Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘frihet’

Will not the good people respond to a united, and earnest appeal from us? Can we, can they, by any other means, so certainly, or so speedily, assure these vital objects? We can succeed only by concert. It is not ”can any of us imagine better?” but, ”can we all do better?” The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise — with the occasion. As our case is new, so we must think anew, and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country.

— Abraham Lincoln, 1:a december 1862

Varför ska man rösta på Piratpartiet? Det är en berättigad fråga när nu riksdagsvalet rycker allt närmare.

Först vill jag bara klargöra att detta är mina egna funderingar och inte Piratpartiets officiella ståndpunkt. Jag sympatiserar med Piratpartiet men har inga officiella uppdrag i partiet.

Vad har drivit mänskligheten framåt? Vilken egenskap har gjort att människan, utan att ha förändrats rent fysiskt, har gått från att  skapa enkla stenverktyg och grottmålningar till att bygga flygplan, kärnkraftverk, placera satelliter i omloppsbana runt jorden och till och med placera människor på månen och sedan få hem dom igen? Förra året sände P1:s Vetenskapsradio ett inslag som gav förklaringen. Forskare hade kommit fram till att människans framsteg berodde på att befolkningarna ökade, så att idéer och kunskap kunde bevaras och utbytas mellan folkgrupper. Med andra ord så är det förmågan att dela och bevara information som driver den mänskliga utvecklingen framåt. Inom vetenskapen sker kanske den snabbaste utvecklingen idag, en utveckling som accelererar exponentiellt genom att man delar man med sig av sina upptäckter och teorier och fritt provar och omprövar idéer, diskuterar och kritiserar. Vårt moderna samhälle hade inte varit möjligt utan ett fritt flöde av idéer och information.

Information är fröet till en idé och det växer bara om det vattnas.

— Heinz V. Bergen

Internet är den uppfinning som kanske har störst potential att skapa välstånd i världen – inte genom att skapa jobb på nätet utan genom att möjliggöra ett globalt flöde av idéer och information utan att kräva att man måste ha en stor organisation bakom sig för att kunna bidra. Projekt som ”One Laptop per Child” gör det möjligt för barn i fattiga byar i utvecklingsländer att få tillgång till all kunskap på Internet och själva kunna bidra på samma villkor som en statsminister i Sverige.

In 2002, MIT Professor Nicholas Negroponte experienced first-hand how connected laptops transformed the lives of children and their families in a remote Cambodian village. A seed was planted: If every child in the world had access to a computer, what potential could be unlocked? What problems could be solved? These questions eventually led to the foundation of One Laptop per Child, and the creation of the XO laptop.

Hur kommer detta påverka världen? Min gissning är att detta har potential att skapa välstånd i nu fattiga delar av världen till nytta för hela jordens befolkning.

Internet gör det också svårare att komma undan med korruption och brott mot mänskligheten. Överallt finns det en kamera som dokumenterar eller en person som skriver om händelserna och sedan sprider det på Internet så att hela världen kan se det. Se till exempel hur Twitter användes under folkets resning efter valet i Iran och hur Internet kunde användas för att visa den brutalitet som de styrande använde för att slå ner folket. Nedas död blev en symbol för den nya medborgarjournalistiken. Utan Internet hade vi inte fått reda vad som hände. Internet kan ses som den bästa försäkringen mot ett nytt Auschwitz.

Men friheten på Internet är hotat. Mäktiga intressen hos politiker, företag och organisationer som tidigare kunnat styra vilken information som ska vara tillgänglig – och var – upptäcker att dom allt mer förlorar denna kontroll. Andra ser den nya teknikens möjligheter till massövervakaning. Det lobbas och lagar stiftas för att begränsa friheten på Internet vilket i sin tur även hotar samhällsutvecklingen.

Piratpartiet vilar på tre principer: Skyddat privatliv, delad kultur och fri kunskap. Dessa principer är kanske de viktigaste principerna för ett fortsatt välstånd. Privatlivet måste skyddas för att ge människor en trygghet och frihet att utveckla idéer som i sin tur kan föra samhället framåt. Vad begränsat privatliv kan innebära kunde man se i östeuropa före berlinmurens fall. Delad kultur behövs för att balansera upphovsmännens och samhällets behov och delad kunskap behövs för att kunna driva teknisk, vetenskaplig och samhällelig utveckling framåt. It is not ”can any of us imagine better?” but, ”can we all do better?”

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.

— Albert Einstein

Därför kommer jag rösta Pirat i valet 2010.

Nyheter 24 tog i förra veckan upp en rätt oseriös och humoristisk ”Varför du ska rösta på Piratpartiet” lista som tagits fram. Rick Falkvinge har skrivit en serie inlägg med betydligt mer seriösa anledningar (del 1, 2, 3, 4).

Uppdaterat: Läs också SvDs artikel om hur Piratpartiet ska komma in i riksdagen.

Pingat på intressant.

Andra bloggar om: Piratpartiet, Internet, Val2010, frihet, samhällsutveckling, kunskap, integritet

Read Full Post »

Piratpartiet blir ständigt attackerat för att vara ett enfrågeparti. Men är detta verkligen sant? Är det inte snarare så att Piratpartiet är ett parti som genom att fokusera på grundläggande frihetliga och demokratiska värden även värnar om jobb, skola, vård och miljö även om det fortfarande inte finns sammanfattat i ett partiprogram (än)?

Låt oss ta en titt…

Igår lyssnade jag som vanligt på P1 och vetenskapsradion när jag åkte till jobbet. Där hade dom ett inslag om mänsklighetens framsteg de senaste 200000 åren trots att människan som biologisk varelse i stort sett inte utvecklats alls under samma tid. Hur kan samma varelse som för 200000 år sedan gjorde de första kulturella framstegen med grottmålningar idag resa till månen och bygga kärnreaktorer? Svaret är, enligt forskare, att befolkningen ökade och att det skedde ett utbyte av idéer mellan olika grupper.

Människans framsteg de senaste 200 000 åren, från grottmålningar till kärnreaktorer, har inte uppstått för att våra hjärnor blivit större. Våra kulturella framsteg blev i stället möjliga när befolkningar ökade, så att idéer kunde bevaras och utbytas mellan folkgrupper. Det menar en grupp forskare vid University College London i en ny studie som publiceras i tidskriften Science idag.

Ett idéutbyte är alltså viktigt för samhällens och hela mänsklighetens utveckling!

Om vi applicerar detta på politiken och Piratpartiet, var hamnar vi då? Piratpartiets kärnvärden är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

Jobben: Jobbfrågan är en viktig politisk fråga. Hur ska vi kunna skapa jobb åt alla? Jobb uppstår dock inte för att politiker säger att de ska finnas. De jobb som är mest efterfrågade från företag idag och i framtiden existerade inte för 5 år sedan. Internet och det fria informationsflödet skapar jobb och arbetstillfällen! Om politiker skapar en grogrund för nya idéer genom att bejaka ett fritt informationsflöde så kommer jobben av sig själv. 200000 år av mänsklig utveckling visar detta klart och tydligt.

Vården: Sjukvården har gjort fantastiska framsteg de senaste hundra åren. Mycket tack vare att idén om att sjukdomar var Guds straff har försvunnit. Genom informationsutbyte kan fler och fler sjukdomar botas idag. Detta gör dock att sjukvården blir dyrare och dyrare eftersom sjukhusen behöver fler och fler specialister och utrustningar. Med internet kan dock detta också lösas genom att specialisterna blir mindre platsberoende. Med informationstekniken kan läkare i t ex Indien bistå med hjälp till svenska läkare eller tvärt om vilket sparar pengar och mänskligt lidande. Detta kräver dock att patienternas integritet säkras.

Miljö: En annan intressant trend på Internet idag är att databaser öppnas upp för en större allmänhet att ta del av. Det innebär att inte bara en liten grupp specialister kan ta del av information utan att ALLA kan det. Det betyder också att intresserade vanliga personer kan hjälpa till med att lösa sjukdomars gåtor eller miljöfrågor. I framtiden kanske Nobelpriset går till elbilsmontören som knäckte cancerns gåta eller stoppade den globala uppvärmningen!

Skolan: Utbildning blir allt viktigare för att följa med i samhällsutvecklingen. Detta kräver en bra skola. Men skolan måste också ändras med tiden. I ett informationssamhälle blir det allt viktigare att veta var information finns och att ha förmågan att se mönster och relatera olika information till varandra. Skolan måste anpassas till detta! Fria informationsflöden och delad kultur stimulerar de viktigaste färdigheterna i framtiden men kan också minska kostnaderna för skolan.

Som jag visat ovan så kan Piratpartiets kärnvärden appliceras på många av politikens huvudområden. Piratpartiet är således inte ett enfrågeparti utan ett parti som fokuserar på det fundament som ett fungerande och framgångsrikt samhälle vilar på. Se bara på de senaste 200000 årens mänskliga framsteg!

Rösta pirat och kryssa gärna odågan Christian Engström!

Intressant?

Andra bloggar om , , , , , t, .

Read Full Post »

Carl Johan Rehbinder skriver ett dystert inlägg på TantraBlog. Det positiva är att vi faktiskt kan göra något åt situationen. Genom att rösta på Piratpartiet kan vi faktiskt stoppa eller avskaffa de övervakningslagar som i rask takt lanseras just nu. Jag röstade inte på Piratpartiet i förra valet utan masade mig iväg till vallokalen för att blankrösta. Jag ansåg att det var lika illa vilket block eller vilket parti jag än röstade på. Fick jag rätt? Ja, det tror jag. Men nu är jag så trött på de gamla partierna att nästa gång blir det Piratpartiet som får min röst.

Rick Falkvinge, partiledare i Piratpartiet är ekonomiskt trängd. Hjälp honom genom att donera en liten summa pengar så att han kan fortsätta sin kamp för Piratpartiet!

Jay gästbloggar hos Emma. Jay sätter fingret på vad det är som skiljer äldres och yngres beteende på internet och varför det fämst är yngre som reagerar mot övervakning på internet.

HAX har grävt fram några fler tokigheter från övervakningsivern i vår omvärld. Som vanligt så är det britterna som leder tokighetsligan och nu vill ha åldersgräns på internet. Varför är det inten slump att ”V for Vendetta” utspelar sig i London?

Bloggar om , , , , ,

Read Full Post »