Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘energiproduktion’

”Vreden mot eljättarna växer” basunerar SvD ut idag. Martin och Katarina Dybeck i Bromma har fått en elräkning på 12188 kr för februari månad. Är det mycket? Förra året var kostnaderna för villan bara 1/4 av årets kostnader. Artikeln försöker sedan koppla ihop detta med att ett antal kärnkraftverk har stått stilla i vinter. Men är detta förklaringen? Vi tittar lite på vad vi vet.

Familjen Dybecks villa är uppvärmd med el. Dom har bott i villan i tre månader vilket innebär att dom jämför elkostnaderna med en annan familjs kostnader. Familjen Dybeck verkar ha tre barn (om man utgår från bilderna). Hur många hade familjen dom jämför med? Ju fler man bor i ett hushåll destå mer el går det åt. Med barn går tvättmaskin och tumlare ofta vilket drar mycket el. Hur varmt har failjen inomhus jämfört med förra ägaren? Vi vet inte. Hur mycket varmvatten gör dom av med? Vi vet inte. Familjens förra villa var uppvärmd med fjärrvärme och påpekar att tidigare hade dom elräkningar på ca 2000 kr i månaden, men då är det ju bara hushållsel!

Denna vinter var den kallaste på 50 år på vissa håll i landet. Självklart går det åt mer el att värma villan en kall vinter jämfört med en mild vinter, som förra vintern, oavsett om kärnkraftverk står stilla eller ej. Vi vet inte vad familjen Dybeck har för elavtal men har man en eluppvärmd villa så borde man ha ett fastprisavtal för att bättre kunna planera sina kostnader! Elavtal med rörligt elpris ger ju en accellererad kostnad. När man förbrukar som mest el så är elpriset också som högst med rörligt pris.

Jag förstår inte hur man kan bli överraskad av höga elräkningar i ett eluppvärmt hus efter en vinter som denna. Att sedan skylla det på elbolagen är väldigt konstigt. Se över era elavtal! Läs av era elmätare! Det är inte så svårt att sedan räkna ut ungefär vad kostnaderna blir. Fundera på hur ni kan dra ner förbrukningen! Sänka inomhustemperaturen? Minska varmvattenförbrukningen? Använda alternativa värmekällor som vedeldning under de kallaste dagarna? Släcka lampor (har dock minimal påverkan)? Byta kyl och frys till nya mer energisnåla? Tvätta färre maskiner tvätt? Hänga tvätten istället för att tumla? Det finns massor att göra istället för att gnälla på elbolagen. Gnäll istället på riksdag och regering som infört elcertifikat, höjda skatter på energi, straffskatt på kärnkraft mm. Hälften att vad du betalar för elen går INTE till elbolagen! Bygg nya, moderna, kärnkraftverk så att vi kan stänga de äldsta reaktorerna för att slippa moderniseringar som drar ut på tiden. Om något ska beskyllas för vinterns stopp i kärnkraften så är det den luddiga energipolitik som hittills förts i Sverige med ett nedläggningshot över kärnkraften som medfört att man inte moderniserat och underhållit kraftverken i den omfattning som skulle behövas för att driva dom vidare i 30 år till. De skulle ju stängas senast i år!

Andra bloggar om: elproduktion, energi, energipolitik, politik, kärnkraft

Read Full Post »

I DN slår man upp stort att Konstfack ska få Sveriges största solcellsanläggning. Jag anser att detta är oansvarigt användande av skattepengar! Varför? Jo, om man tar och tittar på siffrorna så ser man att denna anläggning kostar 5 miljoner kronor. Anläggningen ska kunna producera 66000 kWh/år. Vi får anta att detta inte är en glädjekalkyl. Det innebär att med ett elpris på 1 kr/kWh så sparar konstfack 66000 kr per år på elräkningen. Detta ger en avbetalningtid för anläggningen på 76 år och då har vi ändå inte räknat in underhållskostnaderna på anläggningen! Frågan är vilken livstid anläggningen har…

Bloggar om , , , , .

Read Full Post »

Tyskland ska satsa stort på havsbaserad vindkraft rapporterar DN och SVT. 2000 vindkraftverk ska byggas med en kapacitet att producera 11000 MW el. Det är ungefär lika mycket som 7 st kärnkraftverk av samma storlek som Finlands nya kärnkraftverk i Olkiluoto eller 9 st kärnkraftverk i samma storlek som Oskarshamn 3! Eller…? Frågan är hur mycket el det blir.

Problemet är att man jämför installerad effekt och inte producerad effekt. Ett kärnkraftverk som Oskarshamn 3 har en installerad effekt på ungefär 1200 MW och producerar under ett år i medel 1080 MW dvs har en tillgänglighet på ca 90%. Främsta orsaken till att det inte är 100% är att man varje sommar, då efterfrågan på el är låg, stoppar driften i några veckor för att byta bränsle och utföra reparationer på anläggningen.

Hur är det då med vindkraft? Jo, om man tittar på data över producerad el med vindkraft så visar det sig att vindkraftverk har en tillgänglighet på ca 20%. Helt plötsligt ter sig den tyska satsningen inte lika imponerande. Av de 11000 MW man planerar bygga så kommer man bara få ut ca 2200 MW i medel. Det är bara ca 2 kärnkraftsreaktorer.

Nästa problem är att man inte kan styra när man får el från vindkraftverken. En vindstilla februaridag med -20 grader så produceras inte en enda MW vindkraft. Inte heller under en januaristorm eftersom vindkraftverken inte klarar av för mycket vind utan då måste stängas av och vridas ut vind för att inte gå sönder.

Ett annat problem som begränsar hur mycket vindkraft man kan bygga är nätstabiliteten. Om vindkraften utgör för stor andel av den totalt producerade energin är det oerhört svårt att bibehålla stabiliteten i elnätet.

Ett problem med vindkraft som det sällan pratas om är rivningskostnaderna. Vem betalar för rivningen av gamla vindkraftverk? Kärnkraftverken betalar en avgift för varje producerad kWh som läggs i en av staten kontrollerad fond som ska användas för att avveckla kärnkraftverken och ta hand om bränsle och annat radioaktivt material. Något motsvarande finns inte för vindkraften. Risken finns att gamla vindkraftverk blir stående för att ingen vill betala för nermonteringen tills de helt enkelt ramlar sönder med risk för olyckor.

Räknar man in att vindkraft är relativt dyrt att producera eftersom byggkostnader, underhållskostnader mm är höga per producerad kWh så undrar jag om storskalig elproduktion med vindkraft verkligen är lönsam

Read Full Post »

Svenskt näringsliv, pappers och LO har skrivit en debattartikel ihop. Bara det är något som borde generera rubriker. Dessutom har dom skrivit att kärnkraften behövs och att mycket vatten har flutit under broarna sedan kärnkraftsomröstningen. Jo, jag ska erkänna att jag är för kärnkraft och tycker detta är bra. Kärnkraften är inte problemfri, det vet jag, men det är å andra sidan inget annat sätt att producera energi heller.

Det är märkligt att politikerna så benhårt håller fast vid folkomröstningen 1980. Det är 28 år sedan! Det är dags att göra en totalöversyn av den svenska energipolitiken och förutsättningslöst jämföra olika sätt att producera energi. Jag anser att det behövs en mix i energiproduktionen för att vi ska vara bättre rustade att möta framtida energibehov. Kärnkraft borde vara en viktig del i den mixen.

Read Full Post »