Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2009

Det finns årtal man aldrig glömmer. 1989 är ett sådant åratal. Hösten 1989 förändrades välden. 1989 föll Berlinmuren, Kalla kriget tog slut, Europa återförenades och några av väldens värsta övervakningsstater försvann. Idag (19 augusti) för 20 år sedan hölls den pan-europeiska picknicken i Sopronpuszta i Ungern. Det skulle ha varit en symbolisk gest vid gränsen mellan Ungern och Österrike. Ett par borgmästare skulle skaka hand och man skulle tillfälligt öppna ett hål i gränsen mellan länderna. Detta lilla hål, ett nålstick i den järnridå som delat upp Europa i öst och väst, kom att bli det hål som fick vallen att rämna. 661 östtyska turister tog chansen och marscherade mot gränsen. Gränsvakterna hade order om att skjuta skarpt om någon försökte passera gränsen men istället ger högsta befälet order om att inte ingripa och vänder ryggen mot flyktingarna.

I den dallrande hettan ser Arpad Bella i stället flera hundra östtyska flyktingar som i snabb takt kommer emot honom. Unga lurviga män med skägg. Kvinnor i korta kjolar och sandaler. Några av dem skjuter barnvagnar framför sig, andra har småbarn i famnen.

De marscherar rakt mot gränsen.

– Det är i sådana ögonblick, under bråkdelar av sekunder, som man fattar sitt livs beslut, minns Arpad Bella som då inte har en aning om att historia skrivs i denna stund – och att han själv är en av aktörerna.

När flyktingarna börjar springa mot den fortfarande stängda övergången vid Sopronpuszta vet Arpad Bella att han inte kommer att lyda order.

Det så kallade skjutbefälet gäller fortfarande, och egentligen borde han först avlossa varningsskott och sedan skjuta skarpt för att tvinga tillbaka flyktingarna.

I stället ger den 43-årige karriärofficeren och medlemmen i det styrande kommunistpartiet order om att inte ingripa och vänder ryggen till. Östtyskarna bryter med våld upp grinden och rusar in i friheten.

Det är i stunder som denna som hjältar skapas när personer istället för att lyda order lyder sitt samvete. Arpad Bella är en sådan hjälte.

– Men jag är ingen hjälte. Jag gjorde vad mitt hjärta sa åt mig, säger den i dag 63-årige förre gränssoldaten som vi träffar vid gränsövergången där i dag bilar rullar fritt mellan de båda länderna.

Men det är precis det som är att vara en hjälte och det är precis sådana hjältar det finns alldeles för få av i världen. Det är sådant som gjorde Camilla Lindberg till folkhjälte vid FRA-omröstningen förra året. Det är sådant som gjorde mannen som ställde sig framför stridsvagnarna på Himmelska fridens torg 1989 odödlig.

Den pan-europeiska picknicken fick konsekvenser som ingen kunde anat. Östtyskar väller in i Ungern och den 10:e september beslutar Ungern att öppna gränsen mot Österrike varpå östtyskarna väller över gränsen och in i västeuropa. Knappt 3 månader efter picknicken faller själva symbolen för det delade Europa, Berlinmuren, och den 3:e december förklaras det kalla kriget slut. Knappt ett år senare, den 3:e oktober 1990 återförenas Tyskland då Östtyskland upphör att existera som en egen stat. Inte ens den östtyska säkerhetstjänsten Stasi med 200000 anställda och informatörer som höll halva befolkningen under uppsikt lyckades förutsäga denna fullständiga kollaps.

Det är nu 20 år sedan en liten picknick förändrade världen. Låt detta bli en läxa för de politiker och andra makthavare som återigen vill införa avlyssning och övervakning av medborgarna. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Det enda som krävs är några personer som lyder sitt samvete och därmed förvandlas till hjältar!

Uppdaterat: SvD skriver idag i sin ledare om hur första revan fällde allt.

Uppdaterat 2: DN skriver också med anledning av 20-årsdagen.

Uppdaterat 3: SVT skriver om händelsen och om firandet av den

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Read Full Post »

DN-debatt skriver idag fyra journalister om att FRA-domstolen är ett stort illusionstrick. Det har vi vetat och påpekat länge.

Många har förtjänstfullt kommenterat nyheten.

Läs gärna mitt inlägg från igår om IB och FRA.

Andra bloggar om: , , .

Read Full Post »

Igår skrev jag bland annat om vikten av att lära av historien. Här är ett inslag från 1973 där ÖB Stig Synnergren förklarar vad IB sysslar med. “Vi spanar inte på svenskar utan enbart på utländska förhållanden”. Jo, jo… Vi vet ju hur det var med det. För de som inte vet vad IB var så rekommenderas att läsa på. Mycket intressant finns att läsa i den statliga utredning SOU 2002:90.

Andra bloggar om: FRA, IB, avlyssning, övervakning, integritet

Read Full Post »

Vad driver ett samhälle framåt? Det är en fråga som tål att tänka på. Svaret är kanske inte riktigt det man förväntat sig om man tittar bakåt i historien. Ett svar på frågan är nämligen att man måste titta bakåt för att komma framåt. Hanne Kjöller på DN inleder sin “Signerat” från den 11 juli 2008 med titeln “Från Clouseau till FRA” med orden:

Det sägs att den som inte lär av historien är dömd att återupprepa den.

Tänkvärt! Artikeln innehåller en betraktelse av vad som händer när en särskilt utvald grupp människor, under stort hemlighetsmakeri, sätts att ansvara för något så viktigt som avgörande delar av rikets säkerhet och hur snabbt dessa tappar fotfästet och låter ändamålen helga medlen, hur man töjer på regelverk och hur det som kanske var rimliga kopplingar från början någonstans under resans gång spårar ur. Allt går att läsa i den endast 7 år gamla utredningen SOU 2002:90 som handlar om IB och hur de avlyssnade och spanade på i många fall helt vanliga svenskar. Vissa av exemplen visar hur det mest oskyldiga handlingar, som t ex delta i en kryssning, kan tolkas som ett hot mot rikets säkerhet. Mycket tänkvärd läsning som visar på farorna med FRA-lagen och annan övervakning.

Vad kan vi då lära av historien? Vad låg bakom stora steg framåt i samhällsutvecklingen? Vi kan börja med upptäckten av att solen och inte jorden är centrum i planetsystemet, dvs den heliocentriska världsbilden i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den heliocentriska världsbildens framväxt kan ses som starten på den naturvetenskapliga revolutionen som kom att markera slutet på medeltiden, kyrkans oinskränkta makt och som medförde en markant förbättring av levnadsvillkoren för dåtidens människor och i förlängningen även till dagens höga levnadsstandard. Galileo Galilei hade stor del i upptäckten och spridandet av den heliocentriska världsbilden och den naturvetenskapliga revolutionen. För detta blev han dömd inför inkvisitionens domstol. Han benådades först år 2000, 358 år efter sin död!

Den naturvetenskapliga revolutionen lade grunden för upplysningstiden under 1700-talet. Under upplysningstiden bröt samhället med den kyrkliga makten, ett brott mot kyrkans lagar.

Upplysningens idéer speglar sig i USAs konstitution från 1787. Man kan tycka vad man vill om USA men konstitutionen är ett imponerande tankemässigt verk och är världens näst äldsta nu gällande konstitution. Konstitutionen följde på ett (i brittiska ögon) lagvidrigt uppror mot det brittiska imperiet och dess lagar. Här pratar vi samhällsomstörtande verksamhet i kolossalt format.

Vad har dessa exempel gemensamt? Jo, dom bygger på lagbrott! Vi kan fortsätta framåt i tiden med allmän rösträtt, kvinnors frigörelse, svartas och vitas lika rättigheter, fackföreningar och föreningsfrihet, avkriminaliseringen av homosexualitet osv, osv. Alla bygger på att lagar tänjts och brutits för att visa det absurda i lagarna. Lagbrott och möjligheten att komma undan med vissa lagbrott är en förutsättning för att samhällen ska utvecklas!

Fundera på följande länder: Sovjet, Östtyskland och Nordkorea. Det är förmodligen inga länder som du skulle vilja bo i. Dessa länder och fler därtill är/var kontrollstater med övervakning av medborgarna. Det är också stater som har kollapsat eller visar tydliga tecken på kollaps. Varför? En stat som övervakar allt och alla borde ha förutsättningar för att upptäcka hot mot staten i god tid och vidta motåtgärder. Detta är ju också ett av huvudargumenten för FRA-lagen och andra övervakningslagar; vi måste veta hoten mot Sverige för att säkerställa landets neutralitet och nationella säkerhet. ”Um sicher zu sein, muss man alles wissen” enligt östtyska hemliga polisen Stasi. Logiskt känns det riktigt. Ändå misslyckas de värsta kontrollstaterna med just det, att säkerställa nationens säkerhet. Kollapsen kommer när medborgarna funnit vägar att undgå upptäckt och då sker utvecklingen så snabbt att staten kollapsar. Det hände i Östtyskland och det hände i Sovjet.

Varför ska ett samhälle utvecklas då. Är vi aldrig färdigutvecklade? Låt oss först backa några tiotal år tillbaka i tiden. I början av 1960-talet utvecklade meteorologen Edward Lorenz en beräkningsmodell för att simulera vädersystem. Hans upptäckter gav återklang i hela världen och är fortfarande aktuella. En sak som Edward upptäckte var att mycket små skillnader i ingångsdata kunde ge upphov till enorma konsekvenser senare i processen. Detta kallade han “Fjärilseffekten” och är ett välkänt fenomen i kaosforskningen. Fjärilseffekten innebär att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i en annan del av världen flera månader senare. Detta är en följd av att meteorologiska system befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd. Kemisten och kaosforskaren Ilya Prigogine visade senare att levande system är öppna system som också befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd och även små förändringar påverkar hela systemet. Skulle man få fullständig stabilitet så stannar den inre dynamiken och systemet dör. Det som gör att öppna system överlever är att dessa är självorganiserande med en inbyggd förmåga till överlevnad.

Ett samhälle har många likheter med levande organismer. Individerna som bygger upp systemet är levande system som verkar i ett större system, samhället. Samhället är i sin tur ett öppet system i ett icke-stabilt tillstånd. I ett övervakningssamhälle stryper man den inre dynamiken i samhället för att tvinga fram ett stabilt läge. Som jag nyss skrev så orsakar ett stabilt läge systemets död. Levande system har dock en inbyggd förmåga till överlevnad genom omorganisation vilket också inträffar. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Då den inre dynamiken närmar sig sparlåga sker omvälvningen. Sovjetunionens kollaps och östeuropas frigörelse är ett lysande exempel på hur kontrollstater kan falla på kort tid utan någon egentlig förvarning. Den 4:e juni 1989 vann Solidaritet valet i Polen och bildade det första icke-kommunistiska styret i östblocket. Detta utlöser en hel kedja med händelser. Den 10:e september 1989 öppnar Ungern sin gräns mot väst för östtyska flyktingar och den 18:e oktober får Östtysklands ledare, Erich Honecker, avgå från sin post. Den 9:e november faller berlinmuren, som har varit en symbol för delningen av Europa i 28 år, då Östtyskland öppnar gränsen mot Västtyskland. Sedan faller kommuniststyre efter kommuniststyre. Bulgarien den 10:e november, Tjeckoslovakien den 27:e november och den 3:e december deklareras att kalla kriget är slut. Den 22:a december faller Rumänien osv. Hela östblocket kollapsar på ett halvår på grund av en relativt liten störning av systemet. Detta är bara 20 år sedan och jag minns känslan när det fruktade östeuropa föll ihop som ett korthus. Till slut faller hela Sovjetunionen sönder i småstater. Överlevnadsmekanismen i systemet slår till och ser till att den inre dynamiken kommer igång igen. Man skulle kunna säga att samhällen har en överlevnadsinstinkt som dödar mekanismer som försöker strypa den inre dynamiken.

Hur hänger detta då samman med FRA-lagen? FRA-lagens konsekvens är ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället, mot en strypning av dynamiken i samhället. Den i samhället inbyggda överlevnadsinstinkten slog till med full kraft förra sommaren då en revolt mot lagen tog form. Först i leden gick bloggarna men sent om sider rullade hela mediavärlden igång. En liten störning i systemet, en liten lag som regeringen hade hoppats de skulle kunna smyga igenom strax innan riksdagen tog sommarlov orsakade en orkan av protester, en bloggbävning, vars make det var länge sedan, om ens någonsin, man sett och som fortfarande pågår. I år valdes Piratpartiet in i Europaparlamentet, till stor del tack vare motståndet mot övervakningssamhället. Medborgarna, men även media, har återigen fått upp ögonen för det mäktiga vapen som pennan och valsedeln utgör, även om pennan numera är digital. Pennan är mäktigare än svärdet (som ironiskt nog finns på FRA:s symbol).

Vad krävs då för att behålla stabilitet och frihet. Lena Halldenius skrev i augusti förra året en artikel i SvD där hon tog avstamp i filosofen Immanuel Kants skrift ”Zum Ewigen Frieden” (”Den eviga freden”) där han diskuterar vad som krävs för fred och rättvisa.

Krig är skräck, rädslan för att bli attackerad, känslan av att man alltid måste vara på sin vakt även då ingenting händer. Därmed är inte heller frånvaro av strid tillräckligt för att fred ska råda. Fred kan inte beskrivas i militära termer; fred är ett rättsligt tillstånd. Fred kan inte förhandlas fram av män i uniform; den kan bara regleras fram av folkligt tillsatta delegater. Poängen med att ha stater är att säkra fred. Den funktionen kan en stat fylla enbart om den är en representativ demokrati med en konstitution som säkrar individuella fri- och rättigheter mot risken att makthavare skor sig själva. Kort sagt, en rättsstat.

En av förutsättningarna för att en stat ska vara en rättsstat är att den lever upp till ett rättvisekrav. Det är Kants andra poäng. Detta grundläggande rättvisekrav utgörs av principen om offentlighet. I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra. Utan offentlig granskning är maktmissbruk oundvikligt och fred en fåfäng förhoppning. Det är alltid farligt att ge folk makt. Makt förför och stiger en åt huvudet, även då man fått den under demokratiska former. Därför måste också folkligt tillsatta delegater stå under kontinuerlig medborgarkontroll.

Låt oss hoppas att 2009 blir året då makthavarna inser varför berlinmuren föll för 20 år sedan. Låt oss hoppas att 2009 blir året då politikerna inser vilken gigantisk blunder det är att tro att ökad övervakning ger ett säkrare samhälle. Låt oss hoppas att 2009 blir året då fria medborgares roll som samhällets grundpelare återupprättas. Låt oss hoppas!

Andra bloggar om: , , , , ,

Hoppas att någon tyckte detta var intressant!

Read Full Post »

Ett av de vanligaste argumenten för att vi inte ska ifrågasätta nya övervakningslagar är att den som har rent mjöl i påsen inte har något att vara orolig för. Men har alla absolut rent mjöl i påsen och spelar det egentligen någon roll? Se föreläsningarna nedan om varför man aldrig ska ge en redogörelse till polisen. Det enda som händer är att man ligger sämre till än före man pratade med polisen. Samma sak gäller med övervakning. Oavsett om vi har rent mjöl i påsen eller inte så kommer alla att ha ökat risken för att bli misstänkta och livet förstört om staten ges tillgång till all vår kommunikation genom t ex FRA-lagen eller information om vår kommunikation genom t ex datalagringsdirektivet.

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Karl Sigfrid berättar på sin blogg om övervakningen i Storbritannien. Varje dag gjordes där 1500 förfrågningar om tillgång till e-post och telefonsamtal förra året. Det är över 500000 ansökningar per år och innebär att en av 78 britter blir övervakade varje år!

An average of about 1,500 surveillance requests were made every day in Britain last year, according to figures which have emerged from an annual report by commissioner Sir Paul Kennedy.

That is the annual equivalent to one in every 78 adults being targeted.

BBC

Informationen kan begäras ut enligt den brittiska implementeringen av datalagringsdirektivet från EU kallad Regulation of Investigatory Powers Act (Ripa). Ripa tillkom för att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism. Till dessa kategorier hör tydligen folk som skräpar ner eller inte plockar upp efter sina hundar.

But among widely reported examples of the use of Ripa, Poole Borough Council was criticised for watching a couple suspected of lying about their home address in order to get their daughter into an over-subscribed school.

In Bury, Greater Manchester, the council used secretly filmed footage to justify the sacking of three refuse collectors it accused of collecting trade waste – and accepting a bottle of strawberry-flavoured fizzy drink in payment.

A survey of councils last year uncovered the widespread use of covert surveillance to combat littering, fly-tipping and dog-fouling.

Utlämnade av uppgifter ska bara ske när det är proportionerligt. Känner vi igen den retoriken?

A Home Office spokesman said: ”Of course it’s vital that we strike the right balance between individual privacy and collective security and that is why the Home Office is clear these powers should only be used when they are proportionate.

Detta är ett skrämmande exempel på syftesglidning. Är det någon som tror att detta inte kommer att ske i Sverige med implementeringen av datalagringsdirektivet och FRA-lagen?

Jag gillar denna kommentar:

The government forgets that George Orwell’s 1984 was a warning and not a blueprint.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

I lördags skrev jag om hur mina försök att övertyga mina föräldrar om faran med övervakning. Det blev ett av mina mest kommenterade inlägg någonsin. Vissa kommentarer var nyanserade och genomtänkta. Andra var kanske mindre genomtänkta. Jag tackar alla som kommenterade!

HAX och Josh har skrivit mer om övervakning och ”rent mjöl i påsen” argumentet på ett mycket bra sätt. Vi som är motståndare har dock ett problem här. Hur ska vi övertyga personer, som till exempel mina föräldrar, som inte ser problemen med övervakningen och som är helt säkra på att dom har rent mjöl i påsen och inte kan råka illa ut?

På en marknadsföringskurs jag gick fick vi lära oss att om man vill marknadsföra något så ska man mycket målande beskriva ett scenario men undvika ”gravstenar”. Med det menades att man måste försöka hålla sig till realistiska scenarier och inte utmåla värsta exemplet och dessutom lita på människors intelligens. Ett exempel vi fick höra var en framgångsrik försäkringsförsäljare av brandförsäkringar som målande beskrev hur snabbt ett vardagsrum blev övertänt vid en brand. Han sålde många försäkringar utan att skriva konsekvenserna av en brand på näsan på folk, bara visa hur snabbt och lätt en olycka är framme. Här tror jag vi kan lära oss något… men hur ska vi beskriva farorna med övervakning på ett realistiskt, levande och trovärdigt sätt?

Intressant?

Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Trygghetsnarkomaner

Igår hade jag en diskussion om övervakning med mina föräldrar. Till min förvåning så ser dom inget som helst problem med att staten övervakar vart enda steg vi tar. Dom ser inte ens problem med att bli övervakade i sitt eget hem, om det stoppar kriminalitet. Trots argument om att t ex FRA-övervakning ökar risken för att bli felaktigt utpekad som terrorist/grovt kriminell så ansåg dom inte det vara några som helst problem. Vad ska man säga?

Andra bloggar om: , ,

Read Full Post »

SvD rapporterar idag om att en jätteglaciär är på väg att spricka, eller kalva som vi fick lära oss i skolan att det hette, på grund av klimatförändringar enligt Greenpeace.

Miljöorganisationen Greenpeace finns på plats för att dokumentera händelsen som betecknas som ett parad-exempel på konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Det är säkert helt sant att glaciären kalvar. Glaciärer kalvar hela tiden alldeles oberoende av klimatet. Detta sätter fingret på en viktigt fråga: Är Greenpeace trovärdiga?

Eftersom jag jobbar i energibranschen har jag vid ett antal tillfällen blivit vittne till Greenpeace-aktioner och varit på utfrågningar och möten där Greenpeace deltagit och vid de flesta av dessa tillfällen har det handlat om frågor där jag på grund av min utbildning, forskning och jobb har haft ingående kunskaper om förhållandena. Jag kan bara säga att vid dessa tillfällen har Greenpeace inte varit trovärdiga. Inte nog med att man inte har haft koll på grundfakta, man har också ljugit och fabricerat fakta. Detta har gjort att jag tar det mesta som Greenpeace säger med en STOR nypa salt.

När jag läser artikeln om den kalvande glaciären så studsar jag på flera ställen.

De otroliga förlusterna av is inverkar också på ekologin, säger Alun Hubbard som på kort tid sett ett flertal isbjörnar på jakt efter föda.

Har inte tidigare skrämselpropaganda hävdat att isbjörnarna är nära utrotning?

Glaciären äts upp både ovanifrån och underifrån, säger Martina Krüger, Greenpeace-expert på klimatfrågor.

Jasså? Är Martina Krüger klimatexpert nu? Hon brukar titt som tätt tituleras ”energiexpert” eller ”kärnkraftsexpert”. Sanningen är förmodligen att hon är talesperson och egentligen inte expert på något alls…

Vad säger då andra experter om denna kalvning?

Peter Jansson, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, ansvarig för glaciärövervakningen i Sverige, har en mer avvaktande hållning till betydelsen av denna kalvning.

Han menar att osäkerheten om hur Grönlandsisen fungerar ännu är för stor för några sådana förutsägelser.

och

Gunhild Rosqvist, universitetslektor i naturgeografi som också forskar på klimatförändringars inverkan på glaciärer, är inte säker på att den ökande nedsmältningstakten enbart beror på växthuseffekten.

Så frågan borde kanske omformuleras: Varför ska vi tro på Greenpeace?

Läs gärna också Lars Berns text på Millan.

Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Polisens hemliga spaningslistor, där det även finns uppgifter om oskyldiga som t ex misstänktas vänner, flickvänner och släktingar, har fått fötter och vandrar omkring hos kriminella. DN fortsätter nu att rapportera om läckorna från polisen.

En sak som slår mig i rapporteringen är polisens totala nonchalans inför kränkningarna av oskyldigas integritet.

– De som möjligen skulle lida skada av det här är de som omnämns och har anknytning till de kriminella, men vi har inga indikationer på att så skulle vara fallet, säger Stockholmspolisens presstalesman Ulf Göranzon.

Nej, de räknar kanske inte med att dom finns på listorna och att listorna sprids utanför polisen. Jag vet inte mina vänner och bekantas alla privata förehavanden vilket inte minst påvisades av att en bekant till familjen blev dömd för förskingring och redovisningsbrott. Dessutom kan man ju undra om oskyldiga på listorna (om dom fick veta att dom fanns på listorna) skulle ha tillräckligt med förtroende för polisen för att vända sig dit.

– Det är en datafil som har kommit ut genom ett brott och ingen anställd inom polisen är misstänkt, säger Ulf Göranzon.

Som om det skulle ursäkta att informationen över huvud taget finns. Databaser läcker ju som bekant. Frågan är inte om utan när.

– Vi vill utöka samarbetet med exempelvis Skatteverket, som har mycket annan sekretessbelagd information, säger Tommy Hydfors på rikskriminalen.

Ökar inte risken för att information läcker ju fler som har tillgång till den?

– Jo, visst är det så. Men det ansvaret är upp till varje enskild myndighet och vi måste ju lita på varandra.

Man vill alltså ta in ännu mer information i registren, trots att man inte kan hålla reda på den information som finns idag! Dessutom vill man tydligen sprida informationen över flera myndigheter ”för att man måste lita på varandra”. Vad han säger rakt upp och ner är att polisen är medveten om riskerna men skiter fullständigt i det. Varför är jag inte mindre oroad? Lägg sedan till detta alla nya register med trafikdata från datalagringsdirektivet och FRAs register så blir man riktigt mörkrädd.

Andra bloggar om: , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »