Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘upphovsrätt’

Man kan väl lugnt säga att Piratpartiet kraschlandade i barnporr-frågan. Men frågan är fortfarande viktig. Var ska man dra gränsen mellan lagligt och olagligt? Det är väl i alla fall rimligt att ifrågasätta lagens rimlighet när innehav av tecknade mangafigurer blir kriminaliserat för att de har för små bröst. Piratpartiet verkar vara det enda parti som faktiskt ställer frågan. Nu gäller det för Piratpartiet att lyfta sig och peka på de viktiga frågor som dom andra partierna effektivt har visat att dom inte kan eller vill hantera.

Ja, Piratpartiet är ungt och oslipat. Det har inte de finansiella musklerna som de andra riksdagspartierna. MEN DET GÖR INTE PARTIETS KÄRNFRÅGOR MINDRE VIKTIGA.

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

William Butler Yeats

(Yeats dog 1939. Det innebär att upphovsrätten på denna dikt har gått ut då det gått mer än 70 år sedan upphovsrättsmannen dog och jag kan använda dikten fritt. Är detta rimligt?)

Jag drömmer om ett uppvaknade i svensk politik liknande den på Island där man antagit kanske världens modernaste lagar om yttrandefrihet och meddelarskydd. Så snälla, tread softly because you tread on my dreams.

Andra bloggar om: Piratpartiet, barnporr, upphovsrätt, yttrandefrihet, manga, politik, val2010

Read Full Post »

IFPI och en av landets två specialåklagare i immaterialrätt säger i dagens SvD att internet-leverantörerna med Telia i spetsen saboterar jakten på pirater på nätet. Anledningen: Internetleverantörerna följer lagen!

OK. Såhär ligger det till. Internetleverantörerna är enligt lag förbjudna att lagra uppgifter om vem som har vilket IP-nummer längre än vad som krävs för t ex fakturering. Här har dock ett antal internetleverantörer slirat betänkligt men i och med den spotlight som riktades in på dessa uppgifter i och med införandet av IPRED-lagen så har internetleverantörerna skärpt till sig ordentligt och har blivit riktigt duktiga på att följa lagen, dvs inte lagra uppgifterna för länge. Detta tycker nu IFPI och specialåklagaren Fredrik Ingblad är att sabotera för särintressen som IFPI. Lars Gustafsson säger till SvD:

– Vi märker i de polisanmälningar vi gjort att det går trögt. Telia slänger alltför snabbt uppgifterna I praktiken innebär det att Telia och en del andra operatörer saboterar spaningen efter brottslingar på nätet, säger Gustafsson.

Gustafsson säger vidare att han tycker att internetleverantörerna måste ”skärpa sig” så att polisens utredare får en möjlighet att göra sitt arbete på ett bra sätt. Kanske behövs till och med lagstiftning för att få operatörerna att spara uppgifter, anser han. Jo du Gustafsson, den lagstiftningen heter ”Datalagringslagen” och är ett arv efter Bodström och Socialdemokraterna som lyckades driva igenom detta som ett EU-direktiv. Lagförslaget har legat en längre tid på departementet men regeringen har beslutat att inte lägga fram det före valet, trots hot om vite från EU. Det är dessutom oklart om direktivet strider mot andra bestämmelser som t ex europakonvensionen om mänskliga rättigheter. Datalagringsdirektivet säger dessutom att den lagrade informationen ska användas för att bekämpa terrorism och annan mycket grov brottslighet. Inte ens IFPI har lyckats få fildelning terrorstämplad – än kanske ska tilläggas. Det har dock mumlats en hel del om ändamålsglidning runt lagförslaget.

Andra bloggar om: , , , , ,

Andra bloggar om artikeln: Daniel Scythe, MinaModerataKarameller

Read Full Post »

Varför skapar människan kultur? Denna fråga har varit brännande het en tid nu med Pirate Bay rättegångar, IPRED-lagar, HADOPI osv osv. Egentligen är det en rätt bra fråga att ställa, och den borde kanske ställas lite oftare av upphovsrätts-organisationer som IFPI, SAMI, STIM, Antipiratbyrån mfl. Dessa organisationer är ju en rätt ny företeelse men kultur har skapats längre än vad IFPI (ca 75 år) eller upphovsrätt (ca 450 år). Själva ordet kultur har gamla anor. Ordet kommer från latinets cultus som betyder odling. Mänsklig kultur har dock funnits längre än vad människan brukat jorden. De första beläggen för kultur och konst är så gamla som 300000 år. Konsten består då av regelbundna streck på benbitar. Längre fram så sysslade neandertalarna med abstrakt konst i rödockra. Denna konst är 150000 – 35000 år gammal. Exempel på högstående konst finns i grottorna vid Lascaux i Frankrike. Dessa underbara målningar av bytesdjur är mellan 17000 och 15000 år gamla.

Nu har man hittat en flöjt som är 35000 år gammal. Flöjten är skapad från benet av en gam. Detta bevisar att människan har skapat musik i minst 35000 år!!! I DN-artikel finns en intressant passus:

Det finns flera teorier om vad musiken betyder för oss människor. Nicholas Conard och hans medarbetare menar att den är viktig i samspelet mellan olika grupper. De tar fasta på att musiken skapar gemenskap. Den skulle ha kunnat bidra till att moderna människor bredde ut sig på de ”kulturellt mer konservativa” neandertalarnas bekostnad, skriver forskarna i veckans nummer av tidskriften Nature.

Detta stämmer väl med andra teorier om anledningen till att människor har gått från grottmålningar till att kunna bygga kärnkraftverk utan att biologiskt ha utvecklas knappt något alls, nämligen att det som drivit mänskligheten framåt är just mötet och idéutbytet mellan olika individer och grupper av människor.

Men åter till frågan om vad som driver människan till att skapa kultur? Först och främst kan man lugnt konstatera att det är INTE pengar som driver kulturskapande. Människan skapade kultur låååååångt innan pengar ens var uppfunna och kulturskaparna kunde gnälla ”Men hur ska vi få betaaaalt”! När det gäller musik finns det olika teorier om varför det över huvud taget finns: sex (jämför med parningsläten och parningsritualer hos djuren), gemenskap (jämför med national- och kamp-sånger) eller att det kom på köpet med talet. Förmodligen finns det en djup drift hos människan att skapa kultur som ligger att finna i evolutionen. Idéutbyte förbättrade överlevnadschansen för människor vilket naturligtvis var positivt med hänseende till det naturliga urvalet. Vi är med andra ord ”programmerade” av evolutionen att skapa och sprida kultur! Fundera på vad det betyder! Det intressanta är att vår lagstiftning motverkar hela vårt evolutionistiska arv. Tack och lov så går lagstiftning att ändra

Calandrella grubblar också om upphovsrätten.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Read Full Post »

Hos Emma Opassande hittar jag en krönika i FilmNyheterna om kriget mot kunderna. Väl värd att läsa! Jag får hoppas att jag inte blir stämd för länkningen… och så undrar dom varför Piratpartiet vinner terräng…

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration.” Dessa bevingade ord yttrades av Fredrik Reinfeldt i senaste valrörelsen. Vad har hänt sedan dess?

1:a januari 2008 tillsatte man en specialåklagare för upphovrättsbrott som snabbt följdes av ytterligare en. Sedan kom IPRED. Nu diskuterar man datalagring och ACTA och som grädde på moset så ska polisen förstärkas med speciella upphovsrättspoliser. Det kommer handla om interna omplaceringar vilket innebär att utredningar av andra brott kommer att bli lidande. ”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration…” Man tar sig för pannan och undrar vad som hände med de fagra vallöftena. För att inte tala om hur förundrad man är att Moderaterna undrar varför det gick så dåligt i EP-valet och varför Piratpartiet fick 7.1 % av rösterna. Hallå!!!! Lyset är på men det verkar inte vara någon hemma. Nåja, det finns moderater som faktiskt har förstått.

Uppdatering: Det verkar vara många som är upprörda.

Andra bloggar om , , , ,

Read Full Post »

Idag skriver läroboksförfattaren Henrik Brändén i SvD att upphovsrätten är en samhällsfara. På grund av den tekniska utvecklingen har kostnaden för att upprätthålla upphovsrätten blivit för stor, både i pengar och i förlorad integritet.

Det säger sig självt att den övervakning som krävs för att i denna nya tekniska miljö hindra piratkopiering måste tränga betydligt längre in i privatlivet än den kontroll som behövdes för att hålla tryckerier och vinylpresserier inom lagens råmärken. Vi måste därför från grunden tänka om vad gäller avvägningen mellan upphovsrätt och integritet.

Han jämför med situationen då tryckpressen uppfanns, precis som jag har gjort i mina senaste blogginlägg.

Det är glädjande att se att ännu en har förstått. Det finns idag ett parti som driver frågan om avvägningen mellan upphovsrätt och integritet. Det partiet är Piratpartiet. Om du vill behålla ett öppet och fritt samhälle så tycker jag att du ska rösta på Piratpartiet i europaparlamentsvalet!

Intressant?

Andra bloggar om , ,, ,

Read Full Post »

Vilket var 1900-talets viktigaste uppfinning? Tidningen Ny Teknik publicerade i slutet av 1999 en sammanfattning av de 42 uppfinningar som som ansåg vara de viktigaste under 1900-talet. Här följer de 10 första uppfinningarna på listan:

  1. Penicillinet
  2. Transistorn
  3. Datorn
  4. Radion
  5. Flygplanet
  6. Televisionen
  7. Integrerade kretsen
  8. Poliovaccinet
  9. Elektronröret
  10. Atombomben

Först på 18 plats kommer Internet efter uppfinningar som djupfrysning, p-piller, konstgödning och löpande bandet, dock strax före radarn och lasern. Skulle vi göra samma bedömning av uppfinningarna idag?

Penicillinet är en verkligt viktig uppfinning som räddat ett oräkneliga antal liv och besparat mycket lidande. Elektronröret blev startpunkten för den elektroniska revolutionen. Transistorn är elektronrörets arvtagare vilket i sin tur ledde fram till den integrerade kretsen som i sin tur ledde till billiga datorer i hanterbar storlek som i en logisk följd var förutsättningen för Internets genomslag.

Men förtjänar verkligen Internet bara en 18:e plats? Jag vill argumentera för att Internet nog borde ha hamnat på första plats på listan, även om det nog inte var helt uppenbart i slutet av 1990-talet. Visst kan man argumentera för att datorer är en förutsättning för Internet, men Internet är något mer och långt större än bara sammankopplade datorer. Varför förtjänar då Internet förstaplatsen?

Internet är ännu ett steg i utvecklingen av kommunikationen mellan människor. Utvecklingen började med ”uppfinningen” av språket som gjorde att människan kunde koordinera sig i grupper för att gemensamt lättare skaffa mat. Nästa steg blev bildkonsten då berättelser, myter och kunskap kunde bevaras i form av bilder. Ur bilderna utvecklades skriftspråket som ytterligare möjliggjorde bevarandet och spridandet av kunskap, tankar, idéer, myter och berättelser. Nästa stora språng kom med tryckpressen. Tryckpressen sänkte kostnaderna för att framställa många exemplar av en text. Samtidigt gjorde tryckpressen att en hel yrkeskår, skrivarna, blev omodern. Kyrkan, bland annat Abboten av Sponheim, försvarade skrivaryrket. Abboten gav bland annat ut skriften ”De Laude Scriptorum” (Till lov för skrivarna). För att effektivt sprida skriften så använde han dock tryckpressen.

Tryckpressen möjliggjorde masspridning av idéer och kunskap vilket i sin tur var en förutsättning för den samhällsomvandling som skedde i och med reformationen då den katolska kyrkans makt bröts. Detta ledde i sin tur till upplysningen, franska revolutionen och demokratins framväxt. Tryckpressar var och är dock dyra så den som äger en tryckpress äger också makten att bestämma vad som ska tryckas. Det blir en kommunikation från ett fåtal till många.

Som jag beskrev ovan så orsakade uppfinnandet av tryckpressen en lång tid av förändringar, inte sällan våldsamma. De som satt på makten kände sin position hotad av den nya tekniken och försökte på alla sätt begränsa den. Ett sätt var införandet av upphovsrätt som från början var ett sätt att dela ut licenser och privilegier till av makten godkända tryckerier. Som så ofta tidigare segrade dock tekniken som raserade de gamla maktstrukturerna och skapade nya. Trycktekniken fick under 1900-talet komplement i radiotekniken och televisionen. Dessa båda medier delade dock tryckkonstens struktur då det är dyrt att sända radio och TV vilket medför att bara ett fåtal har kontrollen över medierna.

Så, i slutet av 1900-talet kom nästa steg i utvecklingen, Internet. Från början var det ett försök i USAs försvarslaboratorier att skapa ett kommunikationsnät som skulle vara decentraliserat så att det inte fanns en enskild punkt som upprätthöll hela nätets funktion. Snart spred sig dock nätet bland universiteten i USA och snart kopplade även utländska institutioner in sig. Allt eftersom datorerna blev billigare och snabbare så sjönk priset för en uppkoppling. Själv kom jag i kontakt med Internet under tidigt 90-tal då jag började på universitetet. 1994 fick jag min första uppkoppling hem.

Med Internet så fanns det nu ett verktyg som möjliggjorde för vanliga medborgare att publicera tankar och idéer för hela världen, en ny typ av massmedia där många kan kommunicera med många. Med utvecklingen av webben så hotades återigen de gamla maktstrukturerna, de som äger den infrastruktur som tidigare behövdes för att nå ut till många, dvs tryckpressar, radio- och TV-stationer, skivpressar (vinyl och CD), samt de som har makten att nå ut i dessa medier som politiker och andra makthavare. Med Internet och de nya sociala medierna försvinner den stabila grund som dessa har stått på i hundratals år. I slutet av 1990-talet hade fortfarande inte de sociala medierna riktigt slagit igenom. De viktigaste tjänsterna var fortfarande Web 1.0 och e-post. I början av 2000-talet kom dock boomen med bloggar, wiki, communities mm. Än står vi bara i början av denna omvälvning. De första som har fått känna av effekterna är skivbolag och filmbolag. Tidningarna börjar känna av konkurrensen och i USA pratar man mycket om tidningsdöden. Nyligen publicerades dessutom en undersökning som visar att TV-tittandet rasar hos ungdomar till förmån för Internet.

Återigen så reagerar makten med att försöka kontrollera och begränsa den nya tekniken som hotar deras maktposition. Vi har redan sett stiftandet och införandet av nya lagar som t ex FRA-lagen, IPRED-lagen i Sverige och HADOPI-lagen i Frankrike och lagförslag som datalagringslagen och telekompaketet. Vi har sett tillslaget mot the Pirate Bay och den påföljande farsartade rättegången. Vi har sett politiker förringa och förlöjliga bloggar och andra sociala media.

Allt detta tyder på att den uppfinning från 1900-talet som verkligen kommer att förändra världen faktiskt är Internet!

I denna tid av förändring och kaos så växer nu en ny rörelse fram som bejakar möjligheterna och friheten på Internet. Denna rörelse är piratrörelsen. Den gamla makteliten ser förbluffade på hur Piratpartiet växer både i medlemsantal och i opinionsundersökningar och sakta svänger dom från förnekelse till förlöjligande, till att bekämpa och till sist faktiskt försöka förstå vad som sker. Mahatma Gandhis ord visar sig återigen stämma:

First the ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Låt inte politiker och andra makthavare få förstöra 1900-talets viktigaste uppfinning. Rösta Pirat i EP-valet!

Andra som bloggat om samma sak: Tantrablog #2, Emma Opassande, Rick Falkvinge, Anna Troberg, Christian Engström

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Read Full Post »

I ett tidigare inlägg länkade jag till ett inlägg av Rick Falkvinge som handlade om hur en pizzeria i Malmö blivit stämd av STIM för att inte ha betalt en avgift för musik som STIM påstod spelades för kunderna i pizzerian från radion. Problemet var att pizzerian inte hade någon radio. Nu har det visat sig att det inte alls var STIM som hade stämt pizzerian utan systerorganisationen SAMI (pizzabagaren hade blandat ihop namnen på organisationerna). Rick har även hittat källdokumentet och publicerar det på sin blogg.

Andra bloggar om , , , ,

Read Full Post »