Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘berlinmuren’

Det finns årtal man aldrig glömmer. 1989 är ett sådant åratal. Hösten 1989 förändrades välden. 1989 föll Berlinmuren, Kalla kriget tog slut, Europa återförenades och några av väldens värsta övervakningsstater försvann. Idag (19 augusti) för 20 år sedan hölls den pan-europeiska picknicken i Sopronpuszta i Ungern. Det skulle ha varit en symbolisk gest vid gränsen mellan Ungern och Österrike. Ett par borgmästare skulle skaka hand och man skulle tillfälligt öppna ett hål i gränsen mellan länderna. Detta lilla hål, ett nålstick i den järnridå som delat upp Europa i öst och väst, kom att bli det hål som fick vallen att rämna. 661 östtyska turister tog chansen och marscherade mot gränsen. Gränsvakterna hade order om att skjuta skarpt om någon försökte passera gränsen men istället ger högsta befälet order om att inte ingripa och vänder ryggen mot flyktingarna.

I den dallrande hettan ser Arpad Bella i stället flera hundra östtyska flyktingar som i snabb takt kommer emot honom. Unga lurviga män med skägg. Kvinnor i korta kjolar och sandaler. Några av dem skjuter barnvagnar framför sig, andra har småbarn i famnen.

De marscherar rakt mot gränsen.

– Det är i sådana ögonblick, under bråkdelar av sekunder, som man fattar sitt livs beslut, minns Arpad Bella som då inte har en aning om att historia skrivs i denna stund – och att han själv är en av aktörerna.

När flyktingarna börjar springa mot den fortfarande stängda övergången vid Sopronpuszta vet Arpad Bella att han inte kommer att lyda order.

Det så kallade skjutbefälet gäller fortfarande, och egentligen borde han först avlossa varningsskott och sedan skjuta skarpt för att tvinga tillbaka flyktingarna.

I stället ger den 43-årige karriärofficeren och medlemmen i det styrande kommunistpartiet order om att inte ingripa och vänder ryggen till. Östtyskarna bryter med våld upp grinden och rusar in i friheten.

Det är i stunder som denna som hjältar skapas när personer istället för att lyda order lyder sitt samvete. Arpad Bella är en sådan hjälte.

– Men jag är ingen hjälte. Jag gjorde vad mitt hjärta sa åt mig, säger den i dag 63-årige förre gränssoldaten som vi träffar vid gränsövergången där i dag bilar rullar fritt mellan de båda länderna.

Men det är precis det som är att vara en hjälte och det är precis sådana hjältar det finns alldeles för få av i världen. Det är sådant som gjorde Camilla Lindberg till folkhjälte vid FRA-omröstningen förra året. Det är sådant som gjorde mannen som ställde sig framför stridsvagnarna på Himmelska fridens torg 1989 odödlig.

Den pan-europeiska picknicken fick konsekvenser som ingen kunde anat. Östtyskar väller in i Ungern och den 10:e september beslutar Ungern att öppna gränsen mot Österrike varpå östtyskarna väller över gränsen och in i västeuropa. Knappt 3 månader efter picknicken faller själva symbolen för det delade Europa, Berlinmuren, och den 3:e december förklaras det kalla kriget slut. Knappt ett år senare, den 3:e oktober 1990 återförenas Tyskland då Östtyskland upphör att existera som en egen stat. Inte ens den östtyska säkerhetstjänsten Stasi med 200000 anställda och informatörer som höll halva befolkningen under uppsikt lyckades förutsäga denna fullständiga kollaps.

Det är nu 20 år sedan en liten picknick förändrade världen. Låt detta bli en läxa för de politiker och andra makthavare som återigen vill införa avlyssning och övervakning av medborgarna. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Det enda som krävs är några personer som lyder sitt samvete och därmed förvandlas till hjältar!

Uppdaterat: SvD skriver idag i sin ledare om hur första revan fällde allt.

Uppdaterat 2: DN skriver också med anledning av 20-årsdagen.

Uppdaterat 3: SVT skriver om händelsen och om firandet av den

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »

Vad driver ett samhälle framåt? Det är en fråga som tål att tänka på. Svaret är kanske inte riktigt det man förväntat sig om man tittar bakåt i historien. Ett svar på frågan är nämligen att man måste titta bakåt för att komma framåt. Hanne Kjöller på DN inleder sin “Signerat” från den 11 juli 2008 med titeln “Från Clouseau till FRA” med orden:

Det sägs att den som inte lär av historien är dömd att återupprepa den.

Tänkvärt! Artikeln innehåller en betraktelse av vad som händer när en särskilt utvald grupp människor, under stort hemlighetsmakeri, sätts att ansvara för något så viktigt som avgörande delar av rikets säkerhet och hur snabbt dessa tappar fotfästet och låter ändamålen helga medlen, hur man töjer på regelverk och hur det som kanske var rimliga kopplingar från början någonstans under resans gång spårar ur. Allt går att läsa i den endast 7 år gamla utredningen SOU 2002:90 som handlar om IB och hur de avlyssnade och spanade på i många fall helt vanliga svenskar. Vissa av exemplen visar hur det mest oskyldiga handlingar, som t ex delta i en kryssning, kan tolkas som ett hot mot rikets säkerhet. Mycket tänkvärd läsning som visar på farorna med FRA-lagen och annan övervakning.

Vad kan vi då lära av historien? Vad låg bakom stora steg framåt i samhällsutvecklingen? Vi kan börja med upptäckten av att solen och inte jorden är centrum i planetsystemet, dvs den heliocentriska världsbilden i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den heliocentriska världsbildens framväxt kan ses som starten på den naturvetenskapliga revolutionen som kom att markera slutet på medeltiden, kyrkans oinskränkta makt och som medförde en markant förbättring av levnadsvillkoren för dåtidens människor och i förlängningen även till dagens höga levnadsstandard. Galileo Galilei hade stor del i upptäckten och spridandet av den heliocentriska världsbilden och den naturvetenskapliga revolutionen. För detta blev han dömd inför inkvisitionens domstol. Han benådades först år 2000, 358 år efter sin död!

Den naturvetenskapliga revolutionen lade grunden för upplysningstiden under 1700-talet. Under upplysningstiden bröt samhället med den kyrkliga makten, ett brott mot kyrkans lagar.

Upplysningens idéer speglar sig i USAs konstitution från 1787. Man kan tycka vad man vill om USA men konstitutionen är ett imponerande tankemässigt verk och är världens näst äldsta nu gällande konstitution. Konstitutionen följde på ett (i brittiska ögon) lagvidrigt uppror mot det brittiska imperiet och dess lagar. Här pratar vi samhällsomstörtande verksamhet i kolossalt format.

Vad har dessa exempel gemensamt? Jo, dom bygger på lagbrott! Vi kan fortsätta framåt i tiden med allmän rösträtt, kvinnors frigörelse, svartas och vitas lika rättigheter, fackföreningar och föreningsfrihet, avkriminaliseringen av homosexualitet osv, osv. Alla bygger på att lagar tänjts och brutits för att visa det absurda i lagarna. Lagbrott och möjligheten att komma undan med vissa lagbrott är en förutsättning för att samhällen ska utvecklas!

Fundera på följande länder: Sovjet, Östtyskland och Nordkorea. Det är förmodligen inga länder som du skulle vilja bo i. Dessa länder och fler därtill är/var kontrollstater med övervakning av medborgarna. Det är också stater som har kollapsat eller visar tydliga tecken på kollaps. Varför? En stat som övervakar allt och alla borde ha förutsättningar för att upptäcka hot mot staten i god tid och vidta motåtgärder. Detta är ju också ett av huvudargumenten för FRA-lagen och andra övervakningslagar; vi måste veta hoten mot Sverige för att säkerställa landets neutralitet och nationella säkerhet. ”Um sicher zu sein, muss man alles wissen” enligt östtyska hemliga polisen Stasi. Logiskt känns det riktigt. Ändå misslyckas de värsta kontrollstaterna med just det, att säkerställa nationens säkerhet. Kollapsen kommer när medborgarna funnit vägar att undgå upptäckt och då sker utvecklingen så snabbt att staten kollapsar. Det hände i Östtyskland och det hände i Sovjet.

Varför ska ett samhälle utvecklas då. Är vi aldrig färdigutvecklade? Låt oss först backa några tiotal år tillbaka i tiden. I början av 1960-talet utvecklade meteorologen Edward Lorenz en beräkningsmodell för att simulera vädersystem. Hans upptäckter gav återklang i hela världen och är fortfarande aktuella. En sak som Edward upptäckte var att mycket små skillnader i ingångsdata kunde ge upphov till enorma konsekvenser senare i processen. Detta kallade han “Fjärilseffekten” och är ett välkänt fenomen i kaosforskningen. Fjärilseffekten innebär att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i en annan del av världen flera månader senare. Detta är en följd av att meteorologiska system befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd. Kemisten och kaosforskaren Ilya Prigogine visade senare att levande system är öppna system som också befinner sig i ett icke-stabilt tillstånd och även små förändringar påverkar hela systemet. Skulle man få fullständig stabilitet så stannar den inre dynamiken och systemet dör. Det som gör att öppna system överlever är att dessa är självorganiserande med en inbyggd förmåga till överlevnad.

Ett samhälle har många likheter med levande organismer. Individerna som bygger upp systemet är levande system som verkar i ett större system, samhället. Samhället är i sin tur ett öppet system i ett icke-stabilt tillstånd. I ett övervakningssamhälle stryper man den inre dynamiken i samhället för att tvinga fram ett stabilt läge. Som jag nyss skrev så orsakar ett stabilt läge systemets död. Levande system har dock en inbyggd förmåga till överlevnad genom omorganisation vilket också inträffar. Inget imperium, diktatur eller övervakningsstat har överlevt längre tidsrymder. Då den inre dynamiken närmar sig sparlåga sker omvälvningen. Sovjetunionens kollaps och östeuropas frigörelse är ett lysande exempel på hur kontrollstater kan falla på kort tid utan någon egentlig förvarning. Den 4:e juni 1989 vann Solidaritet valet i Polen och bildade det första icke-kommunistiska styret i östblocket. Detta utlöser en hel kedja med händelser. Den 10:e september 1989 öppnar Ungern sin gräns mot väst för östtyska flyktingar och den 18:e oktober får Östtysklands ledare, Erich Honecker, avgå från sin post. Den 9:e november faller berlinmuren, som har varit en symbol för delningen av Europa i 28 år, då Östtyskland öppnar gränsen mot Västtyskland. Sedan faller kommuniststyre efter kommuniststyre. Bulgarien den 10:e november, Tjeckoslovakien den 27:e november och den 3:e december deklareras att kalla kriget är slut. Den 22:a december faller Rumänien osv. Hela östblocket kollapsar på ett halvår på grund av en relativt liten störning av systemet. Detta är bara 20 år sedan och jag minns känslan när det fruktade östeuropa föll ihop som ett korthus. Till slut faller hela Sovjetunionen sönder i småstater. Överlevnadsmekanismen i systemet slår till och ser till att den inre dynamiken kommer igång igen. Man skulle kunna säga att samhällen har en överlevnadsinstinkt som dödar mekanismer som försöker strypa den inre dynamiken.

Hur hänger detta då samman med FRA-lagen? FRA-lagens konsekvens är ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället, mot en strypning av dynamiken i samhället. Den i samhället inbyggda överlevnadsinstinkten slog till med full kraft förra sommaren då en revolt mot lagen tog form. Först i leden gick bloggarna men sent om sider rullade hela mediavärlden igång. En liten störning i systemet, en liten lag som regeringen hade hoppats de skulle kunna smyga igenom strax innan riksdagen tog sommarlov orsakade en orkan av protester, en bloggbävning, vars make det var länge sedan, om ens någonsin, man sett och som fortfarande pågår. I år valdes Piratpartiet in i Europaparlamentet, till stor del tack vare motståndet mot övervakningssamhället. Medborgarna, men även media, har återigen fått upp ögonen för det mäktiga vapen som pennan och valsedeln utgör, även om pennan numera är digital. Pennan är mäktigare än svärdet (som ironiskt nog finns på FRA:s symbol).

Vad krävs då för att behålla stabilitet och frihet. Lena Halldenius skrev i augusti förra året en artikel i SvD där hon tog avstamp i filosofen Immanuel Kants skrift ”Zum Ewigen Frieden” (”Den eviga freden”) där han diskuterar vad som krävs för fred och rättvisa.

Krig är skräck, rädslan för att bli attackerad, känslan av att man alltid måste vara på sin vakt även då ingenting händer. Därmed är inte heller frånvaro av strid tillräckligt för att fred ska råda. Fred kan inte beskrivas i militära termer; fred är ett rättsligt tillstånd. Fred kan inte förhandlas fram av män i uniform; den kan bara regleras fram av folkligt tillsatta delegater. Poängen med att ha stater är att säkra fred. Den funktionen kan en stat fylla enbart om den är en representativ demokrati med en konstitution som säkrar individuella fri- och rättigheter mot risken att makthavare skor sig själva. Kort sagt, en rättsstat.

En av förutsättningarna för att en stat ska vara en rättsstat är att den lever upp till ett rättvisekrav. Det är Kants andra poäng. Detta grundläggande rättvisekrav utgörs av principen om offentlighet. I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra. Utan offentlig granskning är maktmissbruk oundvikligt och fred en fåfäng förhoppning. Det är alltid farligt att ge folk makt. Makt förför och stiger en åt huvudet, även då man fått den under demokratiska former. Därför måste också folkligt tillsatta delegater stå under kontinuerlig medborgarkontroll.

Låt oss hoppas att 2009 blir året då makthavarna inser varför berlinmuren föll för 20 år sedan. Låt oss hoppas att 2009 blir året då politikerna inser vilken gigantisk blunder det är att tro att ökad övervakning ger ett säkrare samhälle. Låt oss hoppas att 2009 blir året då fria medborgares roll som samhällets grundpelare återupprättas. Låt oss hoppas!

Andra bloggar om: , , , , ,

Hoppas att någon tyckte detta var intressant!

Read Full Post »