Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘moderaterna’

Nej, så är det inte riktigt. Men, det är snubblande nära. P J Anders Linder skriver idag en uppföljare på sin ledare i SvD den 14/6 där han anklagar Allianspartierna, och då främst Moderaterna och Folkpartiet, för att sakna en ideologisk kompass. Att de partier som ideologiskt borde vara garanterna för ökad personlig frihet, stärkt personlig integritet och stärkt rättssäkerhet istället moterar ner rättssäkerheten med IPRED, tar bort den personliga integriteten med FRAlagen och i största allmänhet inskränker medborgarnas friheter, då har något gått fullständigt snett i politiken.

Och en sak måste jag medge: det var inte många partiledningar utöver piratpartisternas som talade om frihet och integritet under EU-valrörelsen.

Det gör mig inte till piratpartist. Men det gör mig förtvivlad.

Jag begär inte att borgerliga partier ska bry sig om frihet och ingenting annat, men det borde vara självklart att de inte inskränker människors frihet i onödan utan tvärtom utökar den där det går. Det råder tyvärr ingen brist på regleringar, myndigheter och skatter att befria människor ifrån.

P J fortsätter:

Regeringspartierna underskattar opinionsbildningens betydelse, ordet makt. De talar inte om sin politik på ett sätt som väcker aptiten på fortsatta reformer.

P J citerar dessutom Gösta Bohman:

Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?

P j har fullständigt rätt; så talar inte Fredrik Reinfeldt. Så talar Piratpartiet. med ord av 2009 års modell. Piratpartiet är inte ett enfrågeparti! Piratpartiet är att grundfrågeparti, det enda partiet som försvarar det demokratiska fundamentet som vårat samhälle bygger på, ett parti som faktiskt tycker att Sveriges grundlag är viktig.

Ur Sveriges grundlag, 6:e paragrafen i regeringsformens 2:a kapitel:

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad (…) mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Hur kan någon tycka att detta inte är viktigt? Hur kan någon tycka att Piratpartiet är ett låtsasparti?

Deepedition skriver idag om varför detta är viktigt. Han visar hur IPRED, HADOPI, FRA-lagen mfl lagar allvarligt skada medborgarnas möjligheter att fritt opinionsbilda och protestera mot de styrandes övertramp och maktfullkomlighet. Han drar paralleller med vad som händer i Iran. Mycket väl värt att läsa!!!

Låt inte dessa drakoniska lagar förstöra 1900-talet viktigaste uppfinning!

Intressant?

Fler bloggar om: , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration.” Dessa bevingade ord yttrades av Fredrik Reinfeldt i senaste valrörelsen. Vad har hänt sedan dess?

1:a januari 2008 tillsatte man en specialåklagare för upphovrättsbrott som snabbt följdes av ytterligare en. Sedan kom IPRED. Nu diskuterar man datalagring och ACTA och som grädde på moset så ska polisen förstärkas med speciella upphovsrättspoliser. Det kommer handla om interna omplaceringar vilket innebär att utredningar av andra brott kommer att bli lidande. ”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration…” Man tar sig för pannan och undrar vad som hände med de fagra vallöftena. För att inte tala om hur förundrad man är att Moderaterna undrar varför det gick så dåligt i EP-valet och varför Piratpartiet fick 7.1 % av rösterna. Hallå!!!! Lyset är på men det verkar inte vara någon hemma. Nåja, det finns moderater som faktiskt har förstått.

Uppdatering: Det verkar vara många som är upprörda.

Andra bloggar om , , , ,

Read Full Post »

I Södermanlands Nyheter skriver idag den moderata riksdagsledamoten Peder Wachtmeister att Sverige behöver FRA. Peder börjar med att använda samma argument som Tolgfors och Åkesson tidigare använt och som signaturen Hans sågade grundligt hos Rick Falkvinge. Bland annat använder han argumentet att andra avlyssnar så då måste vi också och att om vi säger nej till FRA-lagen så återgår vi till oreglerad spaning i luften. Han blundar fullständigt för faktumet att situationen inte har varit oreglerad och för att Storbritannien har fått bakläxa i Europadomstolen för sin avlyssning av kablar som liknade den FRA ska bedriva enligt FRA-lagen.

Efter detta så spårar Peder Wachtmeister ur fullständigt när han påstår följande:

Även i fortsättningen ska FRA spana mot utlandet medan det är SÄPO som spanar inrikes. Jag betvivlar att någon skulle ge SÄPO:s uppdrag till FRA, och än mindre att FRA skulle acceptera det eftersom dess framtida existens då skulle riskeras.

Är verkligen riksdagsledamöterna så okunniga och dåligt pålästa? På FRA:s egen sida ”Frågor och svar om FRA” kan man läsa följande (min fetstil):

Vilka får ta del av FRA:s underrättelserapporter?
Svar: FRA:s uppdragsgivare, till exempel regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Polisen har även bekräftat detta. Peder skriver vidare:

Skulle FRA sluta att lyssna på internationell trafik till och från Sverige blir vi beroende av utländska underrättelsetjänster. Alliansens ambition är att vi ska ha förmågan att skapa en självständig svensk uppfattning i frågor av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk vikt, utan att vara helt beroende av den information andra länder väljer att ge oss. Därför behövs en egen underrättelsekapacitet.

Även här verkar herr Wachtmeister vara helt ute i spenaten. Åkesson har ju sagt att det är viktigt att Sverige kan idka BYTESHANDEL med andra underrättelsetjänster dvs FRA har aldrig varit fristående utan är beroende av information från andra länder.

Dessutom verkar herr Wachtmeister ha en orubblig övertro på sig själv:

Som moderat riksdagsman är det min uppgift att se till att lagens spärrar kommer att fungera och som väljare är det er uppgift att se till att en riksdag som skulle kunna missbruka FRA:s mandat aldrig väljs in.

Herr Wachtmeister lägger härvid ett stort ansvar på väljarna att inte rösta in en riksdag som kan missbruka sitt förtroende aldrig väljs in. Det är ju tyvärr bara två år sedan det hände senast, nämligen när svenska folket valde fram alliansregeringen till regeringsställning. Hela det massiva motståndet mot FRA-lagen visar med klar tydlighet att nuvarande riksdag och regering har missbrukat sitt förtroende genom att säga ja till FRA-lagen.

Bloggar om FRA, avlyssning, moderaterna, SÄPO

Read Full Post »