Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘underrättelsetjänst’

Ekman och Pellnäs. båda med Bo som förnamn, försöker sig på att på SvD Brännpunkt förklara varför debattens vågor har gått så höga i FRA-frågan. Deras förklaring ligger i att folket inte litar på myndigheterna. För att förklara detta misstroende använder dom statens krishantering som varit ”dålig, senfärdig, inkompetent, svajig” med exempel från nerskjutningen av DC3:an, IB-affären, Palmemordet, Säpo och Ebbe Carlsson-affären samt Estonia- och Tsunami-katastrofernas hantering. Slutsatsen är:

Nyckeln till en intelligent, disciplinerad och ickekorrupt underrättelsetjänst är förtroende hos uppdragsgivarna, inte misstänksamhet inför dem.

Visst är det så men en intelligent, disciplinerad och ickekorrupt underrättelsetjänst är och förblir en utopi. Bloggen ”MinaModerataKarameller” uppmärksammar en kommentar hos Henrik Alexandersson från en person som ”praktiserat på Televerket”. Personen berättar om hur de i en speciell lur brukade lyssna på telefonsamtal. Det är ett exempel på att om möjligheten finns så kommer den, förr eller senare, att missbrukas oavsett hur många kontrollstationer och granskare staten tillsätter för att förhindra att det sker. Detta vet vi och därför protesterar vi mot att FRA ska få möjligheten att avlyssna kabelburen trafik. Det är ett för mäktigt vapen! Folk har tröttnat på att vara övervakade, personnumrerade och kontrollerade överallt. FRA-lagen var droppen som fick bägaren att rinna över. Tyvärr är FRA-lagen bara början. Datalagringsdirektivet, ACTA-avtalet och bloggregistreringen kommer härnäst. Opassande Emma har en lista på genomdrivna och kommande lagar och direktiv som hotar den personliga integriteten. Det är ingen uppmuntrande läsning och en ypperlig orsak att med kraft protestera mot införandet av storebrorssamhället.

Bloggar om FRA, avlyssning, personnummer

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »

FRa-lagen kommer att rivas upp redan i höst. Det står klart efter det att de fyra folkpartisterna Birgitta Ohlsson, Agneta Berliner, Maria Lundqvist-Brömster och Camilla Lindberg berättat för SVT att de tänker rösta för att FRA-lagen rivs upp i höst. Uppdaterat: Nu är det sex folkpartister som vill riva upp lagen!

– Jag är beredd att antingen skriva en egen motion, som jag hoppas att så många borgerliga politiker som möjligt ansluter sig till, eller så är jag beredd att rösta för någon av oppositionens motioner, säger Birgitta Ohlsson.

De fyra riksdagsledamöterna kräver att brottsmisstanke skall finnas innan någon får avlyssnas. Det gör att man måste fundera på om FRA verkligen ska finnas kvar. Den avlyssning det kan bli tal om då liknar mer traditionell telefonavlyssning och måste ske nära den misstänktes anslutningspunkt. Den massavlyssning som FRA vill genomföra kan det inte bli tal om i detta fall. Avlyssning av brottsmisstänkas kommunikation bör ligga hos polisen!

Så långt är allt väl. Men, är det möjligt att driva igenom detta i riksdagen? Att det lagförslag som röstades igenom i riksdagen den 18 juni inte kommer att överleva hösten är tämligen klart. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill alla riva upp lagen. Frågan är nu vad som ska komma istället. Socialdemokraterna har uttryckt att de vill ha signalspaning i kabel. På den punkten är man överens med alliansen. Sossarna vill dock ha starkare integritetsskydd. Så, det finns en klar majoritet i riksdagen som vill att FRA ska få spana i kabel. Det enda man är oense om är detaljer om hur den personliga integriteten ska skyddas. Jag undrar om det över huvud taget är möjligt att massavlyssna (signalspana) utan att den personliga integriteten är i fara. Kontrollinstanser har mycket liten möjlighet att verkligen kontrollera att FRA sköter sig. Det enda som verkligen skyddar vår kommunikation är att inte dra några ledningar från knutpunkterna till FRA. Ska det avlyssnas på ett rätts-säkert sätt så är man tvungen att att göra det vi abbonenternas anslutningspunkter! då blir det helt enkelt för jobbigt att massavlyssna. Men att driva avlyssningslagen åt detta håll verkar det inte finnas någon riksdagsmajoritet för. Istället blir det förmodligen samma lag fast med annat omslagspapper.

En annan möjlighet är att man skriver en motion om att riva upp FRA-lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning, ungefär som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom överens om att dom skulle göra vid ett maktskifte 2010. Förmodligen är detta en framkomlig väg. Om utredningen är tillräckligt oberoende så kommer den förhoppningsvis fram till att massavlyssning inte är en bra metod varpå hela FRA-lagen kan skrotas utan allt för stora prestigeförluster för något parti. Det enda man kan vara säker på är dock att man inte kan komma släpande på samma lagförslag en gång till om man vill överleva politiskt. Detta är en fråga som bevisligen inte går att smyga igenom nu när alla har ögonen på den. Det finns helt enkelt för många bloggar som hårdbevakar frågan!

Hur ska då underrättelsetjänsten arbeta i framtiden? Jag har tidigare skrivit om detta. Det är naivt att tro att Sverige inte skulle ha en underrättelsetjänst även med en uppriven FRA-lag. Frågan är bara hur den ska utformas. Resultatet måste bli en mer manuell spaning, vilket förmodligen faktiskt är effektivare än signalspaning i kabel mot de hot som Sverige kan vara utsatt för. Slutsatsen blir att en uppriven FRA-lag kanske det en bättre underrättelsetjänst än FRAs signalspaning!

Uppdatering: Enligt MinaModerataKarameller så är det nu 6 st folkpartister som tänker försa för FRA-lagens avskaffande.

Andra bloggar om FRA, signalspaning, avlyssning, underrättelsetjänst

Read Full Post »

Carl Bildt argumenterar på sin blogg att Sverige behöver en underrättelsetjänst för att kunna försvara vår självständighet. Flera andra förespråkare för FRA-lagen har fört fram samma argument. Så långt ger jag dom rätt. Man måste känna till hoten mot landet för att kunna vidta adekvata motåtgärder. Men därifrån till att massavlyssna all datatrafik som passerar landets gräns, vilket är resultatet av FRA-lagen, är steget långt. Underrättelseverksamhet är inte detsamma som signalspaning men signalspaninng kan vara en del i underrättelseverksamheten. Underrättelseverksamhet i sin oskyldigaste form är att anställda på Sveriges ambassader och generalkonsulat runt om i världen rapporterar hem till UD och regeringen om vad som är på gång i deras länder och omgivande länder. På detta sätt får man information om miljöhot, flyktingströmmar och annat som har förts fram att FRA ska spana efter i vår datatrafik. En annan form av underrättelseverksamhet är att läsa utländska tidningar, se utländska TV-program, lyssna på utländsk radio och följa med debatten på Internet. På detta sätt har nästan allt det FRA ska detektera redan täckts in, helt utan att man behöver stifta kontroversiella lagar om det.

En annan form av underrättelseverksamhet är hemliga agenter och spioner och betalda informatörer. Detta är en förvånandvärt vanlig form av underrättelseverksamhet om man ska tro SÄPO. Denna form av underrättelsetjänst är både farlig och dyr och kan lätt slå tillbaka hårt om den avslöjas.

Signalspaning i etern har varit en stor del av Sveriges underrättelseverksamhet. Man har bland annat lyssnat efter radarstationer och deras ”signaturer” i Ryssland och försökt lokalisera dessa. Sådan information är av betydande militär vikt och naturligtvis guld värd i utbytet med andra säkerhetstjänster. Man har även lyssnat på militär och civil radiotrafik. Det är denna radiotrafik som har avtagit med åren och flyttat ner i internet-kablarna och just detta är ett av huvudargumenten att FRA ska få spana i kablarna också. Men, kablarna innehåller till största delen civil trafik och för att sortera ut den trafik som man vill åt så måste man läsa all trafik. Detta görs naturligtvis av datorer med FRAs beryktade sökbegrepp men redan här gör man ingreppet i korrspondansen vilket, med vissa undantag, är förbjudet i artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Undantaget låter som följande: ”Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av den rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.” Som jag visade tidigare så kan idag helt laglig och oskyldig underrättelsetjänst ge information som skyddar mot ”yttre säkerhet”, ”allmän säkerhet” och ”ekonomiskt välstånd”, ”hälsa och moral”. Vid misstanke om brott eller förberedelse till brott så finns det också möjligheter att avlyssna kabeltrafik. Detta är polisens uppgift. Det är också polisens uppgift att skydda andra personers fri- och rättigheter. Med andra ord så är FRA-lagen ett oproportionerligt stort ingrepp i medborgarnas rätt till privat kommunikation och borde därför snarast rivas upp.

Read Full Post »