Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kultur’

Roland Poirier Martinsson går i dagens SvD till angrepp mot Piratpartiet. Egentligen säger han att Piratpartiet och fem andra (ej namngivna men man kan lätt gissa) partier inte borde sitta i Riksdagen. Anledningen: De tycker inte som Roland.

Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.

Roland tycker dessutom inte att PP är ett politiskt parti:

Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.

Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organisation som söker politisk makt, oftast genom att delta i demokratiska val. Det låter som PP tycker jag…

Turerna runt Pirate Bay-domen verkar få efterdyningar i domstolsvärlden. Sveriges Domareförbund och Jusek vill nu se etiska regler för domare för att undvika jävsanklagelser.

P J Anders Linder har skrivit 3:e delen i sin serie om frihet. Han önskar att Fredrik Reinfeldt pratade lite mer om frihet…

Igår skrev jag om kultur och spekulerade i drivkraften bakom kulturskapande. Jag skrev bland annat:

Vi är med andra ord “programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv.

vad jag inte tänkte på då var att det faktiskt är värre än så. Vi har en lagstiftning som motverkar det som har gjort oss till människor och som näst intill definierar oss som människor!

Andra bloggar om: , , , ,

Read Full Post »

Varför skapar människan kultur? Denna fråga har varit brännande het en tid nu med Pirate Bay rättegångar, IPRED-lagar, HADOPI osv osv. Egentligen är det en rätt bra fråga att ställa, och den borde kanske ställas lite oftare av upphovsrätts-organisationer som IFPI, SAMI, STIM, Antipiratbyrån mfl. Dessa organisationer är ju en rätt ny företeelse men kultur har skapats längre än vad IFPI (ca 75 år) eller upphovsrätt (ca 450 år). Själva ordet kultur har gamla anor. Ordet kommer från latinets cultus som betyder odling. Mänsklig kultur har dock funnits längre än vad människan brukat jorden. De första beläggen för kultur och konst är så gamla som 300000 år. Konsten består då av regelbundna streck på benbitar. Längre fram så sysslade neandertalarna med abstrakt konst i rödockra. Denna konst är 150000 – 35000 år gammal. Exempel på högstående konst finns i grottorna vid Lascaux i Frankrike. Dessa underbara målningar av bytesdjur är mellan 17000 och 15000 år gamla.

Nu har man hittat en flöjt som är 35000 år gammal. Flöjten är skapad från benet av en gam. Detta bevisar att människan har skapat musik i minst 35000 år!!! I DN-artikel finns en intressant passus:

Det finns flera teorier om vad musiken betyder för oss människor. Nicholas Conard och hans medarbetare menar att den är viktig i samspelet mellan olika grupper. De tar fasta på att musiken skapar gemenskap. Den skulle ha kunnat bidra till att moderna människor bredde ut sig på de ”kulturellt mer konservativa” neandertalarnas bekostnad, skriver forskarna i veckans nummer av tidskriften Nature.

Detta stämmer väl med andra teorier om anledningen till att människor har gått från grottmålningar till att kunna bygga kärnkraftverk utan att biologiskt ha utvecklas knappt något alls, nämligen att det som drivit mänskligheten framåt är just mötet och idéutbytet mellan olika individer och grupper av människor.

Men åter till frågan om vad som driver människan till att skapa kultur? Först och främst kan man lugnt konstatera att det är INTE pengar som driver kulturskapande. Människan skapade kultur låååååångt innan pengar ens var uppfunna och kulturskaparna kunde gnälla ”Men hur ska vi få betaaaalt”! När det gäller musik finns det olika teorier om varför det över huvud taget finns: sex (jämför med parningsläten och parningsritualer hos djuren), gemenskap (jämför med national- och kamp-sånger) eller att det kom på köpet med talet. Förmodligen finns det en djup drift hos människan att skapa kultur som ligger att finna i evolutionen. Idéutbyte förbättrade överlevnadschansen för människor vilket naturligtvis var positivt med hänseende till det naturliga urvalet. Vi är med andra ord ”programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv. Tack och lov så går lagstiftning att ändra

Calandrella grubblar också om upphovsrätten.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Read Full Post »