Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘forskning’

Media matar oss dagligen med rapporter om klimatförändringar och växthuseffekten. Hur säkra är då dessa larm? Är det våra utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet och värmer upp jorden?

SvD publicerar idag en artikel om “Den osäkra vetenskapen” som är mycket läsvärd. Den handlar om hur osäkra forskarna är när det gäller orsakerna till höjningen av jordens medeltemperatur.

–Vissa klimatmodeller visar en mycket större känslighet, andra visar en mycket lägre känslighet. Vi har en genuin osäkerhet i hur stor den här känsligheten är, sa Erland Källén, medlem av IPCC, i Vetenskapsradion häromveckan (15/9).

Jordens medeltemperatur verkar inte ha ökat de senaste 10 åren trots att koldioxidutsläppen har ökat. Hur förklaras det? Finns det andra faktorer som kan påverka klimatet på jorden? Det största enskilda bidraget till jordens värmeflöden är solen. Solen strålar dock inte lika mycket hela tiden utan varierar dels i cykler men också kaotiskt. En liten förändring i solens energiutflöde kan få stora konsekvenser på jordens klimat.

Men hur många har hört talas om de modellerna? Hur många har hört talas om att det faktiskt råder en genuin osäkerhet i modellerna om hur stark kopplingen är mellan våra utsläpp av växthusgaser och deras klimatpåverkan?

I IPCC (FN:s klimatpanel) finns det forskare som studerat solens energiflöde och resultat som skulle kunna förklara den ökande medeltemperaturen på jorden under 1900-talet finns publicerade i IPCC:s rapport. Varför kommer då inte dessa rön fram när IPCC kommer med sina rekommendationer? I somras hörde jag en intervju med forskaren som studerat solen. Hon ville till att börja med inte säga att hennes rön kunde visa att koldioxid har mindre med saken att göra än vad som framgår i slutsatserna i rapporten. Först efter lirkande från reportern så erkänner hon motvilligt detta. Varför så motvilligt. Svaret heter forskningsanslag. Att få anslag är svårt idag och kräver oftast att man studerar något ”populärt”. Just nu är koldioxid och klimatförändringar högsta mode och det är där anslagen finns. Att sitta med i IPCC är naturligtvis förknippat med en hel del anseende och därmed också rejäla forskningsanslag. Därför gäller det att inte stöta sig med andra i IPCC för då kan man åka ut ur panelen och få anslagen indragna. Forskningsanslag är politik. Detta gäller naturligtvis inte bara IPCC utan alla liknande konstellationer.

Vad kan vi då lära av det här? För det första så ligger det i vetenskapens natur att man aldrig är tvärsäker om något. Vad historien har lärt oss är att vad som är sanning i vetenskap en dag kan vara omodernt nästa dag. För det andra så är det att vetenskap och vetenskapliga rön styrs av pengar och mode. Frågan är vad man kommer att säga om dagens klimatdebatt om 50 år…

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om forskning, IPCC, klimat, koldioxid, växthuseffekten

Read Full Post »