Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2008

Centerns utspel i FRA-frågan blev en ny brandfackla i krutförrådet. Det är skönt att det finns så mycket engagemang kvar i frågan. Själv skrev jag två inlägg här på min blogg som jag tyvärr tror missuppfattades på samma sätt som många missuppfattade Oscar Swartz inlägg. För att klargöra ytterligare så vill jag definitivt att FRA-lagen rivs upp. Ju förr desto bättre! Däremot tror jag inte att FRA-lagen ersätts med ingenting. Det kommer att bli en ny FRA-lag, det är jag helt övertygad om. Lagen måste begränsa vad FRA kan göra och inte, som lagen ser ut nu, vad FRA får göra. Det är här som Centerns förslag tänker i nya banor jämfört med regeringens tidigare lappande och lagande med fler och fler kontrollinstanser. Centern vill flytta första utgallringspunkten utanför FRA:s kontroll. All trafik ska inte kopieras till FRA. Detta är definitivt ett steg i rätt riktning. Går det att göra? Jag är övertygad om att det fungerar för den allra största delen av trafiken. Sedan finns det specialfall som måste beaktas och det är just därför som nuvarande lag inte ska träda i kraft. Det behövs mer tid för utredningar!.

Frågan är också om FRA-lagen behövs över huvud taget. Jag anser att den inte behövs. Vi tar det igen: Jag tror inte att FRA-lagen kommer att ersättas med ingenting eftersom politikerna verkar tro att FRA behövs. Min personliga övertygelse är dock att FRA-lagen inte behövs. Jag har skrivit om detta flera gånger tidigare. Se här, här, här, här och här. Det är inte mängden information som är problemet utan analysen av befintlig information. Läs Mark Klambergs inlägg om detta.

Mikael Odenberg har skrivit på DN debatt. Det är helt uppenbart att Mikael inte har läst lagen eller inte vet vad FRA sysslar med.

Måste man vara statsvetare för att förstå att FRA-frågan kan hänga med till nästa val eller att FRA-frågan sänker regeringens förtroende? En undersökning visar att var tredje väljare har fått minskat förtroende för regeringen. Jag är mest förvånad över att det bara är var tredje. Med tanke på hur frågan har behandlats av regeringen så är det konstigt att inte alla har tappat förtroendet.

SvD analyserar Centerns och Folkpartiets tävlan i skademinimering i FRA-frågan. För lite, för sent? Hjälper det att anklaga Socialdemokraterna för att inte ha något alternativ? Knappast.

Tantra-blog har en mycket bra sågning av ”rent mjöl i påsen” argumentet. LÄS!

Andra bloggar om , , ,

Read Full Post »

Det florerar en myt på bloggar som jag härmed vill avliva direkt. I många kommentarer runt Centerns utspel idag i FRA-frågan så påstås det att det är omöjligt att filtrera trafik som ska till eller från Sverige. Detta är fel, fel fel. Det är fullt möjligt att genom att titta på ursprungs- och destinations-fältet i IP-paketet avgöra om ett meddelande har sitt ursprung eller destination i Sverige. Denna form av ”filtrering” görs av routrarna på internet och är en av anledningarna till att internet fungerar över huvud taget. Adressfälten kommer först i varje IP-paket och kräver således ingen djupare inspektion av paketet.

Varifrån kommer då denna myt? Förmodligen är det en missuppfattning av det faktum att det är omöjligt att avgöra om ett paket, som har både ursprung och destination i Sverige, kommer att passera Sveriges gräns på sin väg från avsändare till mottagare. Detta var en orsak till kritik av den FRA-lag som riksdagen antog i juni. Där står det att FRA skall beredas tillgång till all trafik som passerar Sveriges gräns. Eftersom en stor del av inrikes trafik faktiskt routas via utländska nät så innebär detta att FRA skulle få tillgång till nästan all internettrafik i Sverige, även den inrikes.

I det förslag som Centern presenterar så ska trafik som har sitt ursprung i Sverige eller har sin destination i Sverige inte kopieras till FRA:s samverkanspunkter. Filtreringen ska, enligt de centerpartister jag varit i kontakt med, ske av operatörerna för att motverka missbruk. Här tycker jag det skulle vara på sin plats att göra det uttryckligen förbjudet för operatörerna att bereda FRA tillgång till trafik med destination eller ursprung i Sverige för att förhindra utpressning mot operatörerna.

Centerns förslag är inte utan problem. Ett exempel är svenskar i utlandet som läser sin mail på Hotmail eller Gmail och där trafiken routas genom Sverige och således är att betrakta som transittrafik och därmed tillgänglig för FRA i Centerns förslag. Detta är dock ett enormt mycke mindre problem än den antagna FRA-lagen och bör beaktas i det slutgiltiga lagförslaget.

Det finns också en lucka i Centerns förslag. Om man låter trafiken passera en proxy i Sverige så får trafiken automatiskt en ursprungs- eller destinations-adress i Sverige och kopieras inte till FRA:s samverkanspunkter i Centerns förslag. Jag anser att detta är positivt! Läs gärna mitt inlägg om varför övervakningssamhällen är instabila för anledningen.

Bloggar som sprider myten: Ljusglimt om FRA (Rick Falkvinge (pp)); Centerns FRA-light (Maria Ferm); Centern vill mycket, men har inget förstått (syrrans granne); Öppningen skjöts i sank! (Jens O.); Inte spana på svenskar (Törnebohms Hotspot); Selektiv spaning? (ProjektPåRiktigt); mfl

Andra bloggar om , ,

Intressant?

Read Full Post »

Centern har i det tysta arbetat fram ett förslag om hur FRA-lagen ska förändras för att stärka integriteten. Förslaget verkar faktiskt vara bättre än vad jag hade hoppats på under förutsättning att det implementeras rätt. Utifrån vad jag kan läsa i media så föreslår man att trafik som startar eller slutar i Sverige inte får avlyssnas. Detta är faktiskt en mycket viktig skillnad mot tidigare förslag. En filtrering av trafiken kan med det nya förslaget ske på routernivå. Om IP-numret (internettrafikens ”adresslappar”) i till- eller från-fältet tillhör de adresser som används i Sverige så får FRA inte tillgång till trafiken. Sådana här bedömningar är just vad routrarna som styr och fördelar trafiken på internet är byggda för att göra.

Det viktigaste för att denna nya lagstiftning ska få acceptans är var första filtreringen av trafiken görs. Om filtreringen görs hos Netnod eller hos operatörerna så tycker jag det är helt OK. Operatören skiljer av den trafik som inte matchar den svenska IP-nummerrymden och vidarbefodrar den till samverkanspunkterna. Denna fitrering ska alltså inte FRA göra för att förslaget ska vara OK. Om det däremot är FRA som ska göra filtreringen så är vi tillbaka på ruta ett med precis alla de problem som den ursprungliga FRA-lagen hade.

Vad blir effekten av detta nya förslag (under förutsättning att det är operatörerna som gör första filtreringen)? FRA får inte tillgång till trafik som utgår eller slutar i Sverige och kan således inte spana på svenskar eller svenskars kommunikation med utlandet. Endast trafik som routas genom Sverige blir föremål för FRA:s spaning. IT-industrin kan känna sig lugna. Det säkraste stället att placera en server på om man vill undgå FRA:s spaning är just i Sverige. Ett problem som FRA skulle få kan bli många kanske skulle börja använda sig av proxy-servrar som står i Sverige. Om en ryss vill kommunicera utan att FRA ska få spana på det så använder han en server som står i Sverige som i sin tur tar vidare kontakter. Det gör att man får trafik från Ryssland till Sverige och sedan trafik från Sverige till något annat land. Trots att trafiken egentligen inte är avsedd för Sverige så får FRA inte spana på den eftersom all trafik har en mellanpunkt med Svenskt IP-nummer.

Andra som bloggat: Hax, Opassande, HAX igen, MinaModerataKarameller, HAX #3, Mark Klamberg, Rick Falkvinge

Andra bloggar om , ,

Intressant?

Read Full Post »

Nu blir det reklam…

Jag vill lyfta fram Mark Klambergs blogginlägg om argumenten i FRA-debatten. Mark har skrivit flera gedigna artiklar som är väl värda att läsa.

Andra bloggar om .

Read Full Post »

Fundera på följande länder: Sovjet, Östtyskland, Nordkorea. Det är förmodligen inga länder som du skulle vilja bo i. Dessa länder och fler därtill är/var länder som övervakar sina medborgare. Det är också stater som har kollapsat eller visar tydliga tecken på kollaps. Varför?

Frågan varför kontrollstater är instabila har förbryllat mig denna sommar i svallvågorna av debatten runt FRA-lagen. Jag kunde helt enkelt inte komma på något bra svar förutom att magkänslan säger att det är så. En stat som övervakar allt och alla borde ha förutsättningar för att upptäcka hot mot staten i god tid och vidta motåtgärder. Detta är ju också ett av huvudargumenten för FRA-lagen; vi måste veta hoten mot Sverige för att säkerställa landets neutralitet och nationella säkerhet trummar förespråkarna ut. Logiskt känns det riktigt. Ändå misslyckas de värsta kontrollstaterna med just det. Rick Falkvinge skrev ett inlägg den 23:e juli där ett stycke fick mig att studsa till och börja fundera:

Den tredje anledningen är den allvarligaste, och det är att samhället plötsligt kan förhindra alla brott. Då stannar samhällsutvecklingen som om någon drog i nödbromsen. För att ett samhälle ska utvecklas, så måste människor faktiskt ha möjlighet att bryta mot lagen och komma undan med det. Jag har en keynote på ämnet som heter effektiv brottsbekämpning eller demokrati?. Ett exemplet är att homosexualitet faktiskt var kriminellt för inte så länge sedan. Hade alla brott kunnat förhindras, så hade homosexualitet fortfarande varit kriminellt. Våra lagstiftare har inga behov av att ändra på lagarna för att följa samhället, om man kan få samhället att följa lagarna hundraprocentigt i stället.

Läs och fundera på detta igen! Viss kriminalitet är priset vi måste betala för att samhället ska fortsätta utvecklas. Det låter helt tokigt men när jag funderar på det så beror faktiskt en väldig massa utveckling på att lagar har tänjts och brutits och positioner flyttats fram. Upplysningstiden var ett resultat av lagbrott mot kyrkans makt och lagar. Hela vår världsbild hade inte varit möjlig utan lagbrott! Gallileo blev faktiskt dömd i inkvisitionens domstol 1633 för sina påståenden om den heliocentriska väldsbilden, dvs att jorden och de andra planeterna går i bana runt solen och inte tvärt om. Detta domslut upphävdes först år 2000! Amerikanska konstitutionen, världens näst äldsta nu gällande, antogs 1787 efter ett (i Brittiska ögon) lagvidrigt uppror mot Brittiska imperiet och dess lagar. Man kan tycka vad man vill om dagens USA men konstitutionen är ett imponerande tankemässigt verk.

Jag kommer att tänka på ett citat jag såg för många år sedan:

Om stenålderbarnen hade gjort precis som deras föräldrar sade till dom så hade vi fortfarande levat i stenåldern.

Med andra ord så krävs vissa lagbrott för utveckling.

Varför ska ett samhälle utvecklas då. Är vi aldrig färdigutvecklade? Svaret på denna fråga trillade över mig idag. Låt oss först backa några tiotal år tillbaka i tiden. I början av 1960-talet utvecklade meteorologen Edward Lorenz en beräkningsmodell för att simulera vädersystem. Hans upptäckter gav återklang i hela världen och är fortfarande aktuella. En sak som Edward upptäckte var att mycket små skillnader i ingångsdata kunde ge upphov till enorma konsekvenser senare i processen. Detta kallade han ”Fjärilseffekten” och är ett välkänt fenomen i kaosforskningen. Fjärilseffekten innebär att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i en annan del av världen flera månader senare. Detta är en följd av att meteorologiska system befinner sig i ett icke stabilt tillstånd. Kemisten och kaosforskaren Ilya Prigogine visade senare att levande system är öppna system som också befinner sig i ett icke stabilt tillstånd och även små förändringar påverkar hela systemet. Skulle man få fullständig stabilitet så stannar den inre dynamiken och systemet dör. Det som gör att öppna system överlever är att dessa är självorganiserande med en inbyggd förmåga till överlevnad.

Ett samhälle har många likheter med levande organismer. Individerna som bygger upp samhället är levande system som verkar i ett större system, samhället. Samhället är i sin tur ett öppet system i ett icke stabilt tillstånd. I ett övervakningssamhälle stryper man den inre dynamiken i samhället för att tvinga fram ett stabilt läge. Som jag nyss skrev så orsakar ett stabilt läge systemets död. Levande system har dock en inbyggd förmåga till överlevnad genom omorganisation vilket också inträffar. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Då den inre dynamiken närmar sig sparlåga sker omvälvningen. Sovjetunionens kollaps och östeuropas frigörelse är ett lysande exempel på hur ett övervakningsystem kan falla på kort tid utan någon egentlig förvarning. Den 4:e juni 1989 vann Solidaritet valet i Polen och blildade det första icke-kommunistiska styret i östblocket. Detta utlöser en hel kjedja med händelser. Den 10:e september 1989 öppnar Ungern sin gräns mot väst för östtyska flyktingar och den 18:e oktober får Östtysklands ledare, Erich Honecker, avgå från sin post. Den 9:e november faller berlinmuren, som har varit en symbol för delningen av Europa i 28 år, då Östtyskland öppnar gränsen mot Västtyskland. Sedan faller kommuniststyre efter kommuniststyre. Bulgarien den 10:e november, Tjeckoslovakien den 27:e november och den 3:e december deklareras att kalla kriget är slut. Den 22:a december faller Rumänien osv. Hela östblocket kollapsar på ett halvår på grund av en relativt liten störning av systemet. Till slut faller hela Sovjetunionen sönder i småstater. Överlevnadsmekanismen i systemet slår till och ser till att den inre dynamiken kommer igång igen. Man skulle kunna säga att samhällen har en överlevnadsinstinkt som dödar mekanismer som försöker strypa den inre dynamiken.

Hur hänger detta då samman med FRA-lagen? FRA-lagens konsekvens är ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället, mot en strypning av dynamiken i samhället. Den i samhället inbyggda överlevnadsinstinkten slog till med full kraft denna sommar då en revolt mot lagen tog form. Först i leden gick bloggarna men sent om sider rullade hela mediavärlden igång. En liten störning i systemet, en liten lag som regeringen hade hoppats de skulle kunna smyga igenom strax innan riksdagen tog sommarlov orsakade en orkan av protester, en bloggbävning, vars make det var länge sedan, om ens någonsin, man sett och som fortfarande pågår. FRA-lagen kommer förmodligen inte att överleva denna höst. Samhället kommer att överleva tack vare det öppna systemets inneboende överlevnadsinstinkt men det kommer inte att likna det samhälle som fanns förut. Medborgarna, men även media, har återigen fått upp ögonen för det mäktiga vapen som pennan utgör även om pennan numera är digital. Ordet är mäktigare än svärdet (som ironiskt nog finns på FRA:s symbol). Vi går mot spännande tider!

Intressant?

Fler bloggar om , , , ,

Read Full Post »

Nu ger sig Thomas Bodström in i FRA-debatten. På DN debatt skriver han om sin syn på integritets-skyddet i lagen och han tycker att många frågor aldrig utreddes före riksdagen antog förslaget. Thomas verkar ärligt upprörd över lagen vilket kan tyckas märkligt av mannen som fått ge sitt namn till övervakningssamhället, Bodströmsamhället. Thomas har dock mer än en poäng när han skriver att de övervakningslagar som han själv stod bakom faktiskt hade kontrollinstanser och medgav efterhandsprövning av övervakningen. Bodström vill se lagen uppriven och ha en parlamentarisk utredning runt signalspaningen. Kort sagt: Gör om, gör rätt.

flera bloggar kommenterar artikeln: MinaModerataKarameller, Klamberg, Fp i Nacka, Ankersjö, Wendel och Heidbrink mfl.

Fler bloggar om , ,

Read Full Post »

Svenska Dagbladet inleder en artikelserie om Sverige i FRA-debattens spår. Med tanke på innehållet i första artikeln så kan detta bli riktigt intressant! I ingressen skriver Svd:

Med ord som ”bloggbävning”, ”nätdemokrati” och ”deltagarkultur” har det civila samhället delvis förändrat inriktning. Men har det också bytt innehåll? SvD inleder i dag en serie om Sverige i FRA-debattens spår. Det som hänt, skriver Lena Halldenius, är inget mindre än att Sverige åsidosatt sin egen grundlag.

Greppet är också intressant där Lena Halldenius tar avstamp i filosofen Immanuel Kants skrift ”Zum Ewigen Frieden” (”Den eviga freden”) där han diskuterar vad som krävs för fred och rättvisa.

Krig är skräck, rädslan för att bli attackerad, känslan av att man alltid måste vara på sin vakt även då ingenting händer. Därmed är inte heller frånvaro av strid tillräckligt för att fred ska råda. Fred kan inte beskrivas i militära termer; fred är ett rättsligt tillstånd. Fred kan inte förhandlas fram av män i uniform; den kan bara regleras fram av folkligt tillsatta delegater. Poängen med att ha stater är att säkra fred. Den funktionen kan en stat fylla enbart om den är en representativ demokrati med en konstitution som säkrar individuella fri- och rättigheter mot risken att makthavare skor sig själva. Kort sagt, en rättsstat.

En av förutsättningarna för att en stat ska vara en rättsstat är att den lever upp till ett rättvisekrav. Det är Kants andra poäng. Detta grundläggande rättvisekrav utgörs av principen om offentlighet. I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra. Utan offentlig granskning är maktmissbruk oundvikligt och fred en fåfäng förhoppning. Det är alltid farligt att ge folk makt. Makt förför och stiger en åt huvudet, även då man fått den under demokratiska former. Därför måste också folkligt tillsatta delegater stå under kontinuerlig medborgarkontroll.

Lena konstaterar vidare:

Vad är det egentligen som har hänt? Riksdagen har med ett enkelt majoritetsbeslut åsidosatt svensk grundlag som uttryckligen säger att det allmänna inte får lov att undersöka ”brev eller annan förtrolig försändelse” och inte heller avlyssna ”telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”.

På denna remarkabla uppvisning i politisk fräckhet kan man lägga olika tolkningar. En är smått konspiratorisk: Makten förför; det är läckrare med signalspaning än med rättigheter. Det är också politiskt intressant att hålla folk rädda. Helst ska de vara rädda för något vagt och obestämbart som sker i det fördolda. Detta något kan man skydda dem mot enbart genom något annat som också är vagt, obestämbart och sker i det fördolda, något som är smart och svårt och får folk att känna sig lite dumma. Folklig opposition blir då ett strategiskt problem, som ska avvärjas.

Jag måste säga ett detta är något av det bästa i analysväg som jag sett i FRA-debatten i gammelmedia. Jag rekommenderar alla varmt att läsa hela artikeln och det ska som sagt var bli intressant att se vad som kommer att följa i denna artikelserie.

Annat intressant i FRA-debatten är Mark Klambergs inlägg på SVT Opinion. Inlägget går också att läsa på Marks blogg. Slutklämmen säger en hel del om debattläget:

När regeringen inte vill kännas vid vad som står i den antagna lagstiftningen så är det svårt att föra en meningsfull debatt.

Via HAX kan jag läsa att Max Andersson (mp) har ställt en interpellation till Sten Tolgfors om FRA-chefen Ingvar Åkesson angående Ingvars påstående att FRA inte får tillgång till all datatrafik över Sveriges gräns.

Att en generaldirektör förser allmänhet och riksdagsledamöter med oriktig information om sin myndighets känsliga befogenheter är inte acceptabelt, särskilt inte när det pågår en politisk debatt om vilka befogenheter myndigheten bör ha.

Bloggar om , , , , ,

Read Full Post »

2008? Nej, 1973!

Ibland undrar man om historian upprepar sig själv. Här är ett inslag från 1973 där ÖB Stig Synnergren förklarar vad IB sysslar med. ”Vi spanar inte på svenskar utan enbart på utländska förhållanden”. Jo, jo… Vi vet ju hur det var med det. För de som inte vet vad IB var så rekommenderas att läsa på.

Funnet hos HAX.

Bloggar om , , ,

Read Full Post »

FRA-lagen är en dålig idé av många anledningar. Det finns integritetsintrånget, risken för läckor och missbruk mm. Det är om detta som debatten har handlat om i stort sett hela sommaren och det är tunga och ytterst relevanta argument mot lagen. Men det finns också andra argument mot FRA-lagen. Igår skrev jag om svårigheten att sortera ut en liten andel för FRA relevant information ur en störtflod av ej relevant information. Jag har även berört det tidigare. Matematiken är helt enkelt inte på FRA:s sida. Antalet meddelanden som felaktigt fastnar i FRA:s filter ökar lavinartat och detta kommer tära på FRA:s resurser att utreda så pass mycket att risken är överhängande att man faktiskt kommer missa relevant information. Detta i kombination med en övertro på FRA:s förmåga att hitta relevant information (FRA har ju fått tillgång till så mycket information) gör att man sänker garden. FRA-lagen gör oss därmed mer sårbara och det till ett högre pris!

Från HAX blogg blir jag uppmärksammad på att Mark Klamberg på sin blogg idag under rubriken ”Är signalspaning i kabel svaret” skriver om att svårigheterna i svensk säkerhetspolitik inte är bristen på information utan snarare bristen på analys av drivkrafter och intressen hos de krafter som skulle kunna hota Sverige. Jag håller med Mark helt och hållet! Jag tror dessutom att det saknas en analys av vad för slags information Sveriges försvar behöver, vad Sveriges försvar ska användas till och vad Sveriges försvar får kosta. Tolgfors säger nu att kriget i Georgien visar vikten av en effektiv underrättelseverksamhet. Jag kan faktiskt ge honom delvis rätt. Kriget i Georgien visar också hur enormt viktigt det är att göra bra analyser. Georgien kunde sannerligen skött förspelet till kriget väldigt mycket bättre än vad man gjorde. Men att, som Tolgfors gör, dra slutsatsen att en effektiv underrättelseverksamhet automatiskt innebär att FRA-lagen behövs håller jag däremot inte med om. En bättre analys av den information som finns helt öppet hade räckt. Precis som jag skrev tidigare så är risken överhängande att om man litar för mycket på inhämtandet av underrättelser så riskerar man att missa analysen av den information man har och därmed göra dåliga beslut. En effektiv underrättelseverksamhet handlar med andra ord inte om att inhämta så mycket information som möjligt utan om att göra en bra analys av befintligt information. FRA-lagen motverkar just möjligheten att göra en bra analys.

MinaModerataKarameller skriver också om Tolgfors utspel. Opassande skriver om att Ingvar Åkesson nu äntligen erkännt att konsekvensen av FRA-lagen är massavlyssning.

Slutligen vill jag tipsa om denna bloggpost från HAX.

Bloggar om , , , ,

Intressant?

Read Full Post »

Jag har skrivit om det tidigare men det tål att upprepas. FRA-lagen är en dålig idé. FRA-lagen är en dålig idé av många orsaker. Men, FRA-lagen är förmodligen också kontraproduktiv. Anledningen handlar om matematik och speciellt det som man brukar kalla för ”false positive paradox”. Det fungerar såhär:

Antag att FRA:s sökbegrepp har en träffsäkerhet på 99%, vilket är högt med tanke på hur diffusa saker det är tänkt att FRA ska spana efter. Antag också att det skickas en miljon meddelande per dag genom Sverige vilket måste vara extremt lågt räknat men det är en bra illustration. Antag också att 100 av dessa meddelande är av intresse för FRA vilket måste vara en ohygglig överdrift men återigen en bra illustration.

Där har vi förutsättningarna. Då räknar vi lite… FRA kommer att fånga 99 av de 100 intressanta meddelanden. BRA tänker du. FRA:s filter missar bara ett enda intressant meddelande! Toppen! Man kan ju nästan tycka att FRA-lagen kanske inte är så dum i alla fall. MEN, och här kommer de tråkiga nyheterna för FRA. Av de 999 900 meddelandena som inte var av intresse för FRA kommer filtret vaska fram 9 999 meddelanden som är helt irrelevanta för FRA. Detta vet dock inte FRA förrän man manuellt har kollat dessa. Det innebär att för varje intressant meddelande måste man i mitt exempel läsa 101 ointressanta meddelanden. Detta är dessutom extremt överdrivet. Vem tror att 1 meddelande på 10 000 är intressant för FRA?

Bruce Schneier skriver såhär redan 30:e september 2001 efter 11:e september-attackerna:

Demands for even more surveillance miss the point. The problem is not obtaining data, it’s deciding which data is worth analyzing and then interpreting it.

More data can even be counterproductive. The NSA and the CIA have been criticized for relying too much on signals intelligence, and not enough on human intelligence. The East German police collected data on four million East Germans, roughly a quarter of their population. Yet they did not foresee the peaceful overthrow of the Communist government because they invested heavily in data collection instead of data interpretation.

FRA:s sökbegrepp har tidigare varit mycket tillförlitliga eftersom andelen för FRA intressant trafik har varit hög i förhållande till den för FRA ointressanta trafiken. På militära frekvenser så pratar i stort sett bara militärer. När man nu har fått tillstånd att spana i kabeltrafik så kommer FRA att få plöja genom en störtflod av civil och ointressant trafik. Med andra ord så kommer det inte spela någon roll om FRA:s sökbegrepp har en felprocent på 1%, 0.1% eller 0.01% eftersom om man försöker hitta en liten andel intressant information i en stor mängd ointressant information så kommer man alltid att till största delen hitta icke-relevant information oavsett felprocenten på filtret. FRA kommer att bränna hela sin kapacitet på att följa upp ointressanta meddelande och därmed ökar risken för att man faktiskt missar intressanta meddelanden. De ointressanta meddelandena som felaktigt fastnar i FRA:s filter utgör dessutom din och min kommunikation som vi inte tycker någon annan har med att göra. Ändå kommer FRA att läsa och, nästan oundvikligen, missbruka denna information trots alla fina ord om att den ska förstöras. Därför är FRA-lagen en extremt dålig idé.

Alla som kan bör demonstrera ritt missnöje med lagen den 16:e september då riksdagsledamöterna återupptar sitt arbete efter sommarlovet. Det finns dessutom fler anledningar till att sätta ner foten och säga ifrån att nu får det vara nog innan vi lever i ett kontrollsamhälle som saknar motstycke i världshistorien!

Se den här föreläsningen där Peter Donnelly berättar hur vi missuppfattar statistik. Peter tar bland annat upp ”false positive paradox”.

Bloggar om , , ,

Pingat på intressant.se

Read Full Post »

Older Posts »