Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘politik’

Man kan väl lugnt säga att Piratpartiet kraschlandade i barnporr-frågan. Men frågan är fortfarande viktig. Var ska man dra gränsen mellan lagligt och olagligt? Det är väl i alla fall rimligt att ifrågasätta lagens rimlighet när innehav av tecknade mangafigurer blir kriminaliserat för att de har för små bröst. Piratpartiet verkar vara det enda parti som faktiskt ställer frågan. Nu gäller det för Piratpartiet att lyfta sig och peka på de viktiga frågor som dom andra partierna effektivt har visat att dom inte kan eller vill hantera.

Ja, Piratpartiet är ungt och oslipat. Det har inte de finansiella musklerna som de andra riksdagspartierna. MEN DET GÖR INTE PARTIETS KÄRNFRÅGOR MINDRE VIKTIGA.

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

William Butler Yeats

(Yeats dog 1939. Det innebär att upphovsrätten på denna dikt har gått ut då det gått mer än 70 år sedan upphovsrättsmannen dog och jag kan använda dikten fritt. Är detta rimligt?)

Jag drömmer om ett uppvaknade i svensk politik liknande den på Island där man antagit kanske världens modernaste lagar om yttrandefrihet och meddelarskydd. Så snälla, tread softly because you tread on my dreams.

Andra bloggar om: Piratpartiet, barnporr, upphovsrätt, yttrandefrihet, manga, politik, val2010

Read Full Post »

”Vreden mot eljättarna växer” basunerar SvD ut idag. Martin och Katarina Dybeck i Bromma har fått en elräkning på 12188 kr för februari månad. Är det mycket? Förra året var kostnaderna för villan bara 1/4 av årets kostnader. Artikeln försöker sedan koppla ihop detta med att ett antal kärnkraftverk har stått stilla i vinter. Men är detta förklaringen? Vi tittar lite på vad vi vet.

Familjen Dybecks villa är uppvärmd med el. Dom har bott i villan i tre månader vilket innebär att dom jämför elkostnaderna med en annan familjs kostnader. Familjen Dybeck verkar ha tre barn (om man utgår från bilderna). Hur många hade familjen dom jämför med? Ju fler man bor i ett hushåll destå mer el går det åt. Med barn går tvättmaskin och tumlare ofta vilket drar mycket el. Hur varmt har failjen inomhus jämfört med förra ägaren? Vi vet inte. Hur mycket varmvatten gör dom av med? Vi vet inte. Familjens förra villa var uppvärmd med fjärrvärme och påpekar att tidigare hade dom elräkningar på ca 2000 kr i månaden, men då är det ju bara hushållsel!

Denna vinter var den kallaste på 50 år på vissa håll i landet. Självklart går det åt mer el att värma villan en kall vinter jämfört med en mild vinter, som förra vintern, oavsett om kärnkraftverk står stilla eller ej. Vi vet inte vad familjen Dybeck har för elavtal men har man en eluppvärmd villa så borde man ha ett fastprisavtal för att bättre kunna planera sina kostnader! Elavtal med rörligt elpris ger ju en accellererad kostnad. När man förbrukar som mest el så är elpriset också som högst med rörligt pris.

Jag förstår inte hur man kan bli överraskad av höga elräkningar i ett eluppvärmt hus efter en vinter som denna. Att sedan skylla det på elbolagen är väldigt konstigt. Se över era elavtal! Läs av era elmätare! Det är inte så svårt att sedan räkna ut ungefär vad kostnaderna blir. Fundera på hur ni kan dra ner förbrukningen! Sänka inomhustemperaturen? Minska varmvattenförbrukningen? Använda alternativa värmekällor som vedeldning under de kallaste dagarna? Släcka lampor (har dock minimal påverkan)? Byta kyl och frys till nya mer energisnåla? Tvätta färre maskiner tvätt? Hänga tvätten istället för att tumla? Det finns massor att göra istället för att gnälla på elbolagen. Gnäll istället på riksdag och regering som infört elcertifikat, höjda skatter på energi, straffskatt på kärnkraft mm. Hälften att vad du betalar för elen går INTE till elbolagen! Bygg nya, moderna, kärnkraftverk så att vi kan stänga de äldsta reaktorerna för att slippa moderniseringar som drar ut på tiden. Om något ska beskyllas för vinterns stopp i kärnkraften så är det den luddiga energipolitik som hittills förts i Sverige med ett nedläggningshot över kärnkraften som medfört att man inte moderniserat och underhållit kraftverken i den omfattning som skulle behövas för att driva dom vidare i 30 år till. De skulle ju stängas senast i år!

Andra bloggar om: elproduktion, energi, energipolitik, politik, kärnkraft

Read Full Post »

Jag har bott i Frankrike. Jag gillar landet. Jag gillar maten. Jag gillar kulturen. Jag gillar inte byråkratin. Och jag gillar inte politiken.

Efter politiska härdsmältor som HADOPI så förklarar nu Frankrike fullskaligt krig mot det moderna samhället genom ett förslag att beskatta mobilantenner! Detta för att kompensera en sänkning av företagsskatten! 1000 € ska mobilföretagen betala i skatt per antenn. De tre stora mobilföretagen i Frankrike har 50000 master var vilket ger en liten nätt inkomst på 150 miljoner euro till franska staten (ca 1.5 miljarder SEK). Vad blir nästa idiotiska drag undrar man ju då. Jo, en skatt på el-stolpar!!! Man häpnar!!!!

Endra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Vad driver ett samhälle framåt? Det är en fråga som tål att tänka på. Svaret är kanske inte riktigt det man förväntat sig om man tittar bakåt i historien. Ett svar på frågan är nämligen att man måste titta bakåt för att komma framåt. Hanne Kjöller på DN inleder sin “Signerat” från den 11 juli 2008 med titeln “Från Clouseau till FRA” med orden:

Det sägs att den som inte lär av historien är dömd att återupprepa den.

Tänkvärt! Artikeln innehåller en betraktelse av vad som händer när en särskilt utvald grupp människor, under stort hemlighetsmakeri, sätts att ansvara för något så viktigt som avgörande delar av rikets säkerhet och hur snabbt dessa tappar fotfästet och låter ändamålen helga medlen, hur man töjer på regelverk och hur det som kanske var rimliga kopplingar från början någonstans under resans gång spårar ur. Allt går att läsa i den endast 7 år gamla utredningen SOU 2002:90 som handlar om IB och hur de avlyssnade och spanade på i många fall helt vanliga svenskar. Vissa av exemplen visar hur det mest oskyldiga handlingar, som t ex delta i en kryssning, kan tolkas som ett hot mot rikets säkerhet. Mycket tänkvärd läsning som visar på farorna med FRA-lagen och annan övervakning.

Vad kan vi då lära av historien? Vad låg bakom stora steg framåt i samhällsutvecklingen? Vi kan börja med upptäckten av att solen och inte jorden är centrum i planetsystemet, dvs den heliocentriska världsbilden i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den heliocentriska världsbildens framväxt kan ses som starten på den naturvetenskapliga revolutionen som kom att markera slutet på medeltiden, kyrkans oinskränkta makt och som medförde en markant förbättring av levnadsvillkoren för dåtidens människor och i förlängningen även till dagens höga levnadsstandard. Galileo Galilei hade stor del i upptäckten och spridandet av den heliocentriska världsbilden och den naturvetenskapliga revolutionen. För detta blev han dömd inför inkvisitionens domstol. Han benådades först år 2000, 358 år efter sin död!

Den naturvetenskapliga revolutionen lade grunden för upplysningstiden under 1700-talet. Under upplysningstiden bröt samhället med den kyrkliga makten, ett brott mot kyrkans lagar.

Upplysningens idéer speglar sig i USAs konstitution från 1787. Man kan tycka vad man vill om USA men konstitutionen är ett imponerande tankemässigt verk och är världens näst äldsta nu gällande konstitution. Konstitutionen följde på ett (i brittiska ögon) lagvidrigt uppror mot det brittiska imperiet och dess lagar. Här pratar vi samhällsomstörtande verksamhet i kolossalt format.

Vad har dessa exempel gemensamt? Jo, dom bygger på lagbrott! Vi kan fortsätta framåt i tiden med allmän rösträtt, kvinnors frigörelse, svartas och vitas lika rättigheter, fackföreningar och föreningsfrihet, avkriminaliseringen av homosexualitet osv, osv. Alla bygger på att lagar tänjts och brutits för att visa det absurda i lagarna. Lagbrott och möjligheten att komma undan med vissa lagbrott är en förutsättning för att samhällen ska utvecklas!

Fundera på följande länder: Sovjet, Östtyskland och Nordkorea. Det är förmodligen inga länder som du skulle vilja bo i. Dessa länder och fler därtill är/var kontrollstater med övervakning av medborgarna. Det är också stater som har kollapsat eller visar tydliga tecken på kollaps. Varför? En stat som övervakar allt och alla borde ha förutsättningar för att upptäcka hot mot staten i god tid och vidta motåtgärder. Detta är ju också ett av huvudargumenten för FRA-lagen och andra övervakningslagar; vi måste veta hoten mot Sverige för att säkerställa landets neutralitet och nationella säkerhet. ”Um sicher zu sein, muss man alles wissen” enligt östtyska hemliga polisen Stasi. Logiskt känns det riktigt. Ändå misslyckas de värsta kontrollstaterna med just det, att säkerställa nationens säkerhet. Kollapsen kommer när medborgarna funnit vägar att undgå upptäckt och då sker utvecklingen så snabbt att staten kollapsar. Det hände i Östtyskland och det hände i Sovjet.

Varför ska ett samhälle utvecklas då. Är vi aldrig färdigutvecklade? Låt oss först backa några tiotal år tillbaka i tiden. I början av 1960-talet utvecklade meteorologen Edward Lorenz en beräkningsmodell för att simulera vädersystem. Hans upptäckter gav återklang i hela världen och är fortfarande aktuella. En sak som Edward upptäckte var att mycket små skillnader i ingångsdata kunde ge upphov till enorma konsekvenser senare i processen. Detta kallade han “Fjärilseffekten” och är ett välkänt fenomen i kaosforskningen. Fjärilseffekten innebär att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i en annan del av världen flera månader senare. Detta är en följd av att meteorologiska system befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd. Kemisten och kaosforskaren Ilya Prigogine visade senare att levande system är öppna system som också befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd och även små förändringar påverkar hela systemet. Skulle man få fullständig stabilitet så stannar den inre dynamiken och systemet dör. Det som gör att öppna system överlever är att dessa är självorganiserande med en inbyggd förmåga till överlevnad.

Ett samhälle har många likheter med levande organismer. Individerna som bygger upp systemet är levande system som verkar i ett större system, samhället. Samhället är i sin tur ett öppet system i ett icke-stabilt tillstånd. I ett övervakningssamhälle stryper man den inre dynamiken i samhället för att tvinga fram ett stabilt läge. Som jag nyss skrev så orsakar ett stabilt läge systemets död. Levande system har dock en inbyggd förmåga till överlevnad genom omorganisation vilket också inträffar. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Då den inre dynamiken närmar sig sparlåga sker omvälvningen. Sovjetunionens kollaps och östeuropas frigörelse är ett lysande exempel på hur kontrollstater kan falla på kort tid utan någon egentlig förvarning. Den 4:e juni 1989 vann Solidaritet valet i Polen och bildade det första icke-kommunistiska styret i östblocket. Detta utlöser en hel kedja med händelser. Den 10:e september 1989 öppnar Ungern sin gräns mot väst för östtyska flyktingar och den 18:e oktober får Östtysklands ledare, Erich Honecker, avgå från sin post. Den 9:e november faller berlinmuren, som har varit en symbol för delningen av Europa i 28 år, då Östtyskland öppnar gränsen mot Västtyskland. Sedan faller kommuniststyre efter kommuniststyre. Bulgarien den 10:e november, Tjeckoslovakien den 27:e november och den 3:e december deklareras att kalla kriget är slut. Den 22:a december faller Rumänien osv. Hela östblocket kollapsar på ett halvår på grund av en relativt liten störning av systemet. Detta är bara 20 år sedan och jag minns känslan när det fruktade östeuropa föll ihop som ett korthus. Till slut faller hela Sovjetunionen sönder i småstater. Överlevnadsmekanismen i systemet slår till och ser till att den inre dynamiken kommer igång igen. Man skulle kunna säga att samhällen har en överlevnadsinstinkt som dödar mekanismer som försöker strypa den inre dynamiken.

Hur hänger detta då samman med FRA-lagen? FRA-lagens konsekvens är ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället, mot en strypning av dynamiken i samhället. Den i samhället inbyggda överlevnadsinstinkten slog till med full kraft förra sommaren då en revolt mot lagen tog form. Först i leden gick bloggarna men sent om sider rullade hela mediavärlden igång. En liten störning i systemet, en liten lag som regeringen hade hoppats de skulle kunna smyga igenom strax innan riksdagen tog sommarlov orsakade en orkan av protester, en bloggbävning, vars make det var länge sedan, om ens någonsin, man sett och som fortfarande pågår. I år valdes Piratpartiet in i Europaparlamentet, till stor del tack vare motståndet mot övervakningssamhället. Medborgarna, men även media, har återigen fått upp ögonen för det mäktiga vapen som pennan och valsedeln utgör, även om pennan numera är digital. Pennan är mäktigare än svärdet (som ironiskt nog finns på FRA:s symbol).

Vad krävs då för att behålla stabilitet och frihet. Lena Halldenius skrev i augusti förra året en artikel i SvD där hon tog avstamp i filosofen Immanuel Kants skrift ”Zum Ewigen Frieden” (”Den eviga freden”) där han diskuterar vad som krävs för fred och rättvisa.

Krig är skräck, rädslan för att bli attackerad, känslan av att man alltid måste vara på sin vakt även då ingenting händer. Därmed är inte heller frånvaro av strid tillräckligt för att fred ska råda. Fred kan inte beskrivas i militära termer; fred är ett rättsligt tillstånd. Fred kan inte förhandlas fram av män i uniform; den kan bara regleras fram av folkligt tillsatta delegater. Poängen med att ha stater är att säkra fred. Den funktionen kan en stat fylla enbart om den är en representativ demokrati med en konstitution som säkrar individuella fri- och rättigheter mot risken att makthavare skor sig själva. Kort sagt, en rättsstat.

En av förutsättningarna för att en stat ska vara en rättsstat är att den lever upp till ett rättvisekrav. Det är Kants andra poäng. Detta grundläggande rättvisekrav utgörs av principen om offentlighet. I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra. Utan offentlig granskning är maktmissbruk oundvikligt och fred en fåfäng förhoppning. Det är alltid farligt att ge folk makt. Makt förför och stiger en åt huvudet, även då man fått den under demokratiska former. Därför måste också folkligt tillsatta delegater stå under kontinuerlig medborgarkontroll.

Låt oss hoppas att 2009 blir året då makthavarna inser varför berlinmuren föll för 20 år sedan. Låt oss hoppas att 2009 blir året då politikerna inser vilken gigantisk blunder det är att tro att ökad övervakning ger ett säkrare samhälle. Låt oss hoppas att 2009 blir året då fria medborgares roll som samhällets grundpelare återupprättas. Låt oss hoppas!

Andra bloggar om: , , , , ,

Hoppas att någon tyckte detta var intressant!

Read Full Post »

DN publicerar idag ännu en artikel i sin artikelserie ”Du, jag och Internet” med titeln ”Vi är internet”. Det är ett försöka att spå framtiden för Internet.

Vinton G Cerf tror att vi bara skrapat på ytan till Internets potential. Om det stämmer så går vi mot en revolution utan motstycke tidigare i världshistorien. Webben (inte Internet) är bara lite över 5000 dagar gammal och har redan börjat ställa till oreda i politiken (FRA-debatten mm), påverkat beslut (telekompaketet) och placerat ett nytt parti i Europaparlamentet. Var är vi om ytterligare 5000 dagar? Kevin Kelly försöker sig på en förutsägelse i sitt TED-talk med titeln ”5000 days of the web”.

Johan Ronnestam, liksom Kevin Kelly, tror att vi kommer bli en del av datornätverket i framtiden. Internet kommer att fungera som en enda världsomspännande maskin med människor som dess fysiska kropp och vi når ett verkligt globalt medvetande.

Hur förhåller vi oss till denna utveckling? Jag tror att dom som inte anpassar sig kommer att gå under, kanske inte bokstavligen men dom kommer inte att ha något inflytande. Därför är makthavarnas nuvarande respont till Internet, att försöka kontroller och övervaka, djupt tragiskt och kommer att leda till vår kulturs förfall.

Jag har tidigare hävdat att Internet är 1900-talets viktigaste uppfinning. Låt inte dagens makthavare förstöra vår framtid genom sina försöka att förstöra denna skapelse.

Gå med i Piratpartiet och rösta Pirat i riksdagsvalet 2010.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , .

Read Full Post »

Idag skriver företrädare för Allianspartierna på DN debatt att FRA-lagen måste granskas igen. Är det ännu ett utbrott av FRA-debatt vi ser? Jag hoppas det. Debatten har inte lagt sig, vilket måste betecknas som en grov missräkning av statsminister Reinfeldt och andra tunga FRA-förespråkare.

Nåja, debatten handlar denna gång om det som vi som följt debatten länge har vetat; regeringen tänker föreslå en FRA-lag som är ett avsteg från uppgörelsen i höstas. Jag undrar hur regeringen tänker. Vill dom verkligen ha en ny FRA-debatt på halsen mitt under ordförande-halvåret?

Mitt i steget” och Oscar Swartz kommenterar också.

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Problemet med hemliga organisationer är just att de är hemliga och medborgarna har ingen riktig insyn i vad de håller på med. Även politiker har problem med insynen i dessa organisationer. Det kan vara FRA eller försvarsmakten eller för den delen ACTA-förhandlingarna. Det har varit tämligen uppenbart en längre tid nu men
idag skriver DN att militären lurade brallorna av regeringen under u-båtsjakten på 1980-talet. Det ledde till att den svenska regeringen tre gånger, stödd av militära experter, anklagade Sovjetunionen för intrång i svenska vatten. Nu har det visat sig att det var minkar och NATO-u-båtar som härjade i svenska vatten.

Den enda bekräftade sovjetiska kränkningen, U137 som gick på grund utanför Karlskrona, var förmodligen precis som Sovjetunionen hävdade, en felnavigering. Mathias Mossberg visar i sin bok ”I mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” hur höga militärer medvetet vilseledde lekmännen i Ubåtskommissionen som skulle granska u-båtskränkningarna.

Mossberg ger många belägg för att ansvariga militärer medvetet vilseledde lekmännen i Ubåtsskyddskommissionen, regeringen och allmänheten. Det skedde bland annat genom att iakttagelser som kunde tyda på Natoubåtar hölls hemliga eller bortförklarades med felaktiga argument.

Militären sitter här på både materialet och på expertisen och kan naturligtvis hävda både det ena och det andra med god trovärdighet inför lekmän som är satta att granska verksamheten. Men vänta lite… känns inte detta igen från en debatten rätt nyligen? Jag tänker naturligtvis på FRA-debatten. Om ledningarna kopplas in till FRA så sitter naturligtvis FRA med både materialet och expertisen och kommer inte ha några som helst problem att lura brallorna av de granskare som ska kolla att ”signal”-spaningen går till på rätt sätt. Vad hindrar FRA från att lägga upp hemliga register vid sidan av de register som granskarna tittar på? Eller att FRA ”gömmer undan” spaningsmaterial? Förmodligen kan FRA, om dom mot förmodan blir upptäckta, alltid få det att likna ”ett fel i systemet” eller liknande.

En annan otäck parallell är IPRED-lagen. I det första fallet mot e-phone har domstolen dömt till upphovsrätts-sidans fördel och tvingar E-phone att lämna ut uppgifter om en kund (om domen vinner laga kraft). hur upphovsrätts-sidan har kommer över access till servern i fråga är delvis höljt i dunkel, men det har förmodligen inte skett helt korrekt. Antipiratbyrån har förmodligen lurat brallorna av domstolen att verken är offentliggjorda till allmänheten.

Jag undrar varför folk är så otroligt naiva och blåögda i dessa frågor. Till och med Svante Nycander på DN skriver i artikeln om u-båtarna:

Det som blivit känt genom SVT:s ”Uppdrag granskning” 2007 och Mossbergs bok fanns inte i min föreställningsvärld, jag misstänkte inte svåra ämbetsbrott. Att höga militärer undanhöll regeringen bevisning av vikt för de frågor som skulle utredas – det får marken att gunga under fötterna.

Det kanske är dags att vakna upp. Det kanske är dags att sluta tro att myndigheter och organisationer alltid vill gott. Det kanske är dags att inse att både organisationer och enskilda kan ha helt andra drivkrafter än altruism. Det är kanske dags att förlora oskulden!

Av prestigeskäl eller oförmåga att ta till sig ny information har delar av det politiska etablissemanget hållit fast vid en felaktig version av händelserna – sådant är gift i samhällskroppen.

jj.n bloggar också om hur vi blir lurade och drar paralleller till debatten om VAB-intygen.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Read Full Post »

Anders Mildner skriver idag i SvD om hur dagens toppstyrda politik måste förändras och anpassas till den nya verkligheten med Internet och sociala medier och inte motarbeta den. Det kommer bli en stor omvälvning i politiken, förmodligen med Piratpartiet i spetsen. Mycket läsvärd!

Henrik Alexandersson, HAX, skriver om att desperationen i regeringen börjar bli påtaglig. Alliansen har klantat sig i integritetsfrågan och inte ens ungdomsförbunden stödjer politiken. det är obegripligt att Allianspartierna misslyckas så fullständigt i en tidigare paradgren. I ärlighetens namn bör man ju påpeka att det röda laget inte är mycket bättre.

HAX vädrar också skeletten i hans garderob. Kanske något för andra politiker att ta efter så vi slipper skandaler?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Read Full Post »

Idag rekommenderar jag alla att titta på följande föredrag av Clay Shirky om hur Internet och sociala media förändrar världen. Det är något för Roland Poirier Martinsson som tycker att allt är en postmodern masspsykos.

Clay Shirky: How social media can make history.

Se också Clay Shirky on institutions vs  collaboration.

Det enda partiet i Sverige som har förstått vad som håller på att hända är Piratpartiet. Därför är det viktigt att Piratpartiets politik blir accepterad för annars kanske vi mister 1900-talets viktigaste uppfinning.

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Roland Poirier Martinsson går i dagens SvD till angrepp mot Piratpartiet. Egentligen säger han att Piratpartiet och fem andra (ej namngivna men man kan lätt gissa) partier inte borde sitta i Riksdagen. Anledningen: De tycker inte som Roland.

Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.

Roland tycker dessutom inte att PP är ett politiskt parti:

Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.

Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organisation som söker politisk makt, oftast genom att delta i demokratiska val. Det låter som PP tycker jag…

Turerna runt Pirate Bay-domen verkar få efterdyningar i domstolsvärlden. Sveriges Domareförbund och Jusek vill nu se etiska regler för domare för att undvika jävsanklagelser.

P J Anders Linder har skrivit 3:e delen i sin serie om frihet. Han önskar att Fredrik Reinfeldt pratade lite mer om frihet…

Igår skrev jag om kultur och spekulerade i drivkraften bakom kulturskapande. Jag skrev bland annat:

Vi är med andra ord “programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv.

vad jag inte tänkte på då var att det faktiskt är värre än så. Vi har en lagstiftning som motverkar det som har gjort oss till människor och som näst intill definierar oss som människor!

Andra bloggar om: , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »