Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sahlin’

I min förra blogpost undrade jag hur länge Fredrik Reinfeldt och regeringen skulle hålla emot kritiken mot FRA-lagen. Min förhoppning var att hela klabbet skulle överges rätt så snart men Fredrik borrar ner huvudet i sanden och fortsätter att upprepa mantrat ”FRA, FRA, FRA är bra”. Ikväll går han till skarp attack mot Mona Sahlin för att Sossarna och Miljöpartiet har gjort upp om att riva upp lagen vid ett maktskifte. ”Mona Sahlin har gjort svensk säkerhetspolitik en otjänst” hävdar Reinfeldt. Att Reinfeldt har gjort svenska folket en stor otjänst har tydligen inte gått upp för honom…

Read Full Post »

Det är väldigt mycket FRA just nu. SvD publicerar flera debattartiklar på ”Brännpunkt”

Förs är det Jens Stilhoff Sörensen, Fil. Dr i Historia, Europeiska universitetsinstitutet, Florens, forskare vid Utrikespolitiska institutet och vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet som skriver en gravskrift över den personliga friheten och integriteten i Sverige. Han skriver även att meddelarfriheten och andra centrala demokratiska komponenter i grundlagen läggs till historien. ”Sveriges identitet som stat måste nu omdefinieras och personligen måste jag omvärdera innebörden av att vara medborgare i denna stat.”

Lex Orwell är inte bara politisk utan djupt personlig; den utgör en personlig kränkning av varje medborgare och därmed också ett direkt angrepp av den borgerliga regeringen mot mig som person. Den borgerliga regeringens säkerhetspolitik innebär att den till skillnad från våra grannländer i Norden inte kan föreställa sig att det i framtiden kan uppstå hotbilder mot svensk territoriell suveränitet och att det därför är möjligt att avrusta och avsäga sig möjligheten att värna landets territorium, möjligen som en strategi att bakvägen smyga Sverige in i Nato utan debatt.

Samtidigt är det enligt regeringen nödvändigt att upprätta en systematisk massövervakning av de egna medborgarna. Regeringen Reinfeldt har övergett den första och mest grundläggande uppgift en regering har: den att skydda medborgarna. Regeringen har brutit mot den mest centrala princip för vad som ger en regering legitimitet: respekten för medborgarnas fri- och rättigheter; den har drivit igenom ett system som innebär kontinuerlig kränkning av medborgarnas fri- och rättigheter: kränkningen av integritet och rätten till privatliv. Den har drivit oss in i övervakningssamhället.

Lage Rahm (mp) skriver att Ingvar Åkesson har missförstått hela debatten om FRA-lagen i sitt inlägg på SvD Brännpunkt i slutet av juni. Lage smular fullständigt sönder Invars argument och hävdar att Ingvar har en skrämmande inställning till demokratin.

Mikael Nilsson, Anna Petersson och Magnus Sandberg från nätverket ”Stoppa FRA-lagen” skriver om att försvaret av FRA-lagen inte håller.

Vad lagens anhängare inte tycks inse är att denna grundläggande integritetskränkning inte kan uppvägas, än mindre upphävas, med aldrig så många automatiska filter och kontrollinstanser. Just dessa punkter är ju annars något som förespråkarna gärna gömmer sig bakom. Tack vare automatiska filter kommer endast en bråkdel av den trafik som FRA får ögonen på att utsättas för manuell granskning, säger man.

Läs hela artikeln!

Thomas Lindblad är professor i fysk. Han skriver om att utan folkets förtroende är lagen omöjlig.

… varken FRA eller regeringen, lyckats övertyga oss om denna lags förträfflighet. FRA har inte gjort ett försök att förklara varför, vad och hur… Dess generaldirektör har bara i en patetisk artikel tyckt att alla är väldigt elaka mot FRA och sagt sig inte förstå hur folk kan misstro vad en demokratisk församling lagstiftat om.

Tomas smular också sönder argumentet att man inte hinner titta på allt och jämför med hur man sållar i de enorma datamängder som produceras vid partikelaccelleratorn i CERN.

Erik Åsard, professor i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap vid engelska institutionen, Uppsala universitet, skriver om de borgerligas mentala handikapp och menar att med FRA-lagen har regeringen med Reinfeldt i spetsen lagt en snara runt sin egen hals.

Christopher Kullenberg, doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, skriver om att FRA visst kan spana på folket.

Vi ”debattglada lekmän”, som Ingvar Åkesson kallar oss, har inte alls blandat ihop korten på denna punkt. Det är själva möjligheten att vem som helst potentiellt kan övervakas som skapar det så kallade FRA-samhället, inte huruvida FRA får göra det ena eller det andra. Befogenheter, direktiv och principer, ja till och med granskande och utvärderande funktioner, är bara krusningar på ytan av den ström av samhällsförändringar som en långtgående övervakning får.

Leif Jansson, strategikonsult, skriver om att regeringen spanar men saknar radar.

Det är inte utan att det känns om de gamla moderaternas bunkermentalitet blivit högsta mode igen. Och precis som bunkermentaliteten straffade sig för de gamla moderaterna, lär också de nya moderaterna förlora på att isolera sig från debatten ”därute”.
Att regeringen behöver förbättra sin yttre signalspaning, så långt kan man ge Reinfeldt & Co. rätt. Men det är inte i första hand mot ”främmande makt” signalspaningen behöver riktas emot – utan snarare mot de egna väljargrupperna! Och där krävs inga sofistikerade elektroniska övervakningsmetoder. Det räcker med att öppna öronen.

Per Hagwall, ordförande i Moderaterna i Bromma, skriver om att han skäms för sitt parti. Han gick med i Moderaternas ungdomsförbund 1982 för att Moderaternas inställning till den lilla människans rättigheter, för rättssäkerhet och integritet. Nu skäms han för partiets hantering av FRA-lagen.

När jag nu offentligt går emot FRA-lagen är det inte jag som bryter partilinjen, det är partiledningen som gjort det.
Reinfeldt och Schlingmann tror att det är ett bevis på regeringsduglighet att envist stå fast vid ett förslag som fått massiv kritik och som de själva inte ens vill anstränga sig att argumentera för. Men om lagen blir kvar kommer den att utgöra en blytung belastning för valarbetarnas moral under valåret 2010.

Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom, skriver om att dom kräver att lagen rivs upp.

Christian Ernhede, jurist verksam i London, skriver om att FRA-lagen kan vara olaglig. FRA-lagen bryter förmodligen mot Europakonventionen. Flera bloggare har tidigare varit inne på samma spår t ex Henrik Alexandersson samt här, Rick Falkvinge, Oscar Swartz, mfl.

Markus Bylund, PhD, senior scientist och Peter Seipel, professor emeritus, ställer sig frågan om FRA-lagen ens är möjlig.

Metropolits spöke och undergång var människors upplevelse att bli behandlade som ”djur i bur”. FRA-lagens spöke och undergång kan bli ”storebror ser dig”, trots att ett skydd mot storebror ska etableras. Ett sådant skydd blir trovärdigt endast om det klarar grundkravet att ge människor ett mått av egen kontroll av privatsfären. Är det möjligt?

Till detta kommer att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort upp om att riva upp lagen om det blir maktskifte i valet 2010.

Det ska bli spännande att se om regeringen kommer att hålla ut eller om den massiva kritiken både utifrån och innefrån allianspartierna kommer att tvinga fram att lagen rivs upp. Anna Troberg är inte så säker. ”Opassande” Emma är inne på samma spår. Rick Falkvinge tycker att Miljöpartiet gör årets självmål genom att vilja ha tillbaka FRA-lagen. Jag undrar om Maria Wetterstrand verkligen menade det. Jag tror Maria är smartare än så. Hon vill förmodligen begrava besten genom att en utredning kommer fram till att FRA-lagen är omöjlig.

Även Blogge skriver om utspelet att riva upp FRA-lagen. Han tror däremot att Sossarna menar allvar, främt av två orsaker: Ett, för att miljöpartiet, som tillhör de ärliga och starkaste kritikerna av lagen, är med på noterna. Två, för att sossarna inte har några planer på att hamna i samma sits som alliansregimen om man i slutändan kommer dragande med ett lika illaluktande förslag.

Josh på ”Enlig min Humla” hävdar att regeringen redan har förlorat, de vet bara inte om det än.

Debattens vågor vill med andra ord inte lägga sig utan går snarare högre och högre. Regeringen Reinfeldt skulle inte ha öppnat Pandoras ask och släppt lös FRA. Det är nog en läxa som regeringen Reinfeldt sent ska glömma.

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »