Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lex Orwell’

Carl Bildt argumenterar på sin blogg att Sverige behöver en underrättelsetjänst för att kunna försvara vår självständighet. Flera andra förespråkare för FRA-lagen har fört fram samma argument. Så långt ger jag dom rätt. Man måste känna till hoten mot landet för att kunna vidta adekvata motåtgärder. Men därifrån till att massavlyssna all datatrafik som passerar landets gräns, vilket är resultatet av FRA-lagen, är steget långt. Underrättelseverksamhet är inte detsamma som signalspaning men signalspaninng kan vara en del i underrättelseverksamheten. Underrättelseverksamhet i sin oskyldigaste form är att anställda på Sveriges ambassader och generalkonsulat runt om i världen rapporterar hem till UD och regeringen om vad som är på gång i deras länder och omgivande länder. På detta sätt får man information om miljöhot, flyktingströmmar och annat som har förts fram att FRA ska spana efter i vår datatrafik. En annan form av underrättelseverksamhet är att läsa utländska tidningar, se utländska TV-program, lyssna på utländsk radio och följa med debatten på Internet. På detta sätt har nästan allt det FRA ska detektera redan täckts in, helt utan att man behöver stifta kontroversiella lagar om det.

En annan form av underrättelseverksamhet är hemliga agenter och spioner och betalda informatörer. Detta är en förvånandvärt vanlig form av underrättelseverksamhet om man ska tro SÄPO. Denna form av underrättelsetjänst är både farlig och dyr och kan lätt slå tillbaka hårt om den avslöjas.

Signalspaning i etern har varit en stor del av Sveriges underrättelseverksamhet. Man har bland annat lyssnat efter radarstationer och deras ”signaturer” i Ryssland och försökt lokalisera dessa. Sådan information är av betydande militär vikt och naturligtvis guld värd i utbytet med andra säkerhetstjänster. Man har även lyssnat på militär och civil radiotrafik. Det är denna radiotrafik som har avtagit med åren och flyttat ner i internet-kablarna och just detta är ett av huvudargumenten att FRA ska få spana i kablarna också. Men, kablarna innehåller till största delen civil trafik och för att sortera ut den trafik som man vill åt så måste man läsa all trafik. Detta görs naturligtvis av datorer med FRAs beryktade sökbegrepp men redan här gör man ingreppet i korrspondansen vilket, med vissa undantag, är förbjudet i artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Undantaget låter som följande: ”Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av den rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.” Som jag visade tidigare så kan idag helt laglig och oskyldig underrättelsetjänst ge information som skyddar mot ”yttre säkerhet”, ”allmän säkerhet” och ”ekonomiskt välstånd”, ”hälsa och moral”. Vid misstanke om brott eller förberedelse till brott så finns det också möjligheter att avlyssna kabeltrafik. Detta är polisens uppgift. Det är också polisens uppgift att skydda andra personers fri- och rättigheter. Med andra ord så är FRA-lagen ett oproportionerligt stort ingrepp i medborgarnas rätt till privat kommunikation och borde därför snarast rivas upp.

Annonser

Read Full Post »

« Newer Posts