Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Nu får det väl ändå vara nog! Nu meddelas det från politikerveckan i Almedalen att även SÄPO ska få signalspana i internetkablarna och inte bara FRA. Vad blir det nästa gång? Polisen, tullen och skattemyndigheten… eller varför inte försäkringskassan, för att sätta dit bidragsfuskare, och kommunerna, för att sätta dit fuskande socialbidragstagare. I sann IPRED-anda så borde väl även upphovsrättsorganisationer få signalspana i kablarna, och för att minska sjukfrånvaron så ska kanske alla arbetsgivare få signalspana så att dom kan sätta dit fuskande anställda.

En gång i tiden hade vi en bra ordning i det här landet att för att avlyssna någon så krävdes ett domstolsbeslut och sedan fick polisen koppla in sig på en enskild telefonlina. Det går precis lika bra idag att koppla in sig på en enskild tråd ut till slutanvändare och avlyssna. I sann rättsäker tradition krävs det då en välgrundad misstanke om brott och en viss ansträngning för polisen vilket förhindrar missbruk. En bred ”signalspaning” där man fiskar med bred trål är INTE rättsäker och mer eller mindre uppmuntrar till missbruk. Har vi inte lärt oss något av FRA-debatten förra året? Eller historien (IB?) eller omvärlden (Iran just nu t ex)? Var ska detta sluta??????? Piratpartiet in i riksdagen NU!!!!!

Andra som bloggar om detta: HAX, Folkpartiet i Nacka, Mark Klamberg, Webhackande, Majestatis Pluralis, Ett Otygs Funderingar, Roy-Egons reflektioner, Oscar Swartz

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Idag rekommenderar jag alla att titta på följande föredrag av Clay Shirky om hur Internet och sociala media förändrar världen. Det är något för Roland Poirier Martinsson som tycker att allt är en postmodern masspsykos.

Clay Shirky: How social media can make history.

Se också Clay Shirky on institutions vs  collaboration.

Det enda partiet i Sverige som har förstått vad som håller på att hända är Piratpartiet. Därför är det viktigt att Piratpartiets politik blir accepterad för annars kanske vi mister 1900-talets viktigaste uppfinning.

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Roland Poirier Martinsson går i dagens SvD till angrepp mot Piratpartiet. Egentligen säger han att Piratpartiet och fem andra (ej namngivna men man kan lätt gissa) partier inte borde sitta i Riksdagen. Anledningen: De tycker inte som Roland.

Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.

Roland tycker dessutom inte att PP är ett politiskt parti:

Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.

Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organisation som söker politisk makt, oftast genom att delta i demokratiska val. Det låter som PP tycker jag…

Turerna runt Pirate Bay-domen verkar få efterdyningar i domstolsvärlden. Sveriges Domareförbund och Jusek vill nu se etiska regler för domare för att undvika jävsanklagelser.

P J Anders Linder har skrivit 3:e delen i sin serie om frihet. Han önskar att Fredrik Reinfeldt pratade lite mer om frihet…

Igår skrev jag om kultur och spekulerade i drivkraften bakom kulturskapande. Jag skrev bland annat:

Vi är med andra ord “programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv.

vad jag inte tänkte på då var att det faktiskt är värre än så. Vi har en lagstiftning som motverkar det som har gjort oss till människor och som näst intill definierar oss som människor!

Andra bloggar om: , , , ,

Read Full Post »

Varför skapar människan kultur? Denna fråga har varit brännande het en tid nu med Pirate Bay rättegångar, IPRED-lagar, HADOPI osv osv. Egentligen är det en rätt bra fråga att ställa, och den borde kanske ställas lite oftare av upphovsrätts-organisationer som IFPI, SAMI, STIM, Antipiratbyrån mfl. Dessa organisationer är ju en rätt ny företeelse men kultur har skapats längre än vad IFPI (ca 75 år) eller upphovsrätt (ca 450 år). Själva ordet kultur har gamla anor. Ordet kommer från latinets cultus som betyder odling. Mänsklig kultur har dock funnits längre än vad människan brukat jorden. De första beläggen för kultur och konst är så gamla som 300000 år. Konsten består då av regelbundna streck på benbitar. Längre fram så sysslade neandertalarna med abstrakt konst i rödockra. Denna konst är 150000 – 35000 år gammal. Exempel på högstående konst finns i grottorna vid Lascaux i Frankrike. Dessa underbara målningar av bytesdjur är mellan 17000 och 15000 år gamla.

Nu har man hittat en flöjt som är 35000 år gammal. Flöjten är skapad från benet av en gam. Detta bevisar att människan har skapat musik i minst 35000 år!!! I DN-artikel finns en intressant passus:

Det finns flera teorier om vad musiken betyder för oss människor. Nicholas Conard och hans medarbetare menar att den är viktig i samspelet mellan olika grupper. De tar fasta på att musiken skapar gemenskap. Den skulle ha kunnat bidra till att moderna människor bredde ut sig på de ”kulturellt mer konservativa” neandertalarnas bekostnad, skriver forskarna i veckans nummer av tidskriften Nature.

Detta stämmer väl med andra teorier om anledningen till att människor har gått från grottmålningar till att kunna bygga kärnkraftverk utan att biologiskt ha utvecklas knappt något alls, nämligen att det som drivit mänskligheten framåt är just mötet och idéutbytet mellan olika individer och grupper av människor.

Men åter till frågan om vad som driver människan till att skapa kultur? Först och främst kan man lugnt konstatera att det är INTE pengar som driver kulturskapande. Människan skapade kultur låååååångt innan pengar ens var uppfunna och kulturskaparna kunde gnälla ”Men hur ska vi få betaaaalt”! När det gäller musik finns det olika teorier om varför det över huvud taget finns: sex (jämför med parningsläten och parningsritualer hos djuren), gemenskap (jämför med national- och kamp-sånger) eller att det kom på köpet med talet. Förmodligen finns det en djup drift hos människan att skapa kultur som ligger att finna i evolutionen. Idéutbyte förbättrade överlevnadschansen för människor vilket naturligtvis var positivt med hänseende till det naturliga urvalet. Vi är med andra ord ”programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv. Tack och lov så går lagstiftning att ändra

Calandrella grubblar också om upphovsrätten.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Read Full Post »

Vad är vinkelsumman hos en triangel? Du svarar säkert 180°. Grattis! De matematikböcker som jag läste under min utbildning skulle ge dig rätt. En dag när jag gick i grundskolan så satt jag och tittade på min jordglob. Där såg jag den triangel som bildades av nollmeridianen, meridianen 90° öst och ekvatorn. Samtliga vinklar i denna triangel är 90° och följaktligen blir vinkelsumman 270°. Faktum är att man enkelt kan rita trianglar med olika vinkelsummor beroende på egenskaperna hos den yta som triangeln ritas på. Vinkelsumman 180° gäller bara i euklidisk geometri. Detta var en ögonöppnare för mig att försöka se världen ur fler synvinklar än den jag blivit upplärd till, att ständigt ifrågasätta.

Det är viktigt att fortsätta ställa frågor. – Albert Einstein

Varför är detta viktigt? Vi lever idag i en värld som förändras snabbare än någonsin förut. Teknologi och vetenskap förändrar förutsättningarna i vårat dagliga liv. Likaså förändras villkoren, eller kanske snarare borde villkoren förändras, för lärande. Är det samma kunskaper och färdigheter som är viktiga idag som förr? Likadant kan man resonera om industrin. Behöver vi idag samma färdigheter för att industrin ska fungera på ett effektivt och säkert sätt? Kan vi genom ett kreativt tänkande använda den nya tekniken till att skapa nya möjligheter? Jag är övertygad om det men det kommer att kräva en större variation av människor som funderar på problemet och en stor portion kreativitet och nytänk.

Om barnen på stenåldern hade gjort som deras föräldrar sade till dom så hade vi fortfarande levat på stenåldern. – Okänd

Vid ett besök på Uppsala Universitet uppmärksammade jag en skylt ovanför ingången till universitetets aula där det står ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Men vad är rätt tankar? Svaret på den frågan kommer att bero på när, och av vem, som den besvaras. Det som var rätt igår är kanske inte rätt imorgon. Historien har visat detta gång på gång. Den fria tanken är däremot grunden för nyskapande, kreativitet, och problemlösning. Tänker man bara tankar som är rätt just nu så stannar utvecklingen. Den fria tanken är störst. Vissa regler och normer måste brytas och instruktioner måste ibland frångås för att klara oförutsedda händelser och driva utvecklingen framåt.

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. – Albert Einstein

Vad är kreativitet? Kreativitet kommer från latinets ”creare”, vilket betyder skapa eller frambringa. Att vara kreativ innebär att man skapar något nytt som har ett värde. Kreativitet betyder också att man bryter med det sätt man brukar tänka och göra. Vad krävs då för att vara kreativ? Först av allt krävs det kunskap och information. Information och kunskap är dock lättillgängligt idag. Nästan all världens information och formella kunskap finns idag några knapptryckningar bort på Internet. Internet är en genomgripande revolution på kunskapsområdet och driver en världsomfattande förändring i vårat förhållande till information. Antalet människor med tillgång till information och kunskap ökar explosionsartat och mängden med information och kunskap ökar också explosionsartat i världen. Kostnaden för information och kunskap är däremot på väg ner genom golvet. All denna kunskap och information blir dessutom allt mindre platsberoende. Vi kan hämta information och få kunskap nästan oavsett var vi befinner oss.

Information är fröet till en idé och det växer bara om det vattnas. – Heinz V. Bergen

Nästa sak som behövs är intuition, känsla och lateralt tänkande. Jag skulle vilja slå ihop de sist nämnda komponenterna till det vi kallar fantasi. Fantasi är kanske det värdefullaste vi har idag. Utan fantasi kan man inte vara kreativ. Därför är fantasi något som måste uppmuntras mer. Men hur utbildar man i fantasi? Hur belönar vi nytänkande?

Fantasi tar oss ofta till världar som inte finns. Men utan den så tar vi oss inte någonstans – Carl Sagan

Ken Robinson nämner i sitt TED-talk att kreativitet också kräver att man är beredd på att ha fel. Är man inte beredd på att ha fel så kommer man aldrig på något originellt. Detta kräver i sin tur att man måste befinna sig i en miljö som förlåter och inte stigmatiserar fel, det vill säga en icke anklagande kultur. Tyvärr har vi en kultur som från skolan och ända upp i arbetslivet stigmatiserar fel. Fel är det värsta man kan göra. Utbildning går oftast ut på att man ska kunna ge de rätta svaren. Fel svar kritiseras och nytänkande missgynnas. Vi växer upp, uppfostras och utbildas bort från vår kreativa förmåga och in i en rädsla för att ha fel.

Den som aldrig har gjort ett misstag har aldrig provat något nytt. – Albert Einstein

Vad är intelligens? Det finns många definitioner på intelligens men enligt Ken Robinson så vet vi tre generella saker om intelligens:

  1. De är diversifierad. Vi tänker på alla sätt som vi upplever värden.
  2. Den är dynamisk. Kreativa tankar uppstår oftast i skärningen mellan olika dicipliner.
  3. Den är distinkt.

Kanske ska vi definiera intelligens som förmågan att genom analogier och utnyttjande av information och kunskap lösa problem och komma på nya idéer på ett kreativt sätt. Som vi såg ovan uppstår oftast nya idéer i skärningen mellan olika discipliner. Därför brukar kreativitet frodas när man blandar olika bakgrunder eftersom man angriper och belyser samma problem på olika sätt och finner därmed lösningar som inte skulle uppstått om man närmade sig problemet från endast ett håll. Randu Pausch nämner i sitt ”Last lecture” att ett företag som utnyttjar detta är Disney. Där blandar man fruktsamt ingenjörer och konstnärer på lika villkor och kallar dem för ”imagineers”.

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås. – Albert Einstein

Hans Rosling , professor på Karolinska Institutet, skulle starta en utbildning om global hälsa. Eftersom Karolinska har höga antagningspoäng till utbildningarna så ville Hans testa vilka förkunskaper studenterna hade och om kursen verkligen var nödvändig. En fråga i testet var vilka länder som hade högst barnadödlighet av fem par länder, där det ena landet i varje par hade dubbelt så hög barnadödlighet som det andra. Studenterna hade i genomsnitt 1.8 rätt. Hans blev glad eftersom det visade att kursen behövdes men sedan slog det honom att studenterna hade presterat signifikant sämre än schimpanser eftersom schimpanser i genomsnitt skulle få 2.5 rätt. Samma test på andra professorer på Karolinska visade att dessa fick i genomsnitt 2.4 rätt. I och för sig bättre men fortfarande bara ungefär lika bra som om dom hade slumpat svaren. Hur angrep Hans detta problem? Informationen fanns. Hans började inte fundera på informationskampanjer och mer utbildning. Han ställde den kanske viktigaste frågan: ”Varför?” Svaret blev att informationen var dold. Den information som fanns var gömd i tråkiga tabeller och i oåtkomliga databaser. Hur skulle man kunna visa denna information på ett begripligt sätt? Genom att samarbeta med utvecklare av mjukvaror utvecklade Hans ett nytt sätt att visualisera informationen. Resultatet blev Gapminder och mjukvaran Trendalyzer som revolutionerat visualiseringen av statistik. En demonstration av Gapminder med Hans Rosling gör onekligen att man omvärderar sin syn på världen! Det hjälper således inte att göra mer av det vi alltid har gjort. Istället krävs det ett kreativt tänkande utanför de befintliga ramarna. Den kunskap vi bär med oss är viktig men den får inte låsa in oss i invanda mönster.

Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap. – Konfucius

Att vara kreativ för också med sig att man måste vara öppen och ta in ny information, kunskap och idéer. Väldigt ofta påpekar folk att just deras område är ”lite speciellt” och kunskap från andra är inte riktig applicerbart på just deras ”lite speciella” område. Jag får nog erkänna att jag själv har hävdat att det jag sysslar med är ”lite speciellt”. Men är det så?

När förändringens vindar blåser bygger somliga vindskydd och andra väderkvarnar. – Kinesiskt ordspråk

Genom analogier till andra områden kan lära sig mycket nytt inom sitt eget område. Tyder det på att just mitt område är ”lite speciellt”? Nej, naturligtvis inte. Varje profession har sin speciella uppsättning förutsättningar, speciella önskvärda talanger och speciella koder, men i grunden är vi alla människor och människor är i grunden väldigt lika.

Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. – Benjamin Disraeli

Hur vidareutvecklar man talanger och vad är talang? Det finns en underbar verklig historia om en enastående talang, Gillian Lynne. Gillian föddes 1926 och var hopplös i skolan. Idag hade vi sagt att hon var ett bokstavsbarn, förmodligen med diagnosen ADHD. Gillians mamma fick rådet från skolan att ta flickan till en läkare eftersom hon störde de andra barnen och hade problem med inlärningen. Hos läkaren talade mamman och läkaren i 20 minuter om alla Gillians problem. När de var klara så talade läkaren om för Gillian att han måste tala enskilt med mamman varpå han satte på radion, tog med sig mamman och lämnade rummet. När det kommit ut ur rummet så bad läkaren mamman att titta på Gillian genom fönstret. I samma stund som dom lämnade rummet så var Gillian uppe och dansade till musiken. Efter ett par minuter vänder sig läkaren till mamman och säger: ”Fru Lynne. Din dotter är inte sjuk, hon är dansare. Sätt henne i en dansskola.” Mamman följde läkarens råd och detta blev starten på en enastående karriär för Gillian som dansare och koreograf. Gillian har varit högt uppskattad ballerina i ”Royal Ballet” och koreograferat musikalerna ”Cats” och ”The Phantom of the Opera”. Gillian är fortfarande, över 80 år gammal, aktiv efter att ha skänkt miljoner människor oförglömliga upplevelser. Vad hade Gillian varit om hon blivit satt på medicin och fått fortsätta i den vanliga skolan?

Alla föds som konstnärer. Det svåra är att förbli en konstnär när man växer upp. – Pablo Picasso

Vad betyder då detta för samhället? Vad betyder detta för jobben? Jag är helt övertygad om att de rödgröna har fel när de ”vill satsa Sverige ur krisen”. Det är inte så vi får jobb i Sverige. Lyssna istället till de ”varningsklockor” som klämtar. De klämtar för att fler och fler förstår att Internet är kanske den viktigaste uppfinningen på över 100 år och denna uppfinning får inte förstöras av otidsenliga lagar som att t ex förbjuda länkning. Internet bidrar till att skapa nya jobb eftersom jobb skapas av nya idéer och nya idéer skapas av att människor träffas och utbyter tankar, något som Internet möjliggör i en tidigare aldrig skådad skala. Den gamla typen av utbildning och syn på information och kunskap duger inte längre. Istället måste vi tänka i nya banor. Vinkelsumman hos en triangeln är inte nödvändigtvis 180°! Kreativitet och nyskapande måste få en högre status och vi måste tillåta misstag och fel. Det finns inga ”rätt” tankar. Framgångsfaktorn i framtiden blir att kunna utnyttja information kreativt och tänka i nya banor genom fritt utbyte av idéer och kunskap. Detta är något som Piratpartiet verkar för och därför är Piratpartiet snart det enda ”arbetarpartiet” som verkar för att skapa nya jobb i Sverige.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Hos Emma Opassande hittar jag en krönika i FilmNyheterna om kriget mot kunderna. Väl värd att läsa! Jag får hoppas att jag inte blir stämd för länkningen… och så undrar dom varför Piratpartiet vinner terräng…

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Nej, så är det inte riktigt. Men, det är snubblande nära. P J Anders Linder skriver idag en uppföljare på sin ledare i SvD den 14/6 där han anklagar Allianspartierna, och då främst Moderaterna och Folkpartiet, för att sakna en ideologisk kompass. Att de partier som ideologiskt borde vara garanterna för ökad personlig frihet, stärkt personlig integritet och stärkt rättssäkerhet istället moterar ner rättssäkerheten med IPRED, tar bort den personliga integriteten med FRAlagen och i största allmänhet inskränker medborgarnas friheter, då har något gått fullständigt snett i politiken.

Och en sak måste jag medge: det var inte många partiledningar utöver piratpartisternas som talade om frihet och integritet under EU-valrörelsen.

Det gör mig inte till piratpartist. Men det gör mig förtvivlad.

Jag begär inte att borgerliga partier ska bry sig om frihet och ingenting annat, men det borde vara självklart att de inte inskränker människors frihet i onödan utan tvärtom utökar den där det går. Det råder tyvärr ingen brist på regleringar, myndigheter och skatter att befria människor ifrån.

P J fortsätter:

Regeringspartierna underskattar opinionsbildningens betydelse, ordet makt. De talar inte om sin politik på ett sätt som väcker aptiten på fortsatta reformer.

P J citerar dessutom Gösta Bohman:

Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?

P j har fullständigt rätt; så talar inte Fredrik Reinfeldt. Så talar Piratpartiet. med ord av 2009 års modell. Piratpartiet är inte ett enfrågeparti! Piratpartiet är att grundfrågeparti, det enda partiet som försvarar det demokratiska fundamentet som vårat samhälle bygger på, ett parti som faktiskt tycker att Sveriges grundlag är viktig.

Ur Sveriges grundlag, 6:e paragrafen i regeringsformens 2:a kapitel:

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad (…) mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Hur kan någon tycka att detta inte är viktigt? Hur kan någon tycka att Piratpartiet är ett låtsasparti?

Deepedition skriver idag om varför detta är viktigt. Han visar hur IPRED, HADOPI, FRA-lagen mfl lagar allvarligt skada medborgarnas möjligheter att fritt opinionsbilda och protestera mot de styrandes övertramp och maktfullkomlighet. Han drar paralleller med vad som händer i Iran. Mycket väl värt att läsa!!!

Låt inte dessa drakoniska lagar förstöra 1900-talet viktigaste uppfinning!

Intressant?

Fler bloggar om: , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »