Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Energi’ Category

”Vreden mot eljättarna växer” basunerar SvD ut idag. Martin och Katarina Dybeck i Bromma har fått en elräkning på 12188 kr för februari månad. Är det mycket? Förra året var kostnaderna för villan bara 1/4 av årets kostnader. Artikeln försöker sedan koppla ihop detta med att ett antal kärnkraftverk har stått stilla i vinter. Men är detta förklaringen? Vi tittar lite på vad vi vet.

Familjen Dybecks villa är uppvärmd med el. Dom har bott i villan i tre månader vilket innebär att dom jämför elkostnaderna med en annan familjs kostnader. Familjen Dybeck verkar ha tre barn (om man utgår från bilderna). Hur många hade familjen dom jämför med? Ju fler man bor i ett hushåll destå mer el går det åt. Med barn går tvättmaskin och tumlare ofta vilket drar mycket el. Hur varmt har failjen inomhus jämfört med förra ägaren? Vi vet inte. Hur mycket varmvatten gör dom av med? Vi vet inte. Familjens förra villa var uppvärmd med fjärrvärme och påpekar att tidigare hade dom elräkningar på ca 2000 kr i månaden, men då är det ju bara hushållsel!

Denna vinter var den kallaste på 50 år på vissa håll i landet. Självklart går det åt mer el att värma villan en kall vinter jämfört med en mild vinter, som förra vintern, oavsett om kärnkraftverk står stilla eller ej. Vi vet inte vad familjen Dybeck har för elavtal men har man en eluppvärmd villa så borde man ha ett fastprisavtal för att bättre kunna planera sina kostnader! Elavtal med rörligt elpris ger ju en accellererad kostnad. När man förbrukar som mest el så är elpriset också som högst med rörligt pris.

Jag förstår inte hur man kan bli överraskad av höga elräkningar i ett eluppvärmt hus efter en vinter som denna. Att sedan skylla det på elbolagen är väldigt konstigt. Se över era elavtal! Läs av era elmätare! Det är inte så svårt att sedan räkna ut ungefär vad kostnaderna blir. Fundera på hur ni kan dra ner förbrukningen! Sänka inomhustemperaturen? Minska varmvattenförbrukningen? Använda alternativa värmekällor som vedeldning under de kallaste dagarna? Släcka lampor (har dock minimal påverkan)? Byta kyl och frys till nya mer energisnåla? Tvätta färre maskiner tvätt? Hänga tvätten istället för att tumla? Det finns massor att göra istället för att gnälla på elbolagen. Gnäll istället på riksdag och regering som infört elcertifikat, höjda skatter på energi, straffskatt på kärnkraft mm. Hälften att vad du betalar för elen går INTE till elbolagen! Bygg nya, moderna, kärnkraftverk så att vi kan stänga de äldsta reaktorerna för att slippa moderniseringar som drar ut på tiden. Om något ska beskyllas för vinterns stopp i kärnkraften så är det den luddiga energipolitik som hittills förts i Sverige med ett nedläggningshot över kärnkraften som medfört att man inte moderniserat och underhållit kraftverken i den omfattning som skulle behövas för att driva dom vidare i 30 år till. De skulle ju stängas senast i år!

Andra bloggar om: elproduktion, energi, energipolitik, politik, kärnkraft

Annonser

Read Full Post »

SvD rapporterar idag om att en jätteglaciär är på väg att spricka, eller kalva som vi fick lära oss i skolan att det hette, på grund av klimatförändringar enligt Greenpeace.

Miljöorganisationen Greenpeace finns på plats för att dokumentera händelsen som betecknas som ett parad-exempel på konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Det är säkert helt sant att glaciären kalvar. Glaciärer kalvar hela tiden alldeles oberoende av klimatet. Detta sätter fingret på en viktigt fråga: Är Greenpeace trovärdiga?

Eftersom jag jobbar i energibranschen har jag vid ett antal tillfällen blivit vittne till Greenpeace-aktioner och varit på utfrågningar och möten där Greenpeace deltagit och vid de flesta av dessa tillfällen har det handlat om frågor där jag på grund av min utbildning, forskning och jobb har haft ingående kunskaper om förhållandena. Jag kan bara säga att vid dessa tillfällen har Greenpeace inte varit trovärdiga. Inte nog med att man inte har haft koll på grundfakta, man har också ljugit och fabricerat fakta. Detta har gjort att jag tar det mesta som Greenpeace säger med en STOR nypa salt.

När jag läser artikeln om den kalvande glaciären så studsar jag på flera ställen.

De otroliga förlusterna av is inverkar också på ekologin, säger Alun Hubbard som på kort tid sett ett flertal isbjörnar på jakt efter föda.

Har inte tidigare skrämselpropaganda hävdat att isbjörnarna är nära utrotning?

Glaciären äts upp både ovanifrån och underifrån, säger Martina Krüger, Greenpeace-expert på klimatfrågor.

Jasså? Är Martina Krüger klimatexpert nu? Hon brukar titt som tätt tituleras ”energiexpert” eller ”kärnkraftsexpert”. Sanningen är förmodligen att hon är talesperson och egentligen inte expert på något alls…

Vad säger då andra experter om denna kalvning?

Peter Jansson, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, ansvarig för glaciärövervakningen i Sverige, har en mer avvaktande hållning till betydelsen av denna kalvning.

Han menar att osäkerheten om hur Grönlandsisen fungerar ännu är för stor för några sådana förutsägelser.

och

Gunhild Rosqvist, universitetslektor i naturgeografi som också forskar på klimatförändringars inverkan på glaciärer, är inte säker på att den ökande nedsmältningstakten enbart beror på växthuseffekten.

Så frågan borde kanske omformuleras: Varför ska vi tro på Greenpeace?

Läs gärna också Lars Berns text på Millan.

Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Piratpartiet blir ständigt attackerat för att vara ett enfrågeparti. Men är detta verkligen sant? Är det inte snarare så att Piratpartiet är ett parti som genom att fokusera på grundläggande frihetliga och demokratiska värden även värnar om jobb, skola, vård och miljö även om det fortfarande inte finns sammanfattat i ett partiprogram (än)?

Låt oss ta en titt…

Igår lyssnade jag som vanligt på P1 och vetenskapsradion när jag åkte till jobbet. Där hade dom ett inslag om mänsklighetens framsteg de senaste 200000 åren trots att människan som biologisk varelse i stort sett inte utvecklats alls under samma tid. Hur kan samma varelse som för 200000 år sedan gjorde de första kulturella framstegen med grottmålningar idag resa till månen och bygga kärnreaktorer? Svaret är, enligt forskare, att befolkningen ökade och att det skedde ett utbyte av idéer mellan olika grupper.

Människans framsteg de senaste 200 000 åren, från grottmålningar till kärnreaktorer, har inte uppstått för att våra hjärnor blivit större. Våra kulturella framsteg blev i stället möjliga när befolkningar ökade, så att idéer kunde bevaras och utbytas mellan folkgrupper. Det menar en grupp forskare vid University College London i en ny studie som publiceras i tidskriften Science idag.

Ett idéutbyte är alltså viktigt för samhällens och hela mänsklighetens utveckling!

Om vi applicerar detta på politiken och Piratpartiet, var hamnar vi då? Piratpartiets kärnvärden är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

Jobben: Jobbfrågan är en viktig politisk fråga. Hur ska vi kunna skapa jobb åt alla? Jobb uppstår dock inte för att politiker säger att de ska finnas. De jobb som är mest efterfrågade från företag idag och i framtiden existerade inte för 5 år sedan. Internet och det fria informationsflödet skapar jobb och arbetstillfällen! Om politiker skapar en grogrund för nya idéer genom att bejaka ett fritt informationsflöde så kommer jobben av sig själv. 200000 år av mänsklig utveckling visar detta klart och tydligt.

Vården: Sjukvården har gjort fantastiska framsteg de senaste hundra åren. Mycket tack vare att idén om att sjukdomar var Guds straff har försvunnit. Genom informationsutbyte kan fler och fler sjukdomar botas idag. Detta gör dock att sjukvården blir dyrare och dyrare eftersom sjukhusen behöver fler och fler specialister och utrustningar. Med internet kan dock detta också lösas genom att specialisterna blir mindre platsberoende. Med informationstekniken kan läkare i t ex Indien bistå med hjälp till svenska läkare eller tvärt om vilket sparar pengar och mänskligt lidande. Detta kräver dock att patienternas integritet säkras.

Miljö: En annan intressant trend på Internet idag är att databaser öppnas upp för en större allmänhet att ta del av. Det innebär att inte bara en liten grupp specialister kan ta del av information utan att ALLA kan det. Det betyder också att intresserade vanliga personer kan hjälpa till med att lösa sjukdomars gåtor eller miljöfrågor. I framtiden kanske Nobelpriset går till elbilsmontören som knäckte cancerns gåta eller stoppade den globala uppvärmningen!

Skolan: Utbildning blir allt viktigare för att följa med i samhällsutvecklingen. Detta kräver en bra skola. Men skolan måste också ändras med tiden. I ett informationssamhälle blir det allt viktigare att veta var information finns och att ha förmågan att se mönster och relatera olika information till varandra. Skolan måste anpassas till detta! Fria informationsflöden och delad kultur stimulerar de viktigaste färdigheterna i framtiden men kan också minska kostnaderna för skolan.

Som jag visat ovan så kan Piratpartiets kärnvärden appliceras på många av politikens huvudområden. Piratpartiet är således inte ett enfrågeparti utan ett parti som fokuserar på det fundament som ett fungerande och framgångsrikt samhälle vilar på. Se bara på de senaste 200000 årens mänskliga framsteg!

Rösta pirat och kryssa gärna odågan Christian Engström!

Intressant?

Andra bloggar om , , , , , t, .

Read Full Post »

Kvicksilver förbjuds i Sverige (DN, SvD). Det låter ju bra. Kvicksilver är en giftig metall! Samtidigt beslutar EU att glödlamporna ska förbjudas och att vi istället ska använda lågenergilampor. Hurvida detta är ett klokt beslut kan man ju fundera över. Lågenergilampor ger mer ljus  i förhållande till hur mycket energi man pumpar in i lampan. I en glödlampa blir mycket av elektriciteten till värme. Men är detta ett problem? Den tid på året då vi använder mycket belysning är höst och vinter och då behöver vi även värma våra hus. Den uteblivna värmen från glödlamporna måste nu ersättas med andra värmekällor.

En fundering man kan har är hur skiftet från glödlampor till lågenergilampor lirar ihop med förbudet mot produkter med kvicksilver. Lågenergilampor innehåller nämligen kvicksilver, precis som lysrör. Kvicksilvret finns dessutom i ett tunnt glarsrör som lätt går sönder och släpper ut kvicksilvret. Jag undrar om regeringen har gett undantag för lågenergilampor. Annars blir det mörkt i sverige när förbudet träder i kraft om vi inte vill lysa upp våra hem med snyggt orange-lysande högtrycksnatriumlampor… 

Andra som skriver om kvicksilverförbudet: TEM-funderingar, Magnus Runesson, Min Rastplats

Intressant?

Bloggar om , , ,

Read Full Post »

Jag har varit inne på det tidigare: Hur säkert är IPCCs konstaterande att människans kodioxidutsläpp orsakar klimatförändringar? Argumenten för koldioxidhypotesen spricker allt mer i sömmarna. Nu senast presenterade danska forskare rön som tyder på att jordens magnetfält påverkar klimatet.

Mads Faurschou Knudsen, Århus Universitet:

Our results show a strong correlation between the strength of the earth’s magnetic field and the amount of precipitation in the tropics.

The only way we can explain the (geomagnetic-climate) connection is through the exact same physical mechanisms that were present in Henrik Svensmark’s theory.

Detta ger alltså ytterligare stöd till Henrik Svensmarks teori om kosmisk strålnings inverkan på jordens klimat. Teorin säger att kosmisk strålning orsakar molnbildning i jordens atmosfär, precis som i dimkammare som brukar användas för att studera radioaktiv strålning. Molnen påverkar i sin tur temperaturen på jorden.

If changes in the magnetic field, which occur independently of the earth’s climate, can be linked to changes in precipitation, then it can only be explained through the magnetic field’s blocking of the cosmetic rays.


Svensmark har dessutom studerat klimatväxlingar då jorden passerar in och ut ur spiralarmarna i vår galax vintergatan. Beroende på om man befinner sig i en spiralarm eller utanför spiralarmen så skiftar mängden kosmisk strålning och vilket i sin tur påverkar klimatet. I kortare perspektiv påverkar solaktivitetcykeln strålningsnivåerna.

Medierna maler dock på med koldioxid-hotet. Positivt är dock att SvD lyckas publicera en artikel om klimatet utan att nämna växthuseffekten och till och med slänga in en liten brasklapp på slutet.

Däremot råder inte full enighet om vi verkligen går mot en varmare värld. Vissa menar att det snarare handlar om naturliga variationer sett i ett långt perspektiv. FN:s väderorganisation delar inte den uppfattningen.

På Youtube finns filmen Klimatmysteriet som handlar om Svensmarks forskning

Se också filmen ”The Great Global Warming Swindle” som handlar om klimatpolitik

Intressant?

Andra bloggar om , , , , , .

Read Full Post »

Ett vindkraftverk i England har tappat ett (av tre) rotorblad och ytterligare ett rotorblad har blivit svårt skadat. Folk i trakten har sett ett konstigt ljus och genast börjar ryktena gå om att ett UFO har flugit in i vindkraftverket.

– Ljusskenet rörde sig över himlen i riktning mot vindkraftverken. Sedan såg jag ett flygande föremål på låg höjd. Det gled fram över himlen mot turbinerna, säger Dorothy Willows till brittiska tidningen The Telegraph.

Händelsen betecknas som unik trots att flera andra vindkraftverk har tappat rotorbladen tidigare utan inblandning av UFO:n. Varför tycks folk tycka att ett UFO är den mest troliga förklaringen? NyTeknik har tack och lov lite mer sansad rapportering.

Vindkraftverk är, förutom den låga tillgängligheten, definitivt inte ett oproblematiskt sätt att producera el.

Vindkraftverk förintar sig själv i Danmark (utan hjälp från UFO:n)

Andra bloggar om , , , ,

Read Full Post »

I DN slår man upp stort att Konstfack ska få Sveriges största solcellsanläggning. Jag anser att detta är oansvarigt användande av skattepengar! Varför? Jo, om man tar och tittar på siffrorna så ser man att denna anläggning kostar 5 miljoner kronor. Anläggningen ska kunna producera 66000 kWh/år. Vi får anta att detta inte är en glädjekalkyl. Det innebär att med ett elpris på 1 kr/kWh så sparar konstfack 66000 kr per år på elräkningen. Detta ger en avbetalningtid för anläggningen på 76 år och då har vi ändå inte räknat in underhållskostnaderna på anläggningen! Frågan är vilken livstid anläggningen har…

Bloggar om , , , , .

Read Full Post »

Older Posts »