Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘klimatmodell’

Som ett brev på posten så publicerar SvD idag en debattartikel av Lars Bern som säger precis det jag skrev för ett par dagar sedan. Jag har även skrivit om samma sak tidiagare. Det finns ingen säkert underlag för att kunna påstå att koldioxid orsakar global uppvärmning! Vad jag inte hade tänkt på är att klimatlarmen faktiskt är ett hot mot demokratin.

Jag har givetvis haft kontakt med en rad vetenskapsmän innan jag skrev min artikel. Så jag vet att påståendet om vetenskaplig konsensus, rörande hypotesen om CO2 som huvudorsak till den måttliga uppvärmningen, är desinformation.

Det är bara i de politiskt korrekta salongerna som det råder konsensus, vilket i sig är ett hot mot demokratin.

Lars Bern berör också en av grundorsakerna till att det finns så få röster mot koldioxidhypotesen:

I den vetenskapliga världen är uppfattningen delad och de många skeptikerna ökar snabbt. Man är dock försiktig med att basunera ut sin nyvunna över­tygelse för att inte riskera sina forskningsanslag.

Varför har man då hamnat i detta eviga upprepande av mantrat att koldioxid orsakar global uppvärmning. Precis som jag skrivit tidigare så bygger klimatmodellerna på att man från början antagit att koldioxid orsakar uppvärmning och kalibrerar modellen efter det. Sedan avfärdar man alla andra källor till uppvärmning eftersom dessa inte passar in i modellen (suprise!). Det liknar kreationistisk ”forskning”!

Påståendena bygger enbart på högst förenklade datormodelleringar, där man i förväg byggt in en dominerande roll för koldioxiden, via förstärkningseffekter från vattenånga. Allt fler observationer och upptäckter talar emot denna datorgenererade bild. Det är dock inte samma sak som att säga att CO2 saknar betydelse.

2008 verkar bli ett av de kallaste åren på mycket länge. HAX rapporterar från snökaoset i Bryssel.

Det skall inte snöa i Bryssel. Det skall nästan aldrig snöa i Bryssel. Och det skall definitivt inte snöa i Bryssel i mitten av november.

Kreationism vs vetenskap

Kreationism vs vetenskap

Bloggar om ,

Read Full Post »

Jag börjar tröttna rejält på dessa klimatlarm. Vi tar några fakta i sammanhanget:

De senaste 10 åren har utsläppen av koldioxid ökat.

De senaste 10 åren har den globala temperaturen INTE ökat. Det har blivit kallare! Nyligen hade Tibet den värsta snöstormen på mycket länge. Från USA, Kina, Nya Zeeland och de europeiska alperna kommer rapporter om ovanligt låga temperaturer. I Arktis har man över 30 procent mer is nu än vid motsvarande tid förra året.

Samtidigt slösar vi bort stora summor på att försöka komma till rätta med den globala uppvärmningen! Dessutom börjar IPCC kritiseras allt mer.

Hur har IPCCs klimatmodell kommit till då? Jo, man bestämmer sig för att koldioxid är orsaken till den globala uppvärmningen. Sedan skapar man en modell där koldioxidhalten ger stort genomslag genom att kalibrera modellen mot koldioxidhalten. Därefter visar man att andra orsaker till uppvärmningen som t ex variationer i solinstrålningen inte förklaras av modellen vilket naturligtvis inte är speciellt förvånande eftersom man kalibrerat den efter koldioxid. Sedan bortser man helt från att modellen ger fel förutsägelser för t ex temperaturen i övre atmosfären.

Varför hör vi så lite kritik mot IPCC då? Svaret heter pengar. Just nu är klimatförskning och global uppvärmning på modet och för att få forskningsanslag så bör forskningen visa på ett samband mellan koldioxid och global uppvärmning. Att ingå i IPCC gör att man kan få stora forskningsanslag och man vill ju inte bita den hand som föder en!

Problemet börjar bli att den globala uppvärmningen kommit av sig!

Bloggar om ,

Read Full Post »