Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ingvar Åkesson’

Svenska Dagbladet inleder en artikelserie om Sverige i FRA-debattens spår. Med tanke på innehållet i första artikeln så kan detta bli riktigt intressant! I ingressen skriver Svd:

Med ord som ”bloggbävning”, ”nätdemokrati” och ”deltagarkultur” har det civila samhället delvis förändrat inriktning. Men har det också bytt innehåll? SvD inleder i dag en serie om Sverige i FRA-debattens spår. Det som hänt, skriver Lena Halldenius, är inget mindre än att Sverige åsidosatt sin egen grundlag.

Greppet är också intressant där Lena Halldenius tar avstamp i filosofen Immanuel Kants skrift ”Zum Ewigen Frieden” (”Den eviga freden”) där han diskuterar vad som krävs för fred och rättvisa.

Krig är skräck, rädslan för att bli attackerad, känslan av att man alltid måste vara på sin vakt även då ingenting händer. Därmed är inte heller frånvaro av strid tillräckligt för att fred ska råda. Fred kan inte beskrivas i militära termer; fred är ett rättsligt tillstånd. Fred kan inte förhandlas fram av män i uniform; den kan bara regleras fram av folkligt tillsatta delegater. Poängen med att ha stater är att säkra fred. Den funktionen kan en stat fylla enbart om den är en representativ demokrati med en konstitution som säkrar individuella fri- och rättigheter mot risken att makthavare skor sig själva. Kort sagt, en rättsstat.

En av förutsättningarna för att en stat ska vara en rättsstat är att den lever upp till ett rättvisekrav. Det är Kants andra poäng. Detta grundläggande rättvisekrav utgörs av principen om offentlighet. I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra. Utan offentlig granskning är maktmissbruk oundvikligt och fred en fåfäng förhoppning. Det är alltid farligt att ge folk makt. Makt förför och stiger en åt huvudet, även då man fått den under demokratiska former. Därför måste också folkligt tillsatta delegater stå under kontinuerlig medborgarkontroll.

Lena konstaterar vidare:

Vad är det egentligen som har hänt? Riksdagen har med ett enkelt majoritetsbeslut åsidosatt svensk grundlag som uttryckligen säger att det allmänna inte får lov att undersöka ”brev eller annan förtrolig försändelse” och inte heller avlyssna ”telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”.

På denna remarkabla uppvisning i politisk fräckhet kan man lägga olika tolkningar. En är smått konspiratorisk: Makten förför; det är läckrare med signalspaning än med rättigheter. Det är också politiskt intressant att hålla folk rädda. Helst ska de vara rädda för något vagt och obestämbart som sker i det fördolda. Detta något kan man skydda dem mot enbart genom något annat som också är vagt, obestämbart och sker i det fördolda, något som är smart och svårt och får folk att känna sig lite dumma. Folklig opposition blir då ett strategiskt problem, som ska avvärjas.

Jag måste säga ett detta är något av det bästa i analysväg som jag sett i FRA-debatten i gammelmedia. Jag rekommenderar alla varmt att läsa hela artikeln och det ska som sagt var bli intressant att se vad som kommer att följa i denna artikelserie.

Annat intressant i FRA-debatten är Mark Klambergs inlägg på SVT Opinion. Inlägget går också att läsa på Marks blogg. Slutklämmen säger en hel del om debattläget:

När regeringen inte vill kännas vid vad som står i den antagna lagstiftningen så är det svårt att föra en meningsfull debatt.

Via HAX kan jag läsa att Max Andersson (mp) har ställt en interpellation till Sten Tolgfors om FRA-chefen Ingvar Åkesson angående Ingvars påstående att FRA inte får tillgång till all datatrafik över Sveriges gräns.

Att en generaldirektör förser allmänhet och riksdagsledamöter med oriktig information om sin myndighets känsliga befogenheter är inte acceptabelt, särskilt inte när det pågår en politisk debatt om vilka befogenheter myndigheten bör ha.

Bloggar om , , , , ,

Read Full Post »

Ingvar Åkesson chattade idag med läsare på DN (hela chatten finns här). Själv skickade jag in två frågor men fick inga svar. Den fråga jag var mest nyfiken på att få svar på var hur FRA skulle kunna avgöra om information var intressant och relevant utan att först analysera informationen. Det närmaste ett svar på den frågan som jag fick var följande:

Tobias Som jag förstår det ska all kabelbunden trafik som passerar landets gränser passera genom FRA och dess filter. Sökalgoritmerna i filtret gör inget undantag för några 1:or och 0:or då det är först när man satt ihop dem man vet vad de utgör. Om informationen bedöms vara intressant för FRA:s verksamhet, så larmar det automatiska systemet och de anställda tar en titt på informationen? Är det här korrekt? Och om det är det – varför upprepas gång på gång meningen att FRA inte ska avlyssna alla medborgare. Det spelar ingen roll om det är en människa eller ett gäng datorprogram som gör grovjobbet. Är det inte korrekt? Förklara hur jag har missförstått det. Tack!
ingvar åkesson Det är viktigt att förstå att FRA:s verksamhet endast får avse utländska förhållanden. Endast den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik. Den granskas sedan med hjälp av sökbegrepp, och bara en ytterst liten del av denna information hamnar i sin tur någonsin i FRA:s system. FRA har aldrig och kommer aldrig att ”avlyssna alla medborgare”. Som sagt, endast utländska förhållanden är intressanta. Om ett utländskt hot har svenska förgreningar kan det bli en polissak.

Menar Åkesson här att sökbegreppen inte finns i FRA:s system? Var finns de då? Hur sker urvalet av ”intressant” trafik?

Åkesson har också en stor tilltro till demokratin när det gäller hur man ska förhindra missbruk i framtiden:

Stefan Siverud Kan FRA garantera att inget som inte är av intresse för svensk säkerhetspolitik registreras eller ses av någon? Kan du säkert säga att ingen framtida regering lägger till fler sökord för att bekämpa annan (enligt dem) brottslighet? Piratkopiering är ett exempel, men om sd eller v hamnar i styrande position, kan vi förvänta oss att muslimer alternativt rasister jagas med den utrustning som nu anskaffas? Båda frågorna gäller även om FRA byter namn eller ersätts.
ingvar åkesson När det gäller framtida regeringar måste vi på FRA, i likhet med alla andra i Sverige sätta tilltro till vår demokrati och acceptera dess resultat. FRA är inte unika i detta avseende.

Hur bra känns det att vi bara får lita på att framtida regeringar är allt igenom goda? Har inte Åkesson läst historia över huvud taget? Åkesson borde ju vara så gammal så att IB borde få små klockor att ringa i skallen.

En annan underlighet i Åkessons argumentation kommer fram i denna fråga:

Christine Hej, Hur kommer det sig att så mycket missförstånd kring lagen förekommer i debatten tror du? Dvs. varför tror ”alla” att FRA ska ägna sig åt massavlyssning av befolkningen? Måste vara frustrerande!?
ingvar åkesson Hej Christine! Visst är det olyckligt att missförstånd uppstått i en så allvarlig fråga. Jag kan ändå förstå det eftersom få vet något om underrättelsetjänstens villkor och i synnerhet inte om dess metoder. En sådan metod är signalspaning i kablar vilket är mycket komplicerat. Att man tror att vi ska avlyssna hela svenska folket beror antagligen på att många starka och ofta trovärdiga motståndare till lagen felaktigt gjort detta gällande. Vi får inte, kan inte och vill inte spana på svenska folket. Nog är det egendomligt att så många sakkunniga inte ens reflekterat över de praktiska omöjligheterna att genomföra detta!

Man kan inte spana på svenska folket men tydligen kan man spana på hela omvärden, inklusive Afghanistan! Är inte detta påstående märkligt? Exakt varför är det omöjligt att spana på svenskar? Just Afghanistanspåret tas upp i denna fråga:

Mats Skulle vilja ha ett förtydligande när det gäller möjligheten att rädda svenska soldaters liv i Afghanistan genom signalspanning i KABEL på svensk mark.
ingvar åkesson Mycket information om säkerhetsläget i Afghanistan finns i det globala nätet. Det är faktiskt så att en del av denna trafik passerar genom Sverige. Det utesluter inte att vi gör vårt bästa för att spana efter eterburen kommunikation i Afghanistan.

Spanar man redan i kablarna eftersom Åkesson så tvärsäkert kan säga att information om Afghanistan passerar Sverige i kabel? Man undrar också efter denna fråga:

Claes Du återkommer gång på gång till att etertrafiken flyttar över till kabel… för vilka taktiska vapensystem då? Vill du påstå att talibaners vapeninsatser i Afghanistan eller att en rysk-vitrysk samövning utanför Minsk kan följas via avlyssning av servrar i Sverige?! Detta är ju sannskyldigt nonsens!
ingvar åkesson Det är inte alls nonsens. Information av detta slag förekommer faktiskt i det globala nätet och därmed kan den uppfångas av oss.

Dessutom undrar jag om inte Åkesson erkänner brott i svaret på denna fråga:

kungen Varför behövs en FRA lag?? FRA har väl alltid lyssnat på vad man vill, utan att fråga om lov. Har det funnits någon lag v.g. signalspaning förut?
ingvar åkesson FRA har hittills spanat mot civila och militära radiosignaler som telefoni, telegrafi och dataöverföringar. Dessa har sänts via etern. Den nya lagen innebär inte bara att spaning i kabel nu blir möjlig, utan även att all FRA:s signalspaning regleras. Lagen tydliggör hur FRA:s signalspaning ska bedrivas, vilken förhandsprövning som krävs och dessutom tillförs flera skydd för den personliga integriteten. Motsvarande har inte funnits tidigare.

Förtrolig kommunikation har ju varit förbjuden att spana på även tidigare enligt Europakonventionen som även är svensk lag.

De 103 svenskarna kom också upp:

Björn När det har uttryckts oro för att integritetskänslig information om enskilda svenskar skulle kunna bli tillgänglig för obehöriga, har FRA hävdat att det aldrig läckt ur FRA:s databaser. Ändå har en famös lista på 103 namn figurerat i pressen. Hur kunde den listan läcka ut, och vad görs för att hindra sådana läckor i framtiden?
ingvar åkesson FRA har inte upprättat listan. Den upprättades av den anonyme person som den 12 maj 2008 gjorde en anmälan till Datainspektionen. Anmälan och listan hemligstämplades av Datainspektionen. Hur anmälan och listan har kunnat läcka ut är inget som jag kan svara på.

Med andra ord så begriper inte Åkesson att information alltid läcker oavsett hur många hemligstämplar man täcker dokumenten med.

Hanna Wagenius Varför har inte informationen om de 103 avlyssnade svenskarna förstörts för länge sedan?
ingvar åkesson De 103 svenskarna har inte avlyssnats. De namn på personer som kan förekomma i detta sammanhang har uppkommit som ett resultat av signalspaningen på utländska mål som skedde uppdrag av en svensk myndighet. Utgående rapportering bevaras enligt arkivlagen, hos oss likväl som hos den mottagande myndigheten.

De 103 svenskarna har inte avlyssnats? Hur fick man då reda på deras namn och dessutom så visar ju de läckta dokumenten att man även noterat vem som ringde vem? Nä, just det, signalspaning är ju inte avlyssning i Åkessons värld.

Oron för missbruk kom fram i flera frågor:

Erik Man brukar ju säga att allt som kan gå fel också gör det till slut. Vad talar för att FRAs system aldrig kommer att utnyttjas för felaktiga syften, tex. inhämtning av uppgifter om en person på uppdrag från en annan nation, en person som i sveriges ögon är fri från alla misstankar?
ingvar åkesson
Det som talar för att det inte kommer att bli så är att vi får en synnerligen ingående kontroll av verksamheten.

Värne Hur kan jag vara säker på att en enskild värnpliktig inte läser mina mejl av nyfikenhet?
ingvar åkesson Din frågeställning är viktig och jag tar mig friheten att utvidga den. Vi har ett internt regelverk med tillhörande rutiner, tekniska spärrar och ett etiskt förhållningssätt som ska förhindra att obehöriga kan ta del av den, i internetsammanhang, ytterst mikroskopiska mängd information som våra tekniska system valt ut som relevant för underrättelseproduktionen. Enbart de fåtal analytiker som arbetar med just den frågan som informationen relaterar till får tillgång till den. För att svara specifikt på din fråga deltar ingen värnpliktig i FRA:s underrättelseproduktion.

Wow. FRA har ett internt regelverk med tillhörande rutiner och ett etiskt förhållningssätt! Guuuud va’ trygg jag känner mig! Och tekniska spärrar har ju ingen tagit sig förbi förut…

Fallet HAX kom också upp:

Emil Ernerfeldt Hur ska FRA kunna skydda tidningarnas grundlagsskyddade källor om deras korrespondens kommer att avlyssnas? FRA är ju som bekant inte fritt från läckor (se t.ex. http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/beviset-p-att-fra-lyssnat-i-kabel.html).
ingvar åkesson Vi spanar inte mot svenska tidningar, eftersom signalspaningen alltid inriktas mot utländska stater, organisationer och aktörer som är intressanta ur ett försvarsunderrättelseperspektiv. Ett särskilt skydd för journalister och deras källor finns i signalspaningslagen. Se svaret på Andreas fråga. Vad gäller Henrik Alexandersson har han nog gjort en analytisk miss som en professionell underrättelseanalytiker inte skulle göra: Han verkar ha tagit för givet att det är FRA som läcker eftersom FRA:s namn står på den aktuella rapporten. FRA:s personal har mig veterligen aldrig läckt några rapporter.

Så trots att Åkesson nu hävdar att dokumentet HAX publicerade inte var ett hemligstämplat FRA-dokument så valde Åkesson att anmäla Henrik Alexandersson till JK som skickade fallet vidare till åklagare. Är inte detta då falsk tillgivelse? Någon juridik-kunnig?

Läs också Rick Falkvinges slakt av moderaternas interna FRA-brev.

Blogge sågar också brevet grundligt. Opassande kommenterar.

Rhodin gör en lysande sammanfattning av debatten.

Fler bloggar om , , ,

Pingat på Intressant.se

Read Full Post »

Diskussionerna om FRA-lagen har varit en parodi och parodin bara fortsätter. Tolgfors och Åkesson verkar inte ha en susning om hur dom ska bete sig för att klara sig ur den knipa de själva har satt sig i. Lite repetition av den senaste tidens händelseutveckling kan här vara på sin plats, inte minst för mig själv eftersom jag har varit bortrest och inte följt med i utvecklingen.

Centerupproret och folkpartiupproret sprider sig och det bildas en borgerlig grupp som ska jobba för att riva upp Lex Orwell. FRA ”läcker” uppgifter om att dom minsann visst har gjort nytta. Man hoppas verkligen att FRA har gjort mer än dessa exempel för de 550 miljoner kronor man får årligen ur statsbudgeten. Inget av det dom presenterar verkar dock vara sådant som skulle gå via kabel idag (t ex kommunikation mellan ryska stridsflygplan som busflyger). Henrik Alexandersson, HAX, publicerar ett dokument som FRA påstår är hemligt. Samtidigt upprepar Åkesson och Tolgfors som druckna papegojor samma gamla argument för lagen och visar inga som helst tecken på att ha förstått kritiken. Därefter slår det fullständigt slint i skallen på Åkesson som JK-anmäler HAX. Det var ungefär lika smart som att kasta in en brandfackla i ett krutförråd, dvs det exploderade och dokumentet publicerades av en hel hop bloggare som t ex följande:

Ministry of Truth | Louise P | Aqurette | Motbilder | Dexion | Falkvinge | Klotband | Johan P, L & C | Joshua Tree | Blogge | Erik Laakso | Zaramis | Cynism | Töhrnebom | Trottens betraktelser | Se till vänster, där går en arab | Erik Hultgren | Blågrön röra | Peter Karlberg | Folin | Scaber Nestor | Nordh | Liam | Politically incorrect | Isobels verkstad | A die wundes weblog | Frapedia | Alltid varför | Projo | Fria vingar | Tomas sida | Jonas Morian | Oscar Swartz | Svensk myndighetskontroll | Projekt på riktigt | Mersmak | Björn Wadström | Lakes Lakonismer | Arbetsnamn

Sedan meddelar JK att anmälan har hamnat på fel bord och lämnar den vidare till åklagare. HAX får på omvägar reda på att han eventuellt ska gripas av polis när han kommer till Sverige. Piratpartiet med Rick Falkvinge och Emma Opassande i spetsen rycker ut för att möta HAX på Arlanda. Rick live-bloggar och händelsen filmas. SvD:s ledarsida, liksom många andra, förundras över regeringens, Åkessons och FRA:s underliga krishantering. Samtidigt undrar vi alla: Var är statsminister Reinfeldt?

Som sagt: Parodin fortsätter..

Bloggar om FRA, avlyssning, HAX

Read Full Post »