Dessa underbara målningar av bytesdjur är mellan 17000 och 15000 år gamla.

Nu har man hittat en flöjt som är 35000 år gammal. Flöjten är skapad från benet av en gam. Detta bevisar att människan har skapat musik i minst 35000 år!!! I DN-artikel finns en intressant passus:

Det finns flera teorier om vad musiken betyder för oss människor. Nicholas Conard och hans medarbetare menar att den är viktig i samspelet mellan olika grupper. De tar fasta på att musiken skapar gemenskap. Den skulle ha kunnat bidra till att moderna människor bredde ut sig på de ”kulturellt mer konservativa” neandertalarnas bekostnad, skriver forskarna i veckans nummer av tidskriften Nature.

Detta stämmer väl med andra teorier om anledningen till att människor har gått från grottmålningar till att kunna bygga kärnkraftverk utan att biologiskt ha utvecklas knappt något alls, nämligen att det som drivit mänskligheten framåt är just mötet och idéutbytet mellan olika individer och grupper av människor.

Men åter till frågan om vad som driver människan till att skapa kultur? Först och främst kan man lugnt konstatera att det är INTE pengar som driver kulturskapande. Människan skapade kultur låååååångt innan pengar ens var uppfunna och kulturskaparna kunde gnälla ”Men hur ska vi få betaaaalt”! När det gäller musik finns det olika teorier om varför det över huvud taget finns: sex (jämför med parningsläten och parningsritualer hos djuren), gemenskap (jämför med national- och kamp-sånger) eller att det kom på köpet med talet. Förmodligen finns det en djup drift hos människan att skapa kultur som ligger att finna i evolutionen. Idéutbyte förbättrade överlevnadschansen för människor vilket naturligtvis var positivt med hänseende till det naturliga urvalet. Vi är med andra ord ”programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv. Tack och lov så går lagstiftning att ändra

Calandrella grubblar också om upphovsrätten.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Read Full Post »