Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kaosteori’

Fundera på följande länder: Sovjet, Östtyskland, Nordkorea. Det är förmodligen inga länder som du skulle vilja bo i. Dessa länder och fler därtill är/var länder som övervakar sina medborgare. Det är också stater som har kollapsat eller visar tydliga tecken på kollaps. Varför?

Frågan varför kontrollstater är instabila har förbryllat mig denna sommar i svallvågorna av debatten runt FRA-lagen. Jag kunde helt enkelt inte komma på något bra svar förutom att magkänslan säger att det är så. En stat som övervakar allt och alla borde ha förutsättningar för att upptäcka hot mot staten i god tid och vidta motåtgärder. Detta är ju också ett av huvudargumenten för FRA-lagen; vi måste veta hoten mot Sverige för att säkerställa landets neutralitet och nationella säkerhet trummar förespråkarna ut. Logiskt känns det riktigt. Ändå misslyckas de värsta kontrollstaterna med just det. Rick Falkvinge skrev ett inlägg den 23:e juli där ett stycke fick mig att studsa till och börja fundera:

Den tredje anledningen är den allvarligaste, och det är att samhället plötsligt kan förhindra alla brott. Då stannar samhällsutvecklingen som om någon drog i nödbromsen. För att ett samhälle ska utvecklas, så måste människor faktiskt ha möjlighet att bryta mot lagen och komma undan med det. Jag har en keynote på ämnet som heter effektiv brottsbekämpning eller demokrati?. Ett exemplet är att homosexualitet faktiskt var kriminellt för inte så länge sedan. Hade alla brott kunnat förhindras, så hade homosexualitet fortfarande varit kriminellt. Våra lagstiftare har inga behov av att ändra på lagarna för att följa samhället, om man kan få samhället att följa lagarna hundraprocentigt i stället.

Läs och fundera på detta igen! Viss kriminalitet är priset vi måste betala för att samhället ska fortsätta utvecklas. Det låter helt tokigt men när jag funderar på det så beror faktiskt en väldig massa utveckling på att lagar har tänjts och brutits och positioner flyttats fram. Upplysningstiden var ett resultat av lagbrott mot kyrkans makt och lagar. Hela vår världsbild hade inte varit möjlig utan lagbrott! Gallileo blev faktiskt dömd i inkvisitionens domstol 1633 för sina påståenden om den heliocentriska väldsbilden, dvs att jorden och de andra planeterna går i bana runt solen och inte tvärt om. Detta domslut upphävdes först år 2000! Amerikanska konstitutionen, världens näst äldsta nu gällande, antogs 1787 efter ett (i Brittiska ögon) lagvidrigt uppror mot Brittiska imperiet och dess lagar. Man kan tycka vad man vill om dagens USA men konstitutionen är ett imponerande tankemässigt verk.

Jag kommer att tänka på ett citat jag såg för många år sedan:

Om stenålderbarnen hade gjort precis som deras föräldrar sade till dom så hade vi fortfarande levat i stenåldern.

Med andra ord så krävs vissa lagbrott för utveckling.

Varför ska ett samhälle utvecklas då. Är vi aldrig färdigutvecklade? Svaret på denna fråga trillade över mig idag. Låt oss först backa några tiotal år tillbaka i tiden. I början av 1960-talet utvecklade meteorologen Edward Lorenz en beräkningsmodell för att simulera vädersystem. Hans upptäckter gav återklang i hela världen och är fortfarande aktuella. En sak som Edward upptäckte var att mycket små skillnader i ingångsdata kunde ge upphov till enorma konsekvenser senare i processen. Detta kallade han ”Fjärilseffekten” och är ett välkänt fenomen i kaosforskningen. Fjärilseffekten innebär att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i en annan del av världen flera månader senare. Detta är en följd av att meteorologiska system befinner sig i ett icke stabilt tillstånd. Kemisten och kaosforskaren Ilya Prigogine visade senare att levande system är öppna system som också befinner sig i ett icke stabilt tillstånd och även små förändringar påverkar hela systemet. Skulle man få fullständig stabilitet så stannar den inre dynamiken och systemet dör. Det som gör att öppna system överlever är att dessa är självorganiserande med en inbyggd förmåga till överlevnad.

Ett samhälle har många likheter med levande organismer. Individerna som bygger upp samhället är levande system som verkar i ett större system, samhället. Samhället är i sin tur ett öppet system i ett icke stabilt tillstånd. I ett övervakningssamhälle stryper man den inre dynamiken i samhället för att tvinga fram ett stabilt läge. Som jag nyss skrev så orsakar ett stabilt läge systemets död. Levande system har dock en inbyggd förmåga till överlevnad genom omorganisation vilket också inträffar. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Då den inre dynamiken närmar sig sparlåga sker omvälvningen. Sovjetunionens kollaps och östeuropas frigörelse är ett lysande exempel på hur ett övervakningsystem kan falla på kort tid utan någon egentlig förvarning. Den 4:e juni 1989 vann Solidaritet valet i Polen och blildade det första icke-kommunistiska styret i östblocket. Detta utlöser en hel kjedja med händelser. Den 10:e september 1989 öppnar Ungern sin gräns mot väst för östtyska flyktingar och den 18:e oktober får Östtysklands ledare, Erich Honecker, avgå från sin post. Den 9:e november faller berlinmuren, som har varit en symbol för delningen av Europa i 28 år, då Östtyskland öppnar gränsen mot Västtyskland. Sedan faller kommuniststyre efter kommuniststyre. Bulgarien den 10:e november, Tjeckoslovakien den 27:e november och den 3:e december deklareras att kalla kriget är slut. Den 22:a december faller Rumänien osv. Hela östblocket kollapsar på ett halvår på grund av en relativt liten störning av systemet. Till slut faller hela Sovjetunionen sönder i småstater. Överlevnadsmekanismen i systemet slår till och ser till att den inre dynamiken kommer igång igen. Man skulle kunna säga att samhällen har en överlevnadsinstinkt som dödar mekanismer som försöker strypa den inre dynamiken.

Hur hänger detta då samman med FRA-lagen? FRA-lagens konsekvens är ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället, mot en strypning av dynamiken i samhället. Den i samhället inbyggda överlevnadsinstinkten slog till med full kraft denna sommar då en revolt mot lagen tog form. Först i leden gick bloggarna men sent om sider rullade hela mediavärlden igång. En liten störning i systemet, en liten lag som regeringen hade hoppats de skulle kunna smyga igenom strax innan riksdagen tog sommarlov orsakade en orkan av protester, en bloggbävning, vars make det var länge sedan, om ens någonsin, man sett och som fortfarande pågår. FRA-lagen kommer förmodligen inte att överleva denna höst. Samhället kommer att överleva tack vare det öppna systemets inneboende överlevnadsinstinkt men det kommer inte att likna det samhälle som fanns förut. Medborgarna, men även media, har återigen fått upp ögonen för det mäktiga vapen som pennan utgör även om pennan numera är digital. Ordet är mäktigare än svärdet (som ironiskt nog finns på FRA:s symbol). Vi går mot spännande tider!

Intressant?

Fler bloggar om , , , ,

Read Full Post »