Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘klimat’

SvD rapporterar idag om att en jätteglaciär är på väg att spricka, eller kalva som vi fick lära oss i skolan att det hette, på grund av klimatförändringar enligt Greenpeace.

Miljöorganisationen Greenpeace finns på plats för att dokumentera händelsen som betecknas som ett parad-exempel på konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Det är säkert helt sant att glaciären kalvar. Glaciärer kalvar hela tiden alldeles oberoende av klimatet. Detta sätter fingret på en viktigt fråga: Är Greenpeace trovärdiga?

Eftersom jag jobbar i energibranschen har jag vid ett antal tillfällen blivit vittne till Greenpeace-aktioner och varit på utfrågningar och möten där Greenpeace deltagit och vid de flesta av dessa tillfällen har det handlat om frågor där jag på grund av min utbildning, forskning och jobb har haft ingående kunskaper om förhållandena. Jag kan bara säga att vid dessa tillfällen har Greenpeace inte varit trovärdiga. Inte nog med att man inte har haft koll på grundfakta, man har också ljugit och fabricerat fakta. Detta har gjort att jag tar det mesta som Greenpeace säger med en STOR nypa salt.

När jag läser artikeln om den kalvande glaciären så studsar jag på flera ställen.

De otroliga förlusterna av is inverkar också på ekologin, säger Alun Hubbard som på kort tid sett ett flertal isbjörnar på jakt efter föda.

Har inte tidigare skrämselpropaganda hävdat att isbjörnarna är nära utrotning?

Glaciären äts upp både ovanifrån och underifrån, säger Martina Krüger, Greenpeace-expert på klimatfrågor.

Jasså? Är Martina Krüger klimatexpert nu? Hon brukar titt som tätt tituleras ”energiexpert” eller ”kärnkraftsexpert”. Sanningen är förmodligen att hon är talesperson och egentligen inte expert på något alls…

Vad säger då andra experter om denna kalvning?

Peter Jansson, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, ansvarig för glaciärövervakningen i Sverige, har en mer avvaktande hållning till betydelsen av denna kalvning.

Han menar att osäkerheten om hur Grönlandsisen fungerar ännu är för stor för några sådana förutsägelser.

och

Gunhild Rosqvist, universitetslektor i naturgeografi som också forskar på klimatförändringars inverkan på glaciärer, är inte säker på att den ökande nedsmältningstakten enbart beror på växthuseffekten.

Så frågan borde kanske omformuleras: Varför ska vi tro på Greenpeace?

Läs gärna också Lars Berns text på Millan.

Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Jag har varit inne på det tidigare: Hur säkert är IPCCs konstaterande att människans kodioxidutsläpp orsakar klimatförändringar? Argumenten för koldioxidhypotesen spricker allt mer i sömmarna. Nu senast presenterade danska forskare rön som tyder på att jordens magnetfält påverkar klimatet.

Mads Faurschou Knudsen, Århus Universitet:

Our results show a strong correlation between the strength of the earth’s magnetic field and the amount of precipitation in the tropics.

The only way we can explain the (geomagnetic-climate) connection is through the exact same physical mechanisms that were present in Henrik Svensmark’s theory.

Detta ger alltså ytterligare stöd till Henrik Svensmarks teori om kosmisk strålnings inverkan på jordens klimat. Teorin säger att kosmisk strålning orsakar molnbildning i jordens atmosfär, precis som i dimkammare som brukar användas för att studera radioaktiv strålning. Molnen påverkar i sin tur temperaturen på jorden.

If changes in the magnetic field, which occur independently of the earth’s climate, can be linked to changes in precipitation, then it can only be explained through the magnetic field’s blocking of the cosmetic rays.


Svensmark har dessutom studerat klimatväxlingar då jorden passerar in och ut ur spiralarmarna i vår galax vintergatan. Beroende på om man befinner sig i en spiralarm eller utanför spiralarmen så skiftar mängden kosmisk strålning och vilket i sin tur påverkar klimatet. I kortare perspektiv påverkar solaktivitetcykeln strålningsnivåerna.

Medierna maler dock på med koldioxid-hotet. Positivt är dock att SvD lyckas publicera en artikel om klimatet utan att nämna växthuseffekten och till och med slänga in en liten brasklapp på slutet.

Däremot råder inte full enighet om vi verkligen går mot en varmare värld. Vissa menar att det snarare handlar om naturliga variationer sett i ett långt perspektiv. FN:s väderorganisation delar inte den uppfattningen.

På Youtube finns filmen Klimatmysteriet som handlar om Svensmarks forskning

Se också filmen ”The Great Global Warming Swindle” som handlar om klimatpolitik

Intressant?

Andra bloggar om , , , , , .

Read Full Post »

Som ett brev på posten så publicerar SvD idag en debattartikel av Lars Bern som säger precis det jag skrev för ett par dagar sedan. Jag har även skrivit om samma sak tidiagare. Det finns ingen säkert underlag för att kunna påstå att koldioxid orsakar global uppvärmning! Vad jag inte hade tänkt på är att klimatlarmen faktiskt är ett hot mot demokratin.

Jag har givetvis haft kontakt med en rad vetenskapsmän innan jag skrev min artikel. Så jag vet att påståendet om vetenskaplig konsensus, rörande hypotesen om CO2 som huvudorsak till den måttliga uppvärmningen, är desinformation.

Det är bara i de politiskt korrekta salongerna som det råder konsensus, vilket i sig är ett hot mot demokratin.

Lars Bern berör också en av grundorsakerna till att det finns så få röster mot koldioxidhypotesen:

I den vetenskapliga världen är uppfattningen delad och de många skeptikerna ökar snabbt. Man är dock försiktig med att basunera ut sin nyvunna över­tygelse för att inte riskera sina forskningsanslag.

Varför har man då hamnat i detta eviga upprepande av mantrat att koldioxid orsakar global uppvärmning. Precis som jag skrivit tidigare så bygger klimatmodellerna på att man från början antagit att koldioxid orsakar uppvärmning och kalibrerar modellen efter det. Sedan avfärdar man alla andra källor till uppvärmning eftersom dessa inte passar in i modellen (suprise!). Det liknar kreationistisk ”forskning”!

Påståendena bygger enbart på högst förenklade datormodelleringar, där man i förväg byggt in en dominerande roll för koldioxiden, via förstärkningseffekter från vattenånga. Allt fler observationer och upptäckter talar emot denna datorgenererade bild. Det är dock inte samma sak som att säga att CO2 saknar betydelse.

2008 verkar bli ett av de kallaste åren på mycket länge. HAX rapporterar från snökaoset i Bryssel.

Det skall inte snöa i Bryssel. Det skall nästan aldrig snöa i Bryssel. Och det skall definitivt inte snöa i Bryssel i mitten av november.

Kreationism vs vetenskap

Kreationism vs vetenskap

Bloggar om ,

Read Full Post »

Jag börjar tröttna rejält på dessa klimatlarm. Vi tar några fakta i sammanhanget:

De senaste 10 åren har utsläppen av koldioxid ökat.

De senaste 10 åren har den globala temperaturen INTE ökat. Det har blivit kallare! Nyligen hade Tibet den värsta snöstormen på mycket länge. Från USA, Kina, Nya Zeeland och de europeiska alperna kommer rapporter om ovanligt låga temperaturer. I Arktis har man över 30 procent mer is nu än vid motsvarande tid förra året.

Samtidigt slösar vi bort stora summor på att försöka komma till rätta med den globala uppvärmningen! Dessutom börjar IPCC kritiseras allt mer.

Hur har IPCCs klimatmodell kommit till då? Jo, man bestämmer sig för att koldioxid är orsaken till den globala uppvärmningen. Sedan skapar man en modell där koldioxidhalten ger stort genomslag genom att kalibrera modellen mot koldioxidhalten. Därefter visar man att andra orsaker till uppvärmningen som t ex variationer i solinstrålningen inte förklaras av modellen vilket naturligtvis inte är speciellt förvånande eftersom man kalibrerat den efter koldioxid. Sedan bortser man helt från att modellen ger fel förutsägelser för t ex temperaturen i övre atmosfären.

Varför hör vi så lite kritik mot IPCC då? Svaret heter pengar. Just nu är klimatförskning och global uppvärmning på modet och för att få forskningsanslag så bör forskningen visa på ett samband mellan koldioxid och global uppvärmning. Att ingå i IPCC gör att man kan få stora forskningsanslag och man vill ju inte bita den hand som föder en!

Problemet börjar bli att den globala uppvärmningen kommit av sig!

Bloggar om ,

Read Full Post »

Media matar oss dagligen med rapporter om klimatförändringar och växthuseffekten. Hur säkra är då dessa larm? Är det våra utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet och värmer upp jorden?

SvD publicerar idag en artikel om “Den osäkra vetenskapen” som är mycket läsvärd. Den handlar om hur osäkra forskarna är när det gäller orsakerna till höjningen av jordens medeltemperatur.

–Vissa klimatmodeller visar en mycket större känslighet, andra visar en mycket lägre känslighet. Vi har en genuin osäkerhet i hur stor den här känsligheten är, sa Erland Källén, medlem av IPCC, i Vetenskapsradion häromveckan (15/9).

Jordens medeltemperatur verkar inte ha ökat de senaste 10 åren trots att koldioxidutsläppen har ökat. Hur förklaras det? Finns det andra faktorer som kan påverka klimatet på jorden? Det största enskilda bidraget till jordens värmeflöden är solen. Solen strålar dock inte lika mycket hela tiden utan varierar dels i cykler men också kaotiskt. En liten förändring i solens energiutflöde kan få stora konsekvenser på jordens klimat.

Men hur många har hört talas om de modellerna? Hur många har hört talas om att det faktiskt råder en genuin osäkerhet i modellerna om hur stark kopplingen är mellan våra utsläpp av växthusgaser och deras klimatpåverkan?

I IPCC (FN:s klimatpanel) finns det forskare som studerat solens energiflöde och resultat som skulle kunna förklara den ökande medeltemperaturen på jorden under 1900-talet finns publicerade i IPCC:s rapport. Varför kommer då inte dessa rön fram när IPCC kommer med sina rekommendationer? I somras hörde jag en intervju med forskaren som studerat solen. Hon ville till att börja med inte säga att hennes rön kunde visa att koldioxid har mindre med saken att göra än vad som framgår i slutsatserna i rapporten. Först efter lirkande från reportern så erkänner hon motvilligt detta. Varför så motvilligt. Svaret heter forskningsanslag. Att få anslag är svårt idag och kräver oftast att man studerar något ”populärt”. Just nu är koldioxid och klimatförändringar högsta mode och det är där anslagen finns. Att sitta med i IPCC är naturligtvis förknippat med en hel del anseende och därmed också rejäla forskningsanslag. Därför gäller det att inte stöta sig med andra i IPCC för då kan man åka ut ur panelen och få anslagen indragna. Forskningsanslag är politik. Detta gäller naturligtvis inte bara IPCC utan alla liknande konstellationer.

Vad kan vi då lära av det här? För det första så ligger det i vetenskapens natur att man aldrig är tvärsäker om något. Vad historien har lärt oss är att vad som är sanning i vetenskap en dag kan vara omodernt nästa dag. För det andra så är det att vetenskap och vetenskapliga rön styrs av pengar och mode. Frågan är vad man kommer att säga om dagens klimatdebatt om 50 år…

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om forskning, IPCC, klimat, koldioxid, växthuseffekten

Read Full Post »