Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Reinfeldt’

FRA-debatten rasar vidare. Klyftan mellan vanligt folk och regeringen med Reinfeldt i spetsen verkar inte bli mindre trots ihärdiga försök från regeringen att få stopp på debatten. 
 
Jag läste för ett par år sedan Paulo Coelhos bok ”Veronika bestämmer sig för att dö” (en oerhört läsvärd bok om du inte redan har läst den). I denna bok berättar en av karaktärerna en liten berättelse om ett jag tycker passar in på FRA-debatten. Eftersom jag läste boken på engelska så är detta min egen översättning.
 
”En mäktig trollkarl, som ville förstöra ett helt kungarike hällde en magisk brygd i brunnen som alla i riket drack ur. Alla som drack vattent skulle bli tokiga.
 
På morgonen dagen efter så drack alla invånarna av vattnet och alla blev tokiga förutom kungen och hans familj som hade en egen brunn som inte trollkarlen hade kommit åt att förgifta. Kungen blev orolig och försökte kontrollera befolkningen genom att stifta lagar och förordningar angående säkerheten och allmänhetens hälsa. Polisen och myndigheterna hade dock också druckit vattnet och tyckte att kungens lagar och förordningar var tokiga och bestämde sig därför att inte bry sig om dom.
 
När medborgarna fick höra talas om kungens lagar och förordningar blev dom övertygade om att kungen hade blivit tokig och nu gav ut nonsensorder. Dom marcherade mot slottet för att kräva kungens avsättning.
 
I förtvivlan beredde sig kungen på att stiga ner från tronen men drottningen stoppade honom och sade: ‘Låt oss gå och dricka av vattnet i den kommunala brunnen. Då kommer vi bli likadana som dom’.
 
Och så gjorde dom: Kungen och drottningen gick och drack av vattnet i den kommunala brunnen och började genast prata nonsens. Medborgarna ångrade sig genast; nu när kungen visade prov på sådan visdom, varför inte låta honom fortsätta regera?
 
Landet levde vidare i fred och frihet, trots att invånarna betedde sig väldigt annorlunda jämfört med närbelägna länders invånare. Kungen kunde styra landet resten av sitt liv.”
 
Vad trollkarlen i berättelsen gjorde var egentligen inte att göra folket tokiga utan att ändra deras synsätt och beteende mot det som ansågs vara normalt före dom drack av vattnet. Vad är egentligen tokerier? Paulo ger svaret såhär: ”Collective madness is called sanity”. Det finns med andra ord ingen objektivt svar på vad som är tokerier och vad som är friskt och sunt. Istället är det kollektivets uppfattning som avgör vad som är friskt och sunt. Om vi backar tillbaka till FRA-frågan så verkar vi stå i det läget som kungen och folket stod i efter det att folket druckit av vattnet. Vi har helt enkelt olika syn på lagen. Leif Nixon är inne på samma spår i sitt gästinlägg hos Opassande. Han hävdar att förespråkarna för lagen diskuterar syftet med lagen. Motståndarna däremot diskuterar konsekvenserna av lagen. Man har helt enkelt väldigt olika syn på saken och uppfattar därför varandra som tokiga.
Hur ska man då överbrygga detta gap i synsätt? Det bästa måste vara att alla dricker av samma vatten. För att göra det måste man gå till en överenskommelse som de allra flesta har slutit upp bakom. Denna överenskommelse är Europakonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna som sedan 1995 ingår i Sveriges grundlag. Där slås det fast att:
  1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens.

  2. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av den rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Om man förutsättningslöst prövar FRA-lagen mot denna artikel så kommer det med all sannolikhet betyda att FRA-lagen rivs upp. Speciellt om man jämför mer en dom i  Europadomstolen mot Storbritannien. Räddningen för regeringen Reinfeldt skulle förmodligen vara att föregå Miljöpartiet och Socialdemokraterna och tillsätta en parlamentarisk utredning som får driva en påle genom bestens hjärta precis som Sanna Rayman skriver i sin ledare i SvD.

 

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »

Flera nyhetsmedia går idag ut med att det är Ryssland som är målet för FRA-lagen. Det är väl egentligen ingen som har ifrågasatt vad syftet med lagen är och att det handlar om att avlyssna rysk trafik har jag hört i från flera håll redan innan FRA-lagen röstades igenom i riksdagen. Enligt SvD går ca 80% av Rysslands datatrafik genom Sverige och detta borde vara ett rejält lockbete för en underrättelsetjänst att sätta tänderna i. Frågan är väl bara som man verkligen finner något av intresse då den intressanta trafiken rimligen borde vara krypterad. Anledningen till att regeringen inte vill föra upp detta som ett skäl att driva igenom lagen sägs vara att de inte rakt ut vill säga att de tjuvkikar på grannen. Jag är övertygad om att Ryssland är ett mål för avlyssningen men tror verkligen regeringen att ryssarna är så dumma att dom inte fattar att om FRA lyssnar på datatrafiken genom Sverige så kommer rysk trafik att avlyssnas? Vad är det mer inte regeringen säger? Det är nämligen något som inte stämmer. Varför är det så bråttom? Det har väl inte varit några stora svägningar i relationerna till Ryssland som motiverar sättet som FRA-lagen drevs igenom på? Det är väl knappast gasledningen genom Östersjön som motiverar detta?

 

SvD har storspaning på FRA-lagen. Jag skrev om detta igår.

 

Hos Opassande skriver Leif Nixon, systemexpert på Nationellt Superdatorcentrum i Linöping, ett gästinlägg om syfte och konsekvens med FRA-lagen. Ett mycket läsvärt inlägg på ett tema som jag själv hade tänkt att skriva om men Leif gör det mycket bättre än vad jag skulle kunna.  Tesen som Leif driver är att problemet just nu är att förespråkare och motståndare till lagen pratar förbi varandra. Förespråkarna pratar om syftet med lagen och motståndarna pratar om konsekvenserna av lagen.

 

Och när FRA-lagens förespråkare i riksdagen säger “Vi har misslyckats med pedagogiken – motståndarna har inte förstått syftet med lagen”, så är jag övertygad om de flesta uppriktigt tror på vad de säger. De ser krigsrubrikerna om att “FRA VILL AVLYSSNA DIN MAIL” och blir frustrerade, för de vet ju att det inte är så. De har grundligt studerat lagförslaget och vet att det handlar om underrättelseinhämtning riktad mot utländska förhållanden, inte alls om massavlyssning av det svenska folket. Det står ju tydligt i svart på vitt, så motståndarna som ständigt återkommer till denna massavlyssning har uppenbarligen inte förstått.

Och visst förekommer det missförstånd på motståndarsidan, alltifrån konspirationsteorier om att alltihop handlar om att jaga fildelare, till okunskap om skiljelinjerna mellan underrättelsetjänst och polisväsende.

Men vad förespråkarna inte förstår är att majoriteten av protesterna inte har med lagens syfte att göra, utan med dess konsekvenser. Och då bryter kommunikationen ihop.

 

Läs hela inlägget!

 

Tolgfors får på nöten i en ledare på SvD. Även Sossarna får en släng av sleven.

 

Men för all del, vi ska inte snåla – s och mp är överens och har ett besked, som än så länge är villkorat och knutet till en valseger för ”en ny majoritet” i riksdagen. Hur vänsterpartiet ska passa in i denna majoritet (Lars Ohly som försvarsminister?) är som vanligt oklart. Det lämnar hur som helst Alliansen med två val.

Det ena är att lita till att frågan om FRA dör ut, vilket inte förefaller troligt med tanke på att frågan kommer upp för kompletteringar igen i höst. Man kan inte heller påstå att regeringens kommunikation och agerande hittills har bidragit till att debatten skulle somna in.

Det andra är att förekomma vänsterblocket och själv tillsätta en parlamentarisk utredning.

Surt, men alternativet är surare.

 

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »

I min förra blogpost undrade jag hur länge Fredrik Reinfeldt och regeringen skulle hålla emot kritiken mot FRA-lagen. Min förhoppning var att hela klabbet skulle överges rätt så snart men Fredrik borrar ner huvudet i sanden och fortsätter att upprepa mantrat ”FRA, FRA, FRA är bra”. Ikväll går han till skarp attack mot Mona Sahlin för att Sossarna och Miljöpartiet har gjort upp om att riva upp lagen vid ett maktskifte. ”Mona Sahlin har gjort svensk säkerhetspolitik en otjänst” hävdar Reinfeldt. Att Reinfeldt har gjort svenska folket en stor otjänst har tydligen inte gått upp för honom…

Read Full Post »

Det är väldigt mycket FRA just nu. SvD publicerar flera debattartiklar på ”Brännpunkt”

Förs är det Jens Stilhoff Sörensen, Fil. Dr i Historia, Europeiska universitetsinstitutet, Florens, forskare vid Utrikespolitiska institutet och vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet som skriver en gravskrift över den personliga friheten och integriteten i Sverige. Han skriver även att meddelarfriheten och andra centrala demokratiska komponenter i grundlagen läggs till historien. ”Sveriges identitet som stat måste nu omdefinieras och personligen måste jag omvärdera innebörden av att vara medborgare i denna stat.”

Lex Orwell är inte bara politisk utan djupt personlig; den utgör en personlig kränkning av varje medborgare och därmed också ett direkt angrepp av den borgerliga regeringen mot mig som person. Den borgerliga regeringens säkerhetspolitik innebär att den till skillnad från våra grannländer i Norden inte kan föreställa sig att det i framtiden kan uppstå hotbilder mot svensk territoriell suveränitet och att det därför är möjligt att avrusta och avsäga sig möjligheten att värna landets territorium, möjligen som en strategi att bakvägen smyga Sverige in i Nato utan debatt.

Samtidigt är det enligt regeringen nödvändigt att upprätta en systematisk massövervakning av de egna medborgarna. Regeringen Reinfeldt har övergett den första och mest grundläggande uppgift en regering har: den att skydda medborgarna. Regeringen har brutit mot den mest centrala princip för vad som ger en regering legitimitet: respekten för medborgarnas fri- och rättigheter; den har drivit igenom ett system som innebär kontinuerlig kränkning av medborgarnas fri- och rättigheter: kränkningen av integritet och rätten till privatliv. Den har drivit oss in i övervakningssamhället.

Lage Rahm (mp) skriver att Ingvar Åkesson har missförstått hela debatten om FRA-lagen i sitt inlägg på SvD Brännpunkt i slutet av juni. Lage smular fullständigt sönder Invars argument och hävdar att Ingvar har en skrämmande inställning till demokratin.

Mikael Nilsson, Anna Petersson och Magnus Sandberg från nätverket ”Stoppa FRA-lagen” skriver om att försvaret av FRA-lagen inte håller.

Vad lagens anhängare inte tycks inse är att denna grundläggande integritetskränkning inte kan uppvägas, än mindre upphävas, med aldrig så många automatiska filter och kontrollinstanser. Just dessa punkter är ju annars något som förespråkarna gärna gömmer sig bakom. Tack vare automatiska filter kommer endast en bråkdel av den trafik som FRA får ögonen på att utsättas för manuell granskning, säger man.

Läs hela artikeln!

Thomas Lindblad är professor i fysk. Han skriver om att utan folkets förtroende är lagen omöjlig.

… varken FRA eller regeringen, lyckats övertyga oss om denna lags förträfflighet. FRA har inte gjort ett försök att förklara varför, vad och hur… Dess generaldirektör har bara i en patetisk artikel tyckt att alla är väldigt elaka mot FRA och sagt sig inte förstå hur folk kan misstro vad en demokratisk församling lagstiftat om.

Tomas smular också sönder argumentet att man inte hinner titta på allt och jämför med hur man sållar i de enorma datamängder som produceras vid partikelaccelleratorn i CERN.

Erik Åsard, professor i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap vid engelska institutionen, Uppsala universitet, skriver om de borgerligas mentala handikapp och menar att med FRA-lagen har regeringen med Reinfeldt i spetsen lagt en snara runt sin egen hals.

Christopher Kullenberg, doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, skriver om att FRA visst kan spana på folket.

Vi ”debattglada lekmän”, som Ingvar Åkesson kallar oss, har inte alls blandat ihop korten på denna punkt. Det är själva möjligheten att vem som helst potentiellt kan övervakas som skapar det så kallade FRA-samhället, inte huruvida FRA får göra det ena eller det andra. Befogenheter, direktiv och principer, ja till och med granskande och utvärderande funktioner, är bara krusningar på ytan av den ström av samhällsförändringar som en långtgående övervakning får.

Leif Jansson, strategikonsult, skriver om att regeringen spanar men saknar radar.

Det är inte utan att det känns om de gamla moderaternas bunkermentalitet blivit högsta mode igen. Och precis som bunkermentaliteten straffade sig för de gamla moderaterna, lär också de nya moderaterna förlora på att isolera sig från debatten ”därute”.
Att regeringen behöver förbättra sin yttre signalspaning, så långt kan man ge Reinfeldt & Co. rätt. Men det är inte i första hand mot ”främmande makt” signalspaningen behöver riktas emot – utan snarare mot de egna väljargrupperna! Och där krävs inga sofistikerade elektroniska övervakningsmetoder. Det räcker med att öppna öronen.

Per Hagwall, ordförande i Moderaterna i Bromma, skriver om att han skäms för sitt parti. Han gick med i Moderaternas ungdomsförbund 1982 för att Moderaternas inställning till den lilla människans rättigheter, för rättssäkerhet och integritet. Nu skäms han för partiets hantering av FRA-lagen.

När jag nu offentligt går emot FRA-lagen är det inte jag som bryter partilinjen, det är partiledningen som gjort det.
Reinfeldt och Schlingmann tror att det är ett bevis på regeringsduglighet att envist stå fast vid ett förslag som fått massiv kritik och som de själva inte ens vill anstränga sig att argumentera för. Men om lagen blir kvar kommer den att utgöra en blytung belastning för valarbetarnas moral under valåret 2010.

Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom, skriver om att dom kräver att lagen rivs upp.

Christian Ernhede, jurist verksam i London, skriver om att FRA-lagen kan vara olaglig. FRA-lagen bryter förmodligen mot Europakonventionen. Flera bloggare har tidigare varit inne på samma spår t ex Henrik Alexandersson samt här, Rick Falkvinge, Oscar Swartz, mfl.

Markus Bylund, PhD, senior scientist och Peter Seipel, professor emeritus, ställer sig frågan om FRA-lagen ens är möjlig.

Metropolits spöke och undergång var människors upplevelse att bli behandlade som ”djur i bur”. FRA-lagens spöke och undergång kan bli ”storebror ser dig”, trots att ett skydd mot storebror ska etableras. Ett sådant skydd blir trovärdigt endast om det klarar grundkravet att ge människor ett mått av egen kontroll av privatsfären. Är det möjligt?

Till detta kommer att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort upp om att riva upp lagen om det blir maktskifte i valet 2010.

Det ska bli spännande att se om regeringen kommer att hålla ut eller om den massiva kritiken både utifrån och innefrån allianspartierna kommer att tvinga fram att lagen rivs upp. Anna Troberg är inte så säker. ”Opassande” Emma är inne på samma spår. Rick Falkvinge tycker att Miljöpartiet gör årets självmål genom att vilja ha tillbaka FRA-lagen. Jag undrar om Maria Wetterstrand verkligen menade det. Jag tror Maria är smartare än så. Hon vill förmodligen begrava besten genom att en utredning kommer fram till att FRA-lagen är omöjlig.

Även Blogge skriver om utspelet att riva upp FRA-lagen. Han tror däremot att Sossarna menar allvar, främt av två orsaker: Ett, för att miljöpartiet, som tillhör de ärliga och starkaste kritikerna av lagen, är med på noterna. Två, för att sossarna inte har några planer på att hamna i samma sits som alliansregimen om man i slutändan kommer dragande med ett lika illaluktande förslag.

Josh på ”Enlig min Humla” hävdar att regeringen redan har förlorat, de vet bara inte om det än.

Debattens vågor vill med andra ord inte lägga sig utan går snarare högre och högre. Regeringen Reinfeldt skulle inte ha öppnat Pandoras ask och släppt lös FRA. Det är nog en läxa som regeringen Reinfeldt sent ska glömma.

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »

FRA-debatten vill till regeringens stora förtret inte lägga sig. Var inte regeringen medveten om vilken dundertabbe som dom begick när dom drev igenom denna lag? Nu, för att gjuta olja på bebattens vågor, verkar alla läsa samma manus. Först ut är skeppare Reinfeldt som hävdar att det vore bra om debatten lade sig och att kritiken beror på ett missförstånd och alla ska inte avlyssnas. Det konstiga är att detta missförstånd delas av flera remissinstanser som t ex SÄPO och advokatsamfundet och regeringens egen IT-expert. Sedan upprepar Nyamko Sabuni, Tomhylsan, Maud Olofsson och nu senast ÖB samma sak. Läser alla samma manus?

Det finns en hel del skruvade argument i debatten. ÖB hävdar t ex att FRA-lagen behövs för att skydda svenska Herculesplan mot missiler i Afghanistan. Ursäkta men… Vad gör svenska flygplan i Afghanistan över huvud taget? Hur länge ska de finnas där? FRA-lagen kommer väl inte att avskaffas så fort den svenska truppen i Afghanistan är hemma igen? Dessutom så har ju redan FRA själva torpederat idén om att FRA-lagen behövs för att skydda svensk trupp i Afghanistan!

Man undrar mer och mer vad som egentligen ligger bakom FRA-lagen.

Read Full Post »