Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU’

Privatliv och personlig integritet måste stärkas på nätet anser Europaparlamentet som idag godkännde ett initiativbetänkande om den personliga integriteten på internet. Betänkandet, framtaget av den grekiska parlamentarikern Stavros Lambrinidis, innehåller en rad skrivningar om demokrati och yttrandefrihet på nätet.

Personer ska inte kunna stängas av från nätet efter att ha fildelat, systematisk övervakning av nätanvändarna ska vara olagligt och myndigheters möjligheter till hemlig avlyssning ska begränsas. Dessutom ska man också kraftigt begränsa de fall där internetoperatörer ska tvingas lämna ut uppgifter om sina kunder till myndigheterna och man fördömer ”statlig censur” av information på internet.

Fler bloggar om , , , , ,

Intressant?

Read Full Post »

Hur ser EU på demokrati egentligen?

Här följer en översättning till svenska (från HAX):

GE = Gavin Esler, BBC Newsnight
MW = Margot Wallström

GE: …och med mig nu har jag från Bryssel Margot Wallström vice ordförande i EU kommissionen. Din chef, José Manuel Barosso sa att [Lissabon] fördraget inte är dött, att fördraget fortfarande lever. Kan du förklara för väljarna vad dom måste göra för att döda det?

MW: (3 sek paus) Jag tror, för det första, att om vi menar allvar med demokratin så måste vi försöka förstå varför det Irländska folket röstade nej. Det måste vara, ett slags, första steg, och det är vad Irländarna, och vad vi kommer att bidra till, att göra tills statsöverhuvudena och regeringarna möts.

GE: Förmodligen så röstade dom nej för att dom inte gillade fördraget, men din chef säger…

MW: Men, det vet du inte!

GE: …att ni kommer att fortsätta. Jag frågar dig: vad måste de göra för att slippa det?

MW: Jag tror att du måste undersöka saken och den Irländska regeringen kommer att göra en analys precis som vi, och genom Eurobarometern, försöka förstå.

GE: …men finns det något?

MW: …precis som vi gjorde efter de Franska och Holländska omröstningarna. Svaren var var faktiskt väldigt olika, om du jämför vad väljarna i Frankrike och Holland sa, så det är…

GE: Dom sade nej!… men finns det något som väljarna kan göra…

MW: …det första steget och sedan måste de diskutera vad som skall göras.

GE: Men finns det något väljarna kan göra för att slippa det här fördraget? …i en demokrati?

MW: I en demokrati, så måste du lyssna på invändningarna, och du måste se om det finns något vi kan göra för att möta dessa invändningar? Vad mer exakt, var det som de var oroade för och vad var det som fick dem att säga nej?

GE: …men du förstår…

MW: Dom politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital och energi för att få den nya organisationen, att få EU att fungera bättre. Så klart så kommer dom inte att ge upp i första taget. Dom kommer att försöka hitta…

GE: …visst…

MW: …ett sätt att komma framåt därför att vi måste göra det mer demokratiskt och öppet… och mer effektivt.

GE: …men du förstår, det fundamentala problemet här är att många väljare i hela Europa tycker att EU är en odemokratisk inrättning. Dom har inget emot EU-medlemskapet, det dom vänder sig emot är sättet som det styrs på och hur saker tvingas på dom. Och när väljarna säger nej så säger ni att då kommer vi att fortsätta och försöka hitta ett sätt tills dom säger ja.

MW: Nej. Jag tror att det som vi måste göra här är förstås att medlemsstaterna själva måste få bestämma hur dom vill ratificera det nya fördraget. Alla ledarna har förstås förbundit sig till fördraget och på Irland, i enlighet med deras konstitution, så måste dom ha en omröstning. Och om 18 medlemsstater har sagt ja…

GE: Utan att fråga väljarna!

MW: …och en medlemsstat har sagt nej, så tror jag att alla medlemsstater vill säga sitt i den här frågan och du måste förstås analysera varför det blev ett nej. Är det något vi kan göra? Är det något som måste ändras? Och den analysen måste vi göra först.

GE: Men för att återgå till huvudfrågan: för väljarna, de enda väljarna som fått rösta om den här frågan. De enda, de Irländska väljarna. Mycket intelligenta, väl informerat folk. Ett ganska stort valdeltagande. Dom sade nej och trots det så fortsätter processen. Så därför… det är absolut vad folk menar med ett demokratiskt underskott.

MW: Men låt oss överlämna till ledarna att diskutera vad de skall göra i en sådan här situation. Och kom ihåg, problemen, de har inte försvunnit bara för att Irländarna har sagt nej. Problemet med en europeisk union med ett demokratiskt underskott, med ett antal nya utmaningar, med 27 medlemsstater istället för 12, och med en organisation som var gjord för 12 och inte 27 stater, det problemet har inte försvunnit. Och det är det som vi förväntar att våra politiska ledare skall gripa sig an. Om vi vill vara effektiva att bekämpa klimathotet och att handskas med höga oljepriser så måste vi ge Europeiska Unionen medel att göra det. Effektivt och mer demokratiskt. Och det är det som var utgångspunkten för hela den här diskussionen och det är det vi måste fokusera våra krafter på just nu.

GE: Ok. Margot Wallström. Tack så mycket för att du kunde vara med oss från Bryssel.

Andra bloggar om ,

Read Full Post »

Är du behörig att ha en åsikt lilla vän? Ryggmärgsreflexen är att svara att naturligtvis har alla rätten att ha en åsikt. Men så tänker inte politiker i Europa år 2008! Marianne Mikko, EU-parlamentariker, försöker driva igenom en lag som gör att endast de som är behöriga får ha och yttrycka sin åsikt.

”It is clear that a Harvard professor of international relations is likely to treat, for instance, the Middle East peace process or European integration in an educated and balanced manner. The same trust cannot be put in a radical high school student from Gaza or a Eurosceptic who has never been out of his village.”

Så, en person som aldrig har rest utanför sin by får inte uttrycka sin skepsis mot EU enligt Mikko. Trots detta får EU stifta lagar som kommer att påverka personen oavsett om de har rest utanför sin by eller inte. Man undrar var Mikko drar gränsen? Räcker det att man har besökt grannbyn eller måste man ha besökt alla EU-länder för att vara så trovärdig att man får uttrycka sin åsikt?

”The reader should know why this or that blogger should be trusted on a particular issue.”

Nej, egentligen är det inte riktigt så illa men onekligen väldigt nära. Mikkos förslag är att bloggare skall registreras så att man kan avgöra om personen bakom bloggen är trovärdig eller inte. Vad jag dock inte förstår är hur den informationen gör bloggen mer eller mindre trovärdig. Harvard-professorn i Mikkos exempel skulle kunna vara högerradikal krist-fundamentalist eller ha starka kopplingar till Israel och därmed INTE kommentera fredsprocessen i mellanöstern speciellt balanserat, trots sin fina titel. EU-skeptikern som aldrig varit utanför sin by kan däremot vara oerhört påläst på EU genom internet, tidningar och annan massmedia och uttrycka extremt välbalanserade åsikter om EU. Att veta vem personen bakom bloggen är hjälper ytterst lite för att värdera åsikterna som uttrycks. För att göra en sådan värdering krävs ett kritiskt tänkande och att inhämta och jämföra information från flera olika källor och bilda sig en egen uppfattning.

 

Inte ens gammelmedia med sina utgivningstillstånd och stora redaktioner, som ska granska publicerat material, är en garant för att personerna bakom artiklarna inte pratar i egen sak. Så sent som i lördags skrev Göran Bryntse om att pappersindustrin inte behöver kärnkraft. Han presenterar sig som ”expert på pappersindustrins elförbrukning, tekn dr i pappersteknik”. Det låter ju bra. Teknisk doktor! Han borde kunna detta! Vad herr dr Bryntse inte talade om var att han även är ordförande i ”Folkkampanjen mot Kärnkraft”. Spelar då detta någon roll? Både ja och nej! Ja, om man, liksom Mikko, lägger värderingen i titlarna hos personerna som ligger bakom texterna. Nej, om man försöker finna andra informationskällor, jämför, värderar och kritiskt granskar. I herr dr Bryntses fall så reagerade jag på vissa siffror i hans påstående och sökte andra källor, jämförde och granskade och bemötte påståendena. Är jag trovärdig? Det får DU som läsare av denna blogg avgöra!

 

HAX har skrivit mycket om Mikkos förslag.

Karl Sigfrid skriver i Aftonbladet. Hittat hos ProjO.

Read Full Post »