Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Folkpartiet’

Nej, så är det inte riktigt. Men, det är snubblande nära. P J Anders Linder skriver idag en uppföljare på sin ledare i SvD den 14/6 där han anklagar Allianspartierna, och då främst Moderaterna och Folkpartiet, för att sakna en ideologisk kompass. Att de partier som ideologiskt borde vara garanterna för ökad personlig frihet, stärkt personlig integritet och stärkt rättssäkerhet istället moterar ner rättssäkerheten med IPRED, tar bort den personliga integriteten med FRAlagen och i största allmänhet inskränker medborgarnas friheter, då har något gått fullständigt snett i politiken.

Och en sak måste jag medge: det var inte många partiledningar utöver piratpartisternas som talade om frihet och integritet under EU-valrörelsen.

Det gör mig inte till piratpartist. Men det gör mig förtvivlad.

Jag begär inte att borgerliga partier ska bry sig om frihet och ingenting annat, men det borde vara självklart att de inte inskränker människors frihet i onödan utan tvärtom utökar den där det går. Det råder tyvärr ingen brist på regleringar, myndigheter och skatter att befria människor ifrån.

P J fortsätter:

Regeringspartierna underskattar opinionsbildningens betydelse, ordet makt. De talar inte om sin politik på ett sätt som väcker aptiten på fortsatta reformer.

P J citerar dessutom Gösta Bohman:

Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?

P j har fullständigt rätt; så talar inte Fredrik Reinfeldt. Så talar Piratpartiet. med ord av 2009 års modell. Piratpartiet är inte ett enfrågeparti! Piratpartiet är att grundfrågeparti, det enda partiet som försvarar det demokratiska fundamentet som vårat samhälle bygger på, ett parti som faktiskt tycker att Sveriges grundlag är viktig.

Ur Sveriges grundlag, 6:e paragrafen i regeringsformens 2:a kapitel:

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad (…) mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Hur kan någon tycka att detta inte är viktigt? Hur kan någon tycka att Piratpartiet är ett låtsasparti?

Deepedition skriver idag om varför detta är viktigt. Han visar hur IPRED, HADOPI, FRA-lagen mfl lagar allvarligt skada medborgarnas möjligheter att fritt opinionsbilda och protestera mot de styrandes övertramp och maktfullkomlighet. Han drar paralleller med vad som händer i Iran. Mycket väl värt att läsa!!!

Låt inte dessa drakoniska lagar förstöra 1900-talet viktigaste uppfinning!

Intressant?

Fler bloggar om: , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Centerns utspel i FRA-frågan blev en ny brandfackla i krutförrådet. Det är skönt att det finns så mycket engagemang kvar i frågan. Själv skrev jag två inlägg här på min blogg som jag tyvärr tror missuppfattades på samma sätt som många missuppfattade Oscar Swartz inlägg. För att klargöra ytterligare så vill jag definitivt att FRA-lagen rivs upp. Ju förr desto bättre! Däremot tror jag inte att FRA-lagen ersätts med ingenting. Det kommer att bli en ny FRA-lag, det är jag helt övertygad om. Lagen måste begränsa vad FRA kan göra och inte, som lagen ser ut nu, vad FRA får göra. Det är här som Centerns förslag tänker i nya banor jämfört med regeringens tidigare lappande och lagande med fler och fler kontrollinstanser. Centern vill flytta första utgallringspunkten utanför FRA:s kontroll. All trafik ska inte kopieras till FRA. Detta är definitivt ett steg i rätt riktning. Går det att göra? Jag är övertygad om att det fungerar för den allra största delen av trafiken. Sedan finns det specialfall som måste beaktas och det är just därför som nuvarande lag inte ska träda i kraft. Det behövs mer tid för utredningar!.

Frågan är också om FRA-lagen behövs över huvud taget. Jag anser att den inte behövs. Vi tar det igen: Jag tror inte att FRA-lagen kommer att ersättas med ingenting eftersom politikerna verkar tro att FRA behövs. Min personliga övertygelse är dock att FRA-lagen inte behövs. Jag har skrivit om detta flera gånger tidigare. Se här, här, här, här och här. Det är inte mängden information som är problemet utan analysen av befintlig information. Läs Mark Klambergs inlägg om detta.

Mikael Odenberg har skrivit på DN debatt. Det är helt uppenbart att Mikael inte har läst lagen eller inte vet vad FRA sysslar med.

Måste man vara statsvetare för att förstå att FRA-frågan kan hänga med till nästa val eller att FRA-frågan sänker regeringens förtroende? En undersökning visar att var tredje väljare har fått minskat förtroende för regeringen. Jag är mest förvånad över att det bara är var tredje. Med tanke på hur frågan har behandlats av regeringen så är det konstigt att inte alla har tappat förtroendet.

SvD analyserar Centerns och Folkpartiets tävlan i skademinimering i FRA-frågan. För lite, för sent? Hjälper det att anklaga Socialdemokraterna för att inte ha något alternativ? Knappast.

Tantra-blog har en mycket bra sågning av ”rent mjöl i påsen” argumentet. LÄS!

Andra bloggar om , , ,

Read Full Post »

FRa-lagen kommer att rivas upp redan i höst. Det står klart efter det att de fyra folkpartisterna Birgitta Ohlsson, Agneta Berliner, Maria Lundqvist-Brömster och Camilla Lindberg berättat för SVT att de tänker rösta för att FRA-lagen rivs upp i höst. Uppdaterat: Nu är det sex folkpartister som vill riva upp lagen!

– Jag är beredd att antingen skriva en egen motion, som jag hoppas att så många borgerliga politiker som möjligt ansluter sig till, eller så är jag beredd att rösta för någon av oppositionens motioner, säger Birgitta Ohlsson.

De fyra riksdagsledamöterna kräver att brottsmisstanke skall finnas innan någon får avlyssnas. Det gör att man måste fundera på om FRA verkligen ska finnas kvar. Den avlyssning det kan bli tal om då liknar mer traditionell telefonavlyssning och måste ske nära den misstänktes anslutningspunkt. Den massavlyssning som FRA vill genomföra kan det inte bli tal om i detta fall. Avlyssning av brottsmisstänkas kommunikation bör ligga hos polisen!

Så långt är allt väl. Men, är det möjligt att driva igenom detta i riksdagen? Att det lagförslag som röstades igenom i riksdagen den 18 juni inte kommer att överleva hösten är tämligen klart. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill alla riva upp lagen. Frågan är nu vad som ska komma istället. Socialdemokraterna har uttryckt att de vill ha signalspaning i kabel. På den punkten är man överens med alliansen. Sossarna vill dock ha starkare integritetsskydd. Så, det finns en klar majoritet i riksdagen som vill att FRA ska få spana i kabel. Det enda man är oense om är detaljer om hur den personliga integriteten ska skyddas. Jag undrar om det över huvud taget är möjligt att massavlyssna (signalspana) utan att den personliga integriteten är i fara. Kontrollinstanser har mycket liten möjlighet att verkligen kontrollera att FRA sköter sig. Det enda som verkligen skyddar vår kommunikation är att inte dra några ledningar från knutpunkterna till FRA. Ska det avlyssnas på ett rätts-säkert sätt så är man tvungen att att göra det vi abbonenternas anslutningspunkter! då blir det helt enkelt för jobbigt att massavlyssna. Men att driva avlyssningslagen åt detta håll verkar det inte finnas någon riksdagsmajoritet för. Istället blir det förmodligen samma lag fast med annat omslagspapper.

En annan möjlighet är att man skriver en motion om att riva upp FRA-lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning, ungefär som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom överens om att dom skulle göra vid ett maktskifte 2010. Förmodligen är detta en framkomlig väg. Om utredningen är tillräckligt oberoende så kommer den förhoppningsvis fram till att massavlyssning inte är en bra metod varpå hela FRA-lagen kan skrotas utan allt för stora prestigeförluster för något parti. Det enda man kan vara säker på är dock att man inte kan komma släpande på samma lagförslag en gång till om man vill överleva politiskt. Detta är en fråga som bevisligen inte går att smyga igenom nu när alla har ögonen på den. Det finns helt enkelt för många bloggar som hårdbevakar frågan!

Hur ska då underrättelsetjänsten arbeta i framtiden? Jag har tidigare skrivit om detta. Det är naivt att tro att Sverige inte skulle ha en underrättelsetjänst även med en uppriven FRA-lag. Frågan är bara hur den ska utformas. Resultatet måste bli en mer manuell spaning, vilket förmodligen faktiskt är effektivare än signalspaning i kabel mot de hot som Sverige kan vara utsatt för. Slutsatsen blir att en uppriven FRA-lag kanske det en bättre underrättelsetjänst än FRAs signalspaning!

Uppdatering: Enligt MinaModerataKarameller så är det nu 6 st folkpartister som tänker försa för FRA-lagens avskaffande.

Andra bloggar om FRA, signalspaning, avlyssning, underrättelsetjänst

Read Full Post »

Sakta men säkert börjar det gå upp för alliansens partier vad det var för ande man släppte ut ur flaskan när man röstade igenom FRA-lagen. Den interna kritiken mot ledningen växer lavinartat just nu. Folkpartiet meddelade idag att man skapar en intern grupp som ska lyssna på kritiken. En rundringning som SvD har gjort visar att bara ett länsförbund av fyra stödjer lagen.

– Frågan kräver ett rejält omtag. Regeringen måste vara beredd att riva upp beslutet och ta diskussionen från noll, säger Sverker Thorén, ordförande i Kalmar.

Samtidigt kan man undra om denna omsvängning mer handlar om utsikterna att bli omvald än insikt i hur fel FRA-lagen är. Personligen tror jag det handlar om båda sakerna. Självklart vill alliansens riksdagsledamöter bli omvalda. Vid tidpunkten för omröstningen i riksdagen var det största hotet mot deras omval partipiskan och hotet om att inte hamna på valbar plats i nästa val. Nu har det gått upp för dessa personer att det kanske inte kommer att finnas en valbar plats vid nästa val eftersom partierna har kört förtroendet i botten. När dom då ser tillbaka på lagen med klara ögon så börjar det gå upp för dom hur fel lagen är!

Det är inget fel på eftertanke, men det är inte det vi ser. Det är inte insikterna som har förändrats – det är utsikterna. Utsikterna att bli omvald, att höra till vinnarna, att bli populär.

Vill riksdagsledamöterna bli tagna på allvar, bör de börja med att ta sig själva på allvar. Och det gör man inte genom att opponera på sina egna beslut.

Även om jag anser att det är bra att riksdagsledamöterna nu svänger i sin syn på lagen så tycker jag det är skrämmande att vissa hävdar att dom inte visste vad dom röstade igenom. Är det inte makthavarnas skyldighet att veta vad dom röstar om? Att i efterhand ducka och säga att man inte visste vad man röstade duger inte!

Samtidigt klagar allianspartiernas ungdomsförbund över att riksdagsledamöterna och partiledningarna inte förstår unga som lever stora delar av sitt liv på nätet.

Ungas världsbild skiljer sig markant från regeringens 40-talistperspektiv. Istället för att värna ett fritt och öppet internet ska fildelare jagas och allas kommunikation ska skickas för avlyssning till FRA.

I en tid när vi unga läser tidningar, skickar foton till kompisar, flirt-sms:ar och gör nästan allt via nätet är förslag som FRA-lagen och fildelarjakten frontalangrepp mot oss.

Johan Norberg undrar i Expressen om allianspartierna någonsin varit liberala.

Men innan vi utanför dömer alliansen för hårt är det värt att notera bjälken i det egna ögat. Politiker lever trots allt på väljarmarknaden. Som den liberale bloggaren Mattias Svensson har konstaterat var det inte många av de opinionsbildare som nu klagar över regeringens svek mot principer som protesterade när de övergavs. Det var inte bara Reinfeldt som längtade väldigt mycket efter regeringsmakt.

Bruce Schneier uppmärksammar att USA terrorlista nu har nått en miljon (1 000 000) namn.

Why, there are only twice as many burglars in the U.S. And fifteen times more terrorists than arsonists.

Is this idiotic, or what?

Listan ökar med 20 000 namn i månaden. Schneier har helt rätt i att detta är helt idiotiskt. Vem tror på allvar att det finns 1000000 terrorister? Nelson Mandela avfördes för bara någon vecka sedan från terrorlistan! Condoleezza Rice tyckte det var pinsamt med Mandelas namn på listan. Vad händer med alla andra på listan som inte har kontakter med USA:s utrikesminister och som inte har fått Nobels fredspris?

Some people are saying fix it, but there seems to be no motivation to do so. I’m sure the career incentives aren’t aligned that way. You probably get promoted by putting people on the list. But taking someone off the list…if you’re wrong, no matter how remote that possibility is, you can probably lose your career. This is why in civilized societies we have a judicial system, to be an impartial arbiter between law enforcement and the accused. But that system doesn’t apply here. Kafka would be proud.

En anledning till att så många namn finns på listan är förmodligen avlyssning i stil med den FRA ska få utföra. Detta visar återigen hur fel massavlyssning är. Den hjälper inte till att fånga terrorister. Istället drunknar underrättelsetjänsten i arbete med att kolla upp alla falska träffar. Detta bidrog bland annat till att man inte lyckades stoppa terrorattentaten i New York 2001 trots att man blivit varnad att något var på gång.

Read Full Post »

Äntligen! FRA-lagen är nere för räkning! Först ut är sju folkpartister som sågar FRA-lagen längs fotknölarna. 4 st av de 7 sitter i riksdagen och kan bli folkhjältar (eller i alla fall 3 av dom eftersom Camilla Lindberg redan är folkhjälte efter att hon som enda borgerlig riksdagsledamot hade ryggrad nog att stå emot partipiskan och rösta nej till lagen).

Centrum för rättvisa har anmält FRA-lagen till Europadomstolen. Efter att ha studerat domen mot Storbritannien har man kommit fram till att lagen strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och därmed också mot svensk grundlag.

Opassande skriver om fler initiativ mot FRA-lagen. Bland annat har MUF i Linköping anmält riksdagsledamöten Finn Bengtsson (m) till Allmänna Reklamationsnämnen för avtalsbrott.

Rick Falkvinge skriver ett långt inlägg där han förklarar signalspaning och massavlyssning. Det visar sig att den gode Rick var värnpliktig signalofficer och att FRA försökte värva honom direkt från förbandet! Det borde tysta kritikerna som hävdar att Rick inte vet vad signalspaning är!

Det står alltså allt mer klart att regeringen och Fredrik Reinfeldt trängs in allt mer i ett hörn där enda utvägen är att göra helt om och ompröva FRA-lagen. Risken är annars att regeringen drar på sig ett misstroendevotum vilket skulle kunna leda till nyval. Med tanke på hur opinionsläget ser ut just nu så är det nog det sista regeringen Reinfeldt vill vara med om och det skulle innebära ett totalfiasko för regeringens politik och göra en borgerlig regering omöjlig för låååååång tid framåt.

Uppdaterat: SVT skriver att det borgerliga stödet för FRA-lagen sviktar. Karl Sigfrid uttalar sig till Aktuellt om att han inte kommer stödja FRA-lagen i en ny omröstning. birgitta Ohlsson tror att lagen kommer att avskaffas om riksdagen behandlar ett förslag om det i höst. Med andra ord är nästan Fredrik Reinfeldt så inträngd i hörnet som han någonsin kan bli! FRA-lagen borde vara bortom all räddning nu!

Bloggar om FRA, Reinfeldt, regeringen, avlyssning

Read Full Post »

Jag trodde nästan att gammelmedia var på väg att släppa FRA-debatten. Helgen bjöd på relativt lite FRA-nyheter, kanske baksmälla efter Almedalen, men nu känns det som om snöbollen rullar vidare. Thomas Gür skrev en trevlig ledare i SvD där han konstaterar att ”tiden är förbi då ministrarna kunde slarva med fakta och åka slalom mellan olika definitioner”. Bloggarna ha gjort att alla som kan något om ett ämne nu kan förmedla sina kunskaper utan att det ska modereras av en tidningsredaktion! Detta är ett oerhört kliv framåt för demokratin! Självklart skrämmer detta de styrande eftersom antalet granskande ögon, ofta med specialistkunskaper, som kan förmedla sig ökar dramatiskt. Det skrämmer till och med så mycket att vissa tappar huvudet och vill registrera bloggarna.

 

I Expressen argumenterar spiondömda Stig Bergling för FRA-lagen. Kanske vill han ha syndernas förlåtelse för sitt förräderi mot landet när han som högt uppsatt SÄPO-anställd läckte statshämligheter till Sovjetunionen och senare hoppade av till Sovjet och blev överste i sovjetiska underrättelsetjänsten? Detta visar ju också faran med FRA-lagen. Systemen läcker information och känslig information kan hamna i fel händer! HAX och Opassande kommenterar.

 

Sydsvenskan publicerar en intervju med Ingvar Åkesson. Ingvar visar återigen prov på att totalt missförstå varför vi protesterar mot FRA-lagen när han säger att generaldirektören är garant för att framtida regeringar inte kan beordra massavlyssning. Tyvärr är det så att generaldirektörer tillsätts av just regeringen… Bättre då att över huvud taget inte sätta detta vapen i händerna på makten! HAX skriver mer.

 

I SvD konstaterar Sofia Nerbrand att FRA-frågan har gjort att Alliansen förlorar sina vänner. Både sakfrågan och hanteringen upprör. Alliansen kunde verkligen har skött detta snyggare. Det värsta var nog nästan parodin när förslaget återremitterades och hanteringen av återremissen mitt inför ögonen på alla som var upprörda över lagen, journalister och bloggare. Som jag skrivit tidigare så måste regeringen ”dricka samma vatten som medborgarna” och se på världen ur vår synvinkel.

 

FRA-kritiska centerpartister ska ordna konferens om FRA-lagen.

 

Idag kom dock dräparen. I en debattartikel i DN skriver tunga sju folkpartister, att regeringen måste backa i FRA-frågan.

 

Det är ett allvarligt misstag att utpeka motståndet som uttryck för okunnighet och missuppfattningar. Tro inte heller att motståndet företräds av isolerade grupper. Den upprörda debatten handlar ytterst om relationen mellan staten och medborgarna, något som ansvarskännande politiker måste ta på största allvar.

 

SVT och SvD rapporterar.

 

Ibland undrar jag om försvaret vet vad dom gör. I en artikel om en ny teknik att flygfotografera så visar det sig att FRAggelberget (FRAs huvudkvarter på Lovön) är bortretuscherat och ersatt med massa rutor i olika nyanser av grönt. Man  undrar i vilket århundrade dom lever i. Tack vare detta ingrepp så är det nu jättelätt att identifiera var de hemliga installationerna finns. Leta efter stora pixlar, ta koordinaterna och stoppa in dom i Google Earth. Vips så har du en högupplöst bild av FRAggelberget. Eniro har en betydligt snyggare retuschering men vad hjälper det när Google Earth har snyggt högupplösta bilder där man kan räkna bilarna på parkeringsplatsen? Extra skoj är det att Eniro har lagt in vägarna inne på FRAgglarnas område men flygbilden bara visar en skogsdunge! Tror dom inte att ”fienden” inte har egna satelliter som kan ta högupplösta bilder?

 

Bloggar om FRA, avlyssning, Alliansen, regeringen

Read Full Post »